Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Magnetic Current - Publications and Articles Collection

Magnetic Current - Publications and Articles Collection

Ratings: (0)|Views: 61|Likes:
Published by CXXXVII
Magnetic Current - Curentul Magnetic - A large collection of Articles and Publications en English and Romanian language.
Magnetic Current - Curentul Magnetic - A large collection of Articles and Publications en English and Romanian language.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: CXXXVII on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
 
Curentul Magnetic
-
 
Descoperirea Mileniului
?
 
de 
FREDS
H
UNA
MAN 
Știința electrică ar putea foarte bine să fie în pragul unei noi ere; o eră încare magnetismul va dubla sau depăși avansul curentului electric. Acțiunea
particulelor magnetice într-
un câmp puternic, mișcarea spiralată a bulelor de gaz încărcate electric î
n jurul unui câmp magnetic dintr-
un lichid, și
peste toate, descompunerea
apei de către magnetism, dovedește că a fost
descoperit un nou fenomen
. Cât sunt de importante aceste descoperiri și
care ar putea fi efectele lor, doar viitorul ne poate spune.
C
el mai mare avans în știință, de când Oersteda descoperit că electricitatea și magnetismul sunt
intercorelate
, trebuie să fi fost anunțat de către Dr.
Felix Ehrenhaft, atunci când el a afirmat la o
întâlnire recentă a
Societății Americane de Fizică
, căa demonstrat experimental existența curentului
magnetic.Magnetism
ul a fost mereu geamănul misterios alelectricității. Este cunoscut că un curent electric este permanent acompaniat de un câmp magnetic, și
astfel electricitatea poat
e fi produsă cu ajutorul
magnetismului – ca în familiarele dinamuri. Cu toate
acestea nu se cunoaște nimic despre naturamagnetismului însuși.Concepțiile noastre prezente despre magnetism,așa cum a subliniat Dr. Ehrenhaft
în
fața
 
Societății,sunt bazate pe experimente care probabil își auoriginea în China antică, și au fost formulate pentrulumea modernă de către filozoful Peregrinus în
1929.Peregrinus
a descoperit că un magnet care plutește pe apă, se poziționează el însuși pe direcția Nord
-
Sud, dar nu se mișcă odată ce și
-
a stabilit poziția
Nord-
Sud, Fig.1 De la acesta a apărut teoria cămagnetismul are direcție dar nu mișcare.
 
CONDENSATORUL EHRENHAFT
Eh
renhaft,
ca și
Per
egri
n
us,
a făcut propriile experimente cu magneți, dar a utilizat
particule submicroscopice de fier, nichel,
antimoniu, mangan sau crom, care sub formăde pudră, sunt inserate între plăcile unui
“condensator magnetic”. (Vezi Fig.2) Acestcondensator
este un spațiu între capetele adouă bare de fier de 8 milimetri în diametru.Spațiul are lățimea de 2 milimetri. În jurul barelor există bobine, permițându
-le acestora
să fie magnetizate puternic in orice direcție.Astfel, câmpul din spațiul magnetic poa
te fi
 polarizat la dorință. Polii pot fi de asemeneaconectați la o sursă de curent continuu, și se
poate aplica o tensiune sub forma unulcondensator electric clasic. Câmpurile
electrostatice și magnetice, sau amândouăîmpreună pot astfel fi configurate.
 
Atunci când o mică cantitate de pudră finădin metalele mai sus menționate sunt plasateexact la centrul electrodului de jos, și se aplică
un câmp magnetic, unele din aceste particule
se deplasează spre electrodul de sus, în timp cealtele rămân nemișcate.
 
