Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
86. - 5

86. - 5

Ratings: (0)|Views: 214|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKA
EKONOMSKI PROGRAMREPUBLIKE HRVATSKE2013.
Travanj 2013.
 
Predgovor
Vlada Republike Hrvatske na sjednici 18. travnja 2013. prihvatila je Ekonomski program Republike Hrvatske 2013. Isti je pripremljen temeljem o
bveza proizašlih iz  prihvaćanja poziva
G
lavnog tajništva Europske komisije za neformalnimuključivanjem Republike Hrvatske u Europski semestar prije datuma pristupanja
 Europskoj uniji. Izradu Ekonomskog programa Republike Hrvatske 2013. organizirali su i vodili Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo financija, a u njegovoj izradi sudjelovali su predstavnici svih resornih ministarstavate predstavnici Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ureda za udrugeVlade Republike Hrvatske, Agencije za u
 pravljanje državnom imovinom,
 Agencije za
 zaštitu tržišnog natjecanja,
 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog 
 zavoda za zapošljavanje, Državnog zavoda za statistiku i
Hrvatske narodne banke.
 
SADRŽAJ
 1.
 
OKVIR I CILJEVI EKONOMSKE POLITIKE ................................................ 12.
 
MAKROEKONOMSKI OKVIR I FISKALNA POLITIKA ............................. 32.1.
 
Makroekonomska kretanja ................................................................................ 3
 2.1.1.
Tekuća makroekonomska kretanja
.................................................................. 32.1.2.
Srednjoročni makroekonomski scenarij
.......................................................... 62.1.3. Alternativni scenariji i rizici ........................................................................... 12
2.2.
 
Proračun opće države i javni dug
...................................................................... 12
 2.2.1. Fiskalna politi
ka i srednjoročni ciljevi
............................................................ 122.2.2.
Izvršavanje proračuna u 2012. godini
............................................................. 132.2.3.
Srednjoročni proračunski okvir 
....................................................................... 142.2.4.
Procjena ciklički prilagođenog proračun
skog salda ........................................ 192.2.5. Stanje i projekcije kretanja javnog duga te stanje jamstava ............................ 20
2.3.
 
Analize osjetljivosti i usporedba s prethodnim programom ........................... 23
 
2.4.
 
Kvaliteta javnih financija ................................................................................... 27
 
2.5.
 
Institucionalna obilježja javnih financija
......................................................... 293.
 
STRUKTURNE REFORME ................................................................................. 333.1.
 
Prepreke rastu i plan strukturnih reformi ....................................................... 33
 
3.2.
 
Reformske mjere vezane uz ostvariva
nje 5 prioriteta Godišnjeg pregleda
rasta ..................................................................................................................... 35
 3.2.1.
Diferencirana fiskalna konsolidacija koja ne utječe negativno na rast
........... 353.2.2. Povratak normalne kreditne aktivnosti u gospodarstvu .................................. 413.2.3. Promicanje rasta i konkurentnosti ................................................................... 443.2.4. Smanjenje nezaposlenosti i socijalnih posljedica krize .................................. 493.2.5. Modernizacija javne uprave ............................................................................ 54
3.3.
 
Reformske mjere vezane uz ostvarivanje 5 glavnih ciljeva Strategije ..........Europa 2020 ......................................................................................................... 59
 3.3.1 Z
apošljavanje
.................................................................................................. 593.3.2.
Ulaganje u istraţivanje i razvoj
....................................................................... 633.3.3. Klimatske promjene i energija ........................................................................ 653.3.4. Obrazovanje .................................................................................................... 673.3.5.
Siromaštvo i socijalna isključenost
................................................................. 69
3.4.
 
Ostale specifične reformske mjere vezane uz identificirane prepreke rastu
....................................................................................................................... 71DODATAK ..................................................................................................................79

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->