Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gottfrid_Swartholm_Åtal_AM_52124_12

Gottfrid_Swartholm_Åtal_AM_52124_12

Ratings: (0)|Views: 680|Likes:
Published by undermattan
Åtalet 2013 mot Gottfrid Swartholm i Sverige
( IDG.se)
Åtalet 2013 mot Gottfrid Swartholm i Sverige
( IDG.se)

More info:

Published by: undermattan on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
Ansökan om stämning
 
Sida 1 (23)Internationella åklagarkammaren StockholmHandling Ärende AM-52124-12Kammaråklagare Henrik Olin
 
2013-04-16
 
Handläggare
 
109-37
Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel
 
2 S W, P G
 G
Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov
XXXXX Sverige
 Adress
Saknar adress i Sverige
Offentlig försvarare/ombud
Salomonsson, Ola, Advokatfirman Salomonsson HB, Kungsholms Torg 16, 4 tr, 11221 STOCKHOLM
Frihetsberövande m.m.
Anhållande 2012-09-11, Häktad 2012-09-14, Häktningsbeslutet hävt 2012-12-07
Delgivningsuppgifter 
F n Anstalten Mariefred, Box 104, 647 23 MARIEFRED
Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel
3 B S, A-R 
 
Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov
XXXXXX Sverige
 Adress
B J S
Offentlig försvarare/ombud
Önskar offentlig försvarare. Godtar den rätten förordnar.
Frihetsberövande m.m.Delgivningsuppgifter Postadress Gatuadress Telefon E-post
Box 70296107 22 STOCKHOLMHantverkargatan 25 A 010-562 50 00
Telefax
010-562 54 83registrator.int-stockholm@aklagare.se
Webbadress
www.aklagare.se
TR mål: B 2124-12Handl.: OVR  Nacka tingsrättEnhet 2Box 1104131 26 NACKA STRAND
Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel
1 G, B O M
 M
Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov
XXXXXXX
 AdressOffentlig försvarare/ombud
Hurtig, Björn, Försvarsadvokaterna Väst AB, Stampgatan 20, 411 01 GÖTEBORG
Frihetsberövande m.m.
Anhållande verkställt 2012-04-15, Häktad 2012-04-18, Häktningsbeslutet hävt 2012-06-19
Delgivningsuppgifter 
 
Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning
 
Sida 2 (23)Handling Ärende AM-52124-12Kammaråklagare Henrik Olin
 
2013-04-16
 
Handläggare
 
109-37
Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel
4 S, S
 
Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov
XXXXXX Sverige
 AdressOffentlig försvarare/ombud
Önskar offentlig försvarare. Godtar den rätten förordnar.
Frihetsberövande m.m.Delgivningsuppgifter 
Ansvarsyrkanden m.m.
 
ÅP 1. DATAINTRÅNG (G) (0201-K81864-12)
 
MålsägandeL V, underrättadGärningM G har i mars 2012 i anslutning till sin bostad på Timmermansvägen iLudvika med hjälp av s.k. signalförstärkare/WiFi-antenn genom att forceralösenord vid flera tillfällen olovligen berett sig tillträde till målsägandenstrådlösa router. Han har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling.Lagrum4 kap 9 c § brottsbalken
ÅP 2. DATAINTRÅNG (G) (0201-K81864-12)
 
MålsägandeM B, underrättadGärningM G har i mars 2012 i anslutning till sin bostad på Timmermansvägen iLudvika med hjälp av s.k. signalförstärkare/WiFi-antenn genom att forceralösenord vid flera tillfällen olovligen berett sig tillträde till målsägandens
 
Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning
 
Sida 3 (23)Handling Ärende AM-52124-12Kammaråklagare Henrik Olin
 
2013-04-16
 
Handläggare
 
109-37
trådlösa router. Han har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling.Lagrum4 kap 9 c § brottsbalkenSärskilda yrkanden (Gemensamt för ÅP1-ÅP2)1.
 
Förverkande enligt 36 kap 2 § 1 st brottsbalken av i beslag tagen WiFiantenn (1012-0201-BG10221 p 1, fu-prot s 527 ff), som använts somhjälpmedel vid brott.2.
 
Förverkande enligt 36 kap 2 § 1 st,
alternativt 
36 kap 3 § 1 st p 1 brottsbalken, av i beslag tagen WiFi antenn och WiFi adapter (1012-0201-BG10221 p 42 och 43, fu-prot s 527 ff), som använts somhjälpmedel vid brott,
alternativt 
som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning.
ÅP 3. DATAINTRÅNG (W och G) (0201-K81864-12)
 
MålsägandeBisnode Information AB, 556436-3421, Sveavägen 151, 105 99 Stockholm,(f.d. Applicate AB. Benämns Applicate nedan.), underrättadGärningM G och G S W har under perioden den 1 januari 2010 till och med den 15april 2012 i bland annat Stockholm dels tillsammans och i samförstånd dels påegen hand vid ett stort antal tillfällen via Internet med hjälp av andra personersanvändarnamn och lösenord olovligen anslutit sig till och genomfört sökningar i målsägandens tjänst Infotorgs databas innehållande bland annat storamängder personuppgifter. De har därigenom olovligen berett sig tillgång tilluppgifter avsedda för automatiserad behandling.Lagrum4 kap 9 c § brottsbalkenSärskilda yrkandenFörverkande enligt 36 kap 2 § 1 st brottsbalken av i beslag taget minneskort(1012-0201-BG10221 p 44, Fu-prot s 527 ff), som använts som hjälpmedel vid brott.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->