Dacă micile particule
de praf metalic sunt suspendate în aer între
cele două fețe ale condensatorului, aplicareaunui câmp magnetic va face ca unele din ele să
 
Bulele de gaz încărcate electric dintr 
-un lichid aflat între polii unui magnet, se mi
șcă într 
-un mod similar
“liniilor de forță” magnetice.
 se deplaseze înspre polul Nord, altele spre polulSud. 
Concluzia evidentă este că aceste particuletrebuie să fie încărcate magnetic, unele cumagnetism Nord și altele cu Sud. Pentru
persoanele care au fost educate conform teorieioficiale, aceasta este greu de crezut. Noi am fost
învățați că dacă o bara clasică de magnet esteruptă, fiecare piesă ruptă va fi un magnet perfectcu proprii ei poli Nord și Sud. (Fig.3) Acestaeste cunoscut ca și experimentul
lui Maxwell,
iar din acesta se poate concluziona că dacă
ar fispart în continuare, s-
ar forma o întreagă serie
de m
agneți din ce în ce mai mici. și astfelfiecare din aceștia va avea polii Nord și Sud,chiar dacă întregul magnet este compus din doar o moleculă de fier.
 Dr. Ehrenhaft
consideră că munca luiexperimentală dovedește că nu acesta este cazul
– acele mici par
ticule ar trebui să aibă o polaritate unică
ar putea fi încărcate magneticfiecare, Nord și Sud. Dacă, în experimentul
condensatorului, fiecare din particulelemicroscopice de praf magnetic ar fi fost un
magnet adevărat, complet cu poli Nord și Sud,
acestea s-ar fi aliniat cu câmpul magnetic, dar
cu siguranță nu s
-ar fi deplasat de la polul pecare acestea se aflau în repaus. Este greu de
explicat aceasta, prin oricare altă teorie decât
cea a particulelor magnetice unipolare, doarparticule cu polaritate
 pură Nord sau Sud.
 Dr. Felix Ehrenhaft, privind peste câteva fotografii ale unor experimente recente cu curentul magnetic.
 
EFECTE ÎN LICHIDE
Un alt exemplu izbitor al curentului magnetic îl
reprezintă deplasarea sub influența unui câmp
magnetic, a particulelor mici de metal cum estenichelul, în lichide. Condensatorul lui
Ehrenhaft, scufundat în lichid, are același efectasupra micilor particule, cum are și î
n aer. Maimult, la atingerea unuia sau altuia dintre poli,particulele magnetice sunt depozitate într-o
manieră similară celei de electro
-placare.
 
 
ew
 
be
Fig.1 –
Acest experiment la convins pe Peregrinus cămagnetismul nu are nici o tendință să se miște, și ne
-a fixat nouidea aceasta pentru 800 de ani.
e crcu n uru cmpuu magnetc, a e cumse presupune că circulă “liniile de forță magnetice”în jurul unui conductor străbătut de curent electric.
Vezi Fig.4. Ehrenhaft
afirmă, “În aceiași manieră
curentul electric constant este înconjurat de linii de
forță magnetice, închise în cercuri, curentulmagnetic constant este înconjurat de linii de forță
electrice închise în cercuri.”
"MAGNETOLIZA" APEI
Un alt experiment a produs efecte nedescoperiteanterior în întreaga istorie a magnetismului.
Capetele unui electromagnet sub formă de potcoavă, realizat din fier Suedez au fostscufundate în apă acidulată. Acțiunea chimică a
eliberat bule de hidrogen. Fierul a fost apoi
magnetizat și în loc de hidrogen pur gazeleeliberate conțineau de la 2% la 12
% oxigen. Fig. 5.
Apa este practic descompusă de magnet, așa cum poate fi descompusă de un curent electric. În timp
ce oxigenul este eliberat de la ambele capete alemagnetului, cea mai mare parte vine de la polulNord.
Același experiment, repetat cu un ma
gnet
 permanent, a rezultat o slăbire a magnetului cuaproximativ 15% pe o durată de 24 de ore. Aceastaeste foarte important. Dacă descompunerea apeireduce puterea unui magnet, este rezonabil să presupunem că magnetul este cauza unei asemenea
descompuneri.Un alt punct invocat în favoarea noii teorii a enru a eva pos
 
ee eece eecrce, pomagnetului au fost scurt-
circuitaț
i electric, pe durataacestui experiment. Rezultatul ar putea fi denumit“magneto-
 placare”, mai degrabă decât electro
-placare.
Dacă micile particule sunt supuse unui câmpelectric puternic în timp ce se deplasează în câmpulmanetic, traiectul acestora devine o sirală.
 
