Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Samuel Butler - Erewhon

Samuel Butler - Erewhon

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by blueariss

More info:

Published by: blueariss on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

 
 Samuel ButlerErewhon
 
 PREFA
 Ţ 
A AUTORULUI LA PRIMA EDI
 Ţ 
IE
Autorul dore 
ş 
te
ă 
fie l 
ă 
murit c 
ă 
Erewhon se pronun 
ţă 
ca un cuvînt compus din trei silabe, toate scurte — astfel: É-ré-whón.
 
 PREFA
 Ţ 
A AUTORULUI LA A DOUA EDI
 Ţ 
IE
Deoarece bun 
ă 
voin 
ţ 
a publicului mi-a îng 
ă 
duit ca o edi 
ţ 
ie neobi 
ş 
nuit de ampl 
ă 
din Erewhon s 
ă 
fie epuizat 
ă 
într-un interval foarte scurt, am folosit prilejul oferit de o edi 
ţ 
ie secund 
ă 
pentru a face cîteva îndrept 
ă 
ri necesare 
ş 
i a ad 
ă 
uga cîteva pasaje în locurile unde am fost încredin 
ţ 
at
ă 
ar fi mai adecvat 
ă 
introducerea lor; aceste pasaje sînt  pu 
ţ 
ine la num 
ă 
ş 
i am inten 
ţ 
ia, bine stabilit 
ă 
, de a nu mai retu 
ş 
a niciodat 
ă 
lucrarea.Poate c 
ă 
-mi va fi îng 
ă 
duit s 
ă 
spun dou 
ă 
-trei cuvinte aici, în leg 
ă 
tur 
ă 
cu 
Rasaviitorului
, carte al c 
ă 
rei succes s-a considerat în mod aproape unanim c 
ă 
a determinat apari 
ţ 
ia lui Erewhon. Aceast 
ă 
ă 
rere este gre 
ş 
it 
ă 
, de 
ş 
i constituie o eroare absolut  fireasc 
ă 
. Realitatea este c 
ă 
elaborarea lui Erewhon era terminat 
ă 
, cu excep 
ţ 
ia ultimelor dou 
ă 
zeci de pagini 
ş 
i a dou 
ă 
-trei fraze inserate din loc în loc în cuprinsul volumului,înainte de a fi ap 
ă 
rut primul anun 
ţ 
cu privire la 
Rasa viitorului
. Cînd un prieten mi-a atras aten 
ţ 
ia asupra unuia dintre primele anun 
ţ 
uri 
ş 
i mi-a sugerat c 
ă 
se refer 
ă 
, probabil,la o lucrare avînd un caracter similar cu a mea, am dus Erewhon la o bine cunoscut 
ă 
 cas 
ă 
editorial 
ă 
, la 1 mai 1871,
ş 
i am încredin 
ţ 
at manuscrisul editorilor, l 
ă 
sîndu-l la aprecierea lor. Apoi, plecînd în str 
ă 
in 
ă 
tate, am aflat ca editorii men 
ţ 
iona 
ţ 
i respingeau manuscrisul, pe care l-am l 
ă 
sat în plata Domnului vreo 
ş 
ase- 
ş 
apte luni, timp în care,aflîndu-m 
ă 
într-o regiune a Italiei cam uitat 
ă 
de lume, n-am v 
ă 
zut nici vreo recenzie a volumului 
Rasa viitorului
, nici vreun exemplar al lucr 
ă 
rii. La înapoierea mea în 
ţ 
ar 
ă 
, m- am ferit inten 
ţ 
ionat s 
ă 
arunc vreo privire asupra acestei c 
ă 
ţ 
i, pîn 
ă 
cînd n-am trimis la tipografie ultimele mele 
ş 
 palturi. Dup 
ă 
aceea am citit-o cu mult 
ă 
pl 
ă 
cere, dar am fost cu adev 
ă 
rat surprins de numeroasele mici puncte de asem 
ă 
nare existente între cele dou 
ă 
 lucr 
ă 
