Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eng idoms

Eng idoms

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Idoms
Idoms

More info:

Published by: Đoàn Thành Đạt on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
1. Ác giả ác báo: Curses (like chickens) come home to roost.As the call, so the echo.He that mischief hatches, mischief catches.2. Đỏ như gấc : As red as beetroot.3. Thời gian sẽ trả lời: Wait and see.4. Càng đông càng vui: The more the merrrier.5. Cái gì đến sẽ đến : What must be , must be.6. Xa mặt cách lòng : Out of sight, out of mind.7. Sông có khúc, người có lúc: Every day is not saturday.8. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ: No bees, no honey, no work, no money.9. Chậm mà chắc : Slow but sure.10. Cầu được ước thấy: Talk of the devil and he is sure to appear..11. Muộn còn hơn không: Better late than never.12. Câm như hến: As dump as oyster.13. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh: When candles are out, all cats are grey.14. Thừa sống thiếu chết: More dead than alive.15. Ngủ say như chết: Sleep like alog/ top.16. Nhắm mắt làm ngơ: To close one's eyes to smt.17. Trèo cao ngã đau: Pride comes/ goes before a fall.Pride will have a fall.18. Nhập gia tùy tục: When is Rome, do as the Romans do.19.Hay thay đổi như thời tiết: As changeable as the weather.20. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời: Every dog has its/ his day.21. Ăn như mỏ khoét: Eat like a horse.22.Tai vách mạch rừng: Walls have ears.23.Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi: Spare the rod, and spoil the child.24.Của rẻ là của ôi: Cheapest is dearest.25. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên: Man proposes, God disposes.26. Mất bò mới lo làm chuồng: It is too late to lock the stable when the horse is stolen.27. Thả con săn sắt, bắt con cá rô:Throw a sprat to catch a herrring.28. Chú mèo nhỏ dám ngó mặt vua: A cat may look at a king.29. Luật trước cho người giàu, luật sau cho kẻ khó: One law for the rich and another for the poor.30. Ai biết chờ người ấy sẽ được: Everything cornes to him who wait.The ball cornes to the player.31.Ai làm người ấy chịu: He, who breaks, pays.The culprit mút pay for the darnage.32. Ai có thân người ấy no, ai có bò người ấy giữ: - Every man for himself.- Every miller draws water to his own mill.- Every man is the architect of his own fortune.- Self comes first.- Let every tub stand on its own bottom.33. Chim trời cá nước, ai được thì ăn: Finders keepers.- Findings are keepings.34. An phận thủ thường: - Feel srnug about one's present circumstances.- The cobbler must/ should stick to his last.- Let not the cobbler go beyond his last.- Rest on one's laurels.35. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt: Once a thief, always a thief.36. Ăn cây nào rào cây ấy: - One fences the tree one eats.
 
37. Ăn cháo đá bát: Bite the hand that feeds.38. Ăn chắc mặc bền: Comfort is better than pride.- Solidity first.39. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau: An early riser is sure to be in luck.40. Bách niên giai lão: Live to be a hundred together.41. Biệt vô âm tín: Not a sound from sb.42. Bình an vô sự: Safe and sound.43. Bình cũ rượu mới: New wine in old bottle.44. Bút sa gà chết: Never write what you dare not sign.45. Cá lớn nuốt cá bé: The great fish eats the small.46. Chín bỏ làm mười: Every fault needs pardon.
Gậy ông đập lưng ông = what goes around comes around
Có chí thì nến: where there's a will, there's a way.Thất bại là mẹ thành công: diligence is the mother of success.Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt: Once a thief always a thief, once a liar always aliar.Giấy rách phải giữ lấy lề: a clean fast is better than a dirty breakfast.Có tiền mua tiên cũng được: a golden key opens all doors.Cây ngay không sợ chết đứng: a good anvil does not fear the hammer.Buổi tối nghĩ sai, sớm mai nghĩđúng: to take counsel of one's pillow. Cáo mượn oai hùng: an ass in a lion's skin.Một giọt máu đào hơn ao nước lã: blood is thicker than water.vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm: the cat is not at home ,the mouse playsA honey tongue, a heart of gall: Khẩu Phật tâm xàA little bird told me: a secret person told meA long face: buồn bãex: Because Judy didn't get an invitation to the party, she walked around with a longface yesterday.A labour of love: an activity that is hard work but that you do because you enjoy itA pound of care will not pay a pound of debt: Cẩn tắc vô ưuA man is known by the company he keeps: Gần mực thì đen gần đèn thì sángA clear conscience fears no false accusation: Cây to không sợ gióA dog-eat-dog world: only the strongest/smartest surviveA friend in need in a friend indeed: Lúc khó khăn mới biết bạn hiềnA scaredy cat: a person afraid of somethingAll happiness is in the mind: Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhànAll's fair in love and war: something that you say which means behaviour that isunpleasant or not fair is acceptable during an argument or competition

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->