Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant Van Gouda, 18 April 2013_v2

De Krant Van Gouda, 18 April 2013_v2

Ratings: (0)|Views: 61 |Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant Van Gouda, 18 April 2013_v2
De Krant Van Gouda, 18 April 2013_v2

More info:

Published by: goudamediagroep on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKENVERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS |
69.000
EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 16 - 18 april 2013
05 33 39
Kunstenaar Peter Tredgett overledenSuperheld wast ramenFeest voor ridders en jonkvrouwen
Stadhuis in gebruik
Het Stadhuis van Gouda wordt binnenkortweer gebruikt. Per 1 mei gaat het huurcontractin met de nieuwe huurder TeKa Groep, dievoor tien jaar de gebruiker wordt van dithistorische gebouw. Dinsdag 16 april onder-tekenden Timo Kruft (directeur/eigenaar TeKaGroep) en wethouder Daphne Bergman dehuur- en beheerovereenkomst.
Er zullen geen vaste huurders komen, maar alle ruimtes zijn te huur voor recepties, verga-deringen, horeca, trouwen, huwelijksfeest en bezoeken. Eerst vinden er nog verbouwingen plaats. Tijdelijke coördinator Gert Ansink lichttoe: “Op het interieur van de trouwzaal na, zalal het oude interieur eruit gaan. Verder zal eenaantal kleine verbouwingen plaatsvinden. Zozullen de toiletruimten aangepast worden aande huidige normen. Ook gaat de schilder aan deslag in de voormalige Burgerhal en bovendienverrijzen er glazen puien onder het schavot-gedeelte, zodat men naar binnen kan kijkenvanaf de Markt.” Rik Dijkgraaf is als locatie-manager aangesteld. Hij zal per 1 mei alle acti-viteiten in het Stadhuis coördineren.
Lees verder op pagina 3.
Getuigen overvalHoogvlietPeter de Knegt inVerzetsmuseum
De politie is op zoek naar getuigen van deoverval op de Hoogvliet aan de Plataanstraatvan donderdag 11 april. Getuigen wordt ver-zocht zich te melden via 0900 - 8844 of viaMeld Misdaad Anoniem 0800 -7000.
Rond 21.00 uur kwamen, vermoedelijk, vier gemaskerde personen de winkel binnen en bedreigden het personeel met een vuur wapen,een mes en een taser. Het personeel werd vastgeboden en een aantal werd opgesloten ineen kantoortje, terwijl de overvallers op zoek gingen naar geld. Er vielen geen gewonden.De overvallers zijn vervolgens met een geld- bedrag gevlucht. Het is niet duidelijk of ze viade achterzijde of voorzijde weg zijn gegaan.Een zoekactie in de omgeving leidde niet totaanhoudingen. Mogelijk hebben personen zichdaags voor de overval al in de straat nabij deHoogvliet opgehouden om bijvoorbeeld deomgeving te verkennen. Ook voertuigen zijnmisschien opgevallen bij omstanders. Getuigendie informatie hebben wordt gevraagd te bellenmet politie.
Op veler verzoek is Peter de Knegt bereid ge-vonden op donderdag 25 april in het Verzets-museum Zuid-Holland te komen vertellenover zijn boek ‘Olinka’.
Het boek beschrijft een vriendschap die in deoorlog begon tussen Olinka (een Joods meisjeuit Praag) en Bram (een Nederlandse dwang-arbeider uit Rotterdam). Door deze vriend-schap hielp Bram Olinka te overleven bij hetzware werk dat zij moest doen onder onmense-lijke omstandigheden. De schrijver Jan Terlouwschreef het voorwoord voor dit aangrijpende boek.
Reserveren
Het Verzetsmuseum Zuid-Holland bevindt zichaan de Turfmarkt 30 in Gouda. Aanvang lezing:20.00 uur. De toegang is gratis, maar vooraf telefonisch reserveren, voor maximaal twee personen, is verplicht. Dit kan tijdens kantoor-uren op (0182) 520 385.In het Groenhovenpark vinden op 26 april deGoudse Koningsspelen plaats. Sport.Gouda,Brede School en het ID-College hebben metondersteuning van de gemeente de handenineen geslagen voor dit unieke evenement.Een kleine 3000 kinderen van de groepenvijf tot en met acht van de Goudse basisscho-len doen mee aan wat misschien de grootstescholierensportdag is in de geschiedenis vanGouda. De sportactiviteiten worden verdeeld over alle tien de velden van het Groenhoven- park. Daarnaast kunnen de deelnemers eenuur zwemmen in het nieuwe Groenhovenbad dat het weekend daarvoor officieel is geopend.
zie pagina 7
 

 



 
 
 

 

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
              
Goudse Koningsspelen
Wethouder Daphne Bergman en Timo Kruft van de TeKa Groep ondertekenden de overeenkomst (foto Guido Stark).
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
OPENINGSSPECIAL
zie pagina 17 t/m 24
Specsavers
 Zie pagina 8
 