ri, în pofida deplinei lor independen 
ţ 
e.Regret c 
ă 
recenzen 
ţ 
ii au fost înclina 
ţ 
i, în unele cazuri, s 
ă 
trateze capitolele mele despre ma 
ş 
ini drept o încercare de a reduce la absurd teoria domnului Darwin. Nimic n- ar putea fi mai str 
ă 
in de inten 
ţ 
iile mele 
ş 
i pu 
ţ 
ine lucruri mi s-ar p 
ă 
rea mai dezgust 
ă 
toare decît vreo tentativ 
ă 
de a-mi bate joc de domnul Darwin; trebuie s 
ă 
ă 
rturisesc ca eu însumi port r 
ă 
spunderea pentru aceast 
ă 
ă 
st 
ă 
lm 
ă 
cire, întrucît, de 
ş 
i eram sigur c 
ă 
 inten 
ţ 
ia mea nu- 
ş 
i va atinge 
ţ 
elul, am preferat totu 
ş 
i
ă 
nu scad interesul capitolelor explicîndu-le, deoarece 
ş 
tiam foarte bine c 
ă 
teoria domnului Darwin nu va avea de suferit nici un fel de prejudicii. Problema era în ce m 
ă 
sur 
ă 
îmi d 
ă 
mîna s 
ă 
las s 
ă 
se cread 
ă 
, în mod gre 
ş 
it, c 
ă 
ş 
rîde de unele idei fa 
ţă 
de care m 
ă 
rturisesc cea mai  profund 
ă 
admira 
ţ 
ie. Sînt totu 
ş 
i mirat c 
ă 
nici unui recenzent nu i-a trecut prin minte cartea c 
ă 
reia i s-ar potrivi în modul cel mai firesc asemenea exemplu de specioas 
ă 
  folosire a analogiei;
ş 
i nici nu voi men 
ţ 
iona aici titlul acestei c 
ă 
ţ 
i, de 
ş 
i îmi închipui c 
ă 
 aluzia f 
ă 
cut 
ă 
va fi suficient 
ă 
.Cîteva persoane ale c 
ă 
ror opinii le respect au socotit c 
ă 
ă 
ă 
duiesc oamenilor 
ă 
spunderea pentru ac 
ţ 
iunile s 
ă 
vîr 
ş 
ite de ei. Cel care profeseaz 
ă 
asemenea p 
ă 
rere este un du 
ş 
man care nu merit 
ă 
cru 
ţ 
are. Îmi închipuisem c 
ă 
am fost de-ajuns de explicit, dar la capitolul despre Nemul 
ţ 
umi 
ţ 
i am f 
ă 
cut cîteva adaosuri, care sper c 
ă 
vor împiedeca orice eroare ulterioar 
ă 
.Un corespondent anonim (dup 
ă 
scris, probabil un cleric) îmi spune c 
ă 
, citind din gramatica latin 
ă 
, s-ar fi cuvenit m 
ă 
car s 
ă 
dau citate corecte 
ş 
i
ă 
ar fi trebuit s 
ă 
fi scris agricolas în loc de agricolae. A mai ad 
ă 
ugat ceva despre un elev de clasa a patra etc.,etc. — observa 
ţ 
ii pe care nu le voi reproduce, dar care m-au f 
ă 
cut s 
ă 
ă 
simt foarte stingherit. Se poate spune c 
ă 
citatul trebuie s 
ă 
fi fost transcris gre 
ş 
it în mod inten 
ţ 
ionat,sau din ignoran 
ţă 
, sau dintr-o sc 
ă 
 pare de condei; dar cu siguran 
ţă 
ă 
, în zilele noastre,a fixa hotare ne 
ţă 
rmuririi atotcuprinz 
ă 
toare a adev 
ă 
rului înseamn 
ă 
a fi rigid,
ş 
i va fi mai cuminte s 
ă 
formulezi ipoteza c 
ă 
fiecare din aceste trei cauze posibile ale unui citat gre 
ş 
it trebuie s 
ă 
ş 
i fi avut partea ei de vin 
ă 
în aceast 
ă 
incontestabil 
ă 
gaf 
ă 
. Arta de a scrie 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->