3
GEMEENTE / ACTUEEL
De bekende Goudse evenementen als 4 en5 mei, Keramiekdagen, Gouda bij Kaarslichten representatieve ontvangsten van de gemeen-te blijven er plaatsvinden. Volgens Timo Kruft blijft het Stadhuis eveneens beschikbaar voor alle organisaties uit Gouda die aansprekende projecten organiseren: “We overleggen al metdiverse betrokken partijen om hier invulling aante geven. We willen de gemeenschap zo meelaten genieten van het stadhuis. Organisatiesen particulieren krijgen de mogelijkheid eenmaal per jaar gratis een ruimte in het stadhuiste gebruiken. Uiteraard is er een aantal criteriawaaraan moet worden voldaan. Zo moet er bij-voorbeeld altijd een link met Gouda zijn. Eenadviescommissie toetst alle aanvragen.
Vrijwilligerspenning in De Kade
Organisaties en particulieren krijgen de mogelijkheid een maal per jaar gratis een ruimte in het stadhuis te gebruiken.Vervolg voorpagina
Stadhuis ook voororganisaties
Kunstmomentdrukbezocht
Meer dan honderd kunstenaars toonden hun werken.
Start werk Klein Amerika
De werkzaamheden voor de herinrichting enuitbreiding van parkeerterrein Klein Amerikazijn maandag 15 april gestart.
Er komen zo’n 130 parkeerplaatsen bij en decamperplaatsen krijgen nieuwe voorzieningen.De inrichting van het totale terrein wordt ver- beterd, er wordt nieuw asfalt aangebracht en deinrit wordt verbreed. Vlak bij de ingang komentwee e-laadpunten, de eersten op een openbaar  parkeerterrein in Gouda. De werkzaamheden,die worden uitgevoerd door aannemer Bunnik Milieutec, duren van 15 april tot 30 augustus.Tijdens deze periode zijn er minder parkeer- plekken beschikbaar en daarom wordt er in driefases gewerkt. In de geplande fasering zijn er in fase één circa 230 plekken beschikbaar, infase twee circa 260 plekken en in fase drie circa300 plekken beschikbaar. In de eindsituatie telthet parkeertterrein 400 plekken. Fase één is ge-start op 15 april en loopt volgens de aannemer door tot en met begin juni 2013. Fase twee startdirect daarna en loopt door tot begin juli 2013.Voor de inrichting van fase drie is nog geenconcrete afspraak met de aannemer gemaakt.Tijdens de werkzaamheden kunnen personen-auto’s en campers in beperkte mate nog welterecht op Klein Amerika, maar de touringcar- bussen kunnen hier tijdelijk niet parkeren. Welkomt er een tijdelijk in- en uitstappunt voor  bussen met toeristen. De bussen worden voor het parkeren verwezen naar het parkeerterreinachter de Schouwburg.
Het mooie weer en de meer dan zestig ge-opende ateliers en galeries trok afgelopenduizenden Gouwenaars naar de binnenstad.Meer dan honderd kunstenaars toondentijdens de Goudse atelierroute Kunstmomenthun werken.
De deelnemers waren enthousiast over hetaantal bezoekers en over de verkopen die totstand kwamen. Zondagmiddag werd de Goudseatelierroute Kunstmoment door de deelnemen-de kunstenaars en hun gasten feestelijk afge-sloten bij de galerie van Menno Meyer. Opzondagmiddag werd bekend gemaakt wie deoriginaliteitsprijs 2013 heeft gewonnen. Ditkeer koos de jury niet voor een jong en aanstor-mend talent, maar viel het oog op een Goudsekunstenaar die al jaren consequent werkt metmaterialen als leisteen, plexiglas, metaal ennatuursteen. Zijn naam is Sjaak van Rhijn.
Rutte heeft gelijk dat Nederlanders meer geld moeten uit-geven.
Toelichting
Volgens minister-president Rutte zijn Nederlanders te somber,moeten ze meer geld uitgeven met als gevolg dat dan de crisissnel voorbij is.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nlDe stelling van vorige week luidde:
Het wordt hoog tijd dat banken verplicht worden hun websiteszwaar te beveiligen.
Stelling van de Week 
Nummer 16, 18 april 2013Oplage: 69.000 exemplaren
 Janneke Bos (rechts) ontving donderdag 11 april een vrijwilligerspenning uit handen van de wet-houder Daphne Bergman. Zij kreeg de penning voor haar goede inzet van ruim twintig jaar bij de kledingbeurs in Buurthuis De Kade. Voor Janneke was de uitreiking een echte verrassing. Deuit reiking is gevierd door alle vrijwilligers van de beurs met een high tea. De kleding- en speelgoed-beurs wordt vijf maal per jaar georganiseerd.
 
77,4 % Eens9,7 % Oneens12,9 % Geen mening
 Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nlredactie@dekrantvanbodegraven.nlredactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan-huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen enop verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),Bodegraven (1x) en Gouda (5x).www.dekrantvangouda.nl
 Bezorgklachten:
 bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456(werk dagen).
Volg ons via:
Oproep veteranen
De Vereniging Veteranen regioGouda roept veteranen op voor de4 mei herdenking van de gevallenenin de Tweede Wereldoorlog enmilitaire acties daarna.
Zij roepen de veteranen op deel tenemen aan de stille tocht vanaf de be-graafplaats aan de Graaf Florisweg.Bel voor nadere infor matie Freek vander Lugt, telefoon (0182) 572 793.
 Archieffoto
Pianobar Swing aan de Markt 24 in Goudaorganiseert op zondagmiddag 21 april demaandelijkse Jazz on Sunday.
Op zondagmiddag 21 april pakt de vijfkoppige jazzformatie Swing Twice weer uit met op-zwepende latin- en mainstreamjazz. SwingTwice bestaat uit Caroline van Sluis (zang),Ferry Beukers (piano), Marc Bouter (saxo-foon), John Muskiet (bas) en Marcel vanKersbergen (drums). Aanvang: 15.00 uur, ein-de 18.00 uur. De toegang is zoals altijd gratis.Bezoekers kunnen deze middag eventueel af-sluiten met een diner, reserveren via (0182)524 807 of mail naar info@swingingouda.nlBel voor meer informatie Marcel van Kers- bergen, telefoon (0182) 342 520 of kijk opwww.swingingouda.nl.
Jazz on Sunday met Swing Twice

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->