Fig. 2 – Condensatorul Ehrenhaft. Câmpurile magnetice sau
electrice pot apărea între capetele acestuia
.
magnesmuu ese
acea că este posibil să
se magnetizeze parti-culele submicroscop-ice prin intermediul
luminii sau a frecării.
Fiecare experimenta-
tor știe cât de simplueste să produci osarcină electrică
mono
 polară pe un asemenea
 
Fig. 3 –
Experimentul lui Maxwell. Dacă un magnet
clasic este spart
în două, fiecare jumătate este un alt
magnet. Acest aspect
a implementat idea că nu există magnei monopolari
.
corp așa cum este o bucată de sticlă, hârtie saucauciuc. Particulele plasate între plăcilecondensatorului Ehrenhaft, dacă sunt iradiate culumină încep să se deplaseze spre un pol sau altul.
 
ESTE
PROBLEMA REZOLVATĂ
?
În cazul în care experimentele anterior descrise,
au fost corect observate și interpretate,
magnetismul este dovedit a avea multe dintre
atributele anterior presupuse ca aparținândexclusiv electricității. Micile particule pot fi“încărcate” cu o singură polaritate, Nord sau Sud.Ele pot fi astfel încărcate de anumite influențeexterioare, așa cum este lumina. Unitățile
monopolare plasate într-un câmpmagnetic, tind
să se mute înspre polul de polaritate
 
magnetică
 
Fig. 4 –
Micile particule încărcate electric se rotesc în jurul unui
câ
mp magnetic, așa cum fac “liniile de forță” din jurul unuiconductor străbătut de electricitate
 Fig. 5 –
n stânga, electroliza clasică a apei. n centru bulele de
hi
drogen se ridică de la ambele capete ale barelor de metal. n dreapta, cândsunt magnetizate, de la poli se ridica hidrogenul și oxigenul.
 
opusă, iar sarcinile electrostatic
e se rotesc ncercuri închise în jurul “curentului magnetic”, la
fel cum fac “liniile de forță” magnetice
(sarcinile?) în jurul unui curent electric.
Conservarea de către noi a unei aproapecomplete ignoranțe asupra magnetismului, prin
toate progresele
uimitoare ale electricității șielectronicii, este una din marile minuni ale științei
moderne.
 Nu ar fi surprinzător dacă cineva ar putearezolva în cele din urmă această problema. Dr 
 
Ehrenhaft crede el a făcut acest lucru, și a propus
dovezi experimen
tale că “Electricitatea șimagnetismul formează o pereche indivizibilă.Unificarea teoriei câmpului a fost indicată pe ocale experimental, iar electricitatea și magnetismular trebui să fie exprimate în viitor doar de un sigur 
simbol.”
Ce
 Zic Alții 
 
WilliamL. Laurence, înThe New York Times”
Profesorul Felix Ehrenhaft, un remarcabil
fizician Vienez, a prezentat în fața SocietățiiAmericane de Fizică, un set din
ultimele lui
experimente, despre care el afirmă că au furnizat pentru prima dată dovez
i experimentale a
existenței unui curent magnetic pur.
 Prezentarea experimentelor, ilustrate cu
diapozitive, a creat senzație printre proeminențiifizicieni prezenți. Aceștia au zis că dacă
experimentele descrise de Profesorul Ehrenhaft arputea fi coroborate cu altele, acestea vor marca
una din cele mai mari revoluții în știința modernă,comparabilă cu descoperirea principiuluidinamului de către Michael Faraday cu 113 an
i în
urmă.
 
Așa cum descoperirea lui Faraday a marcatinaugurarea erei electricității, a fost subliniat, lafel și descoperirea Profesorului Ehrenhaft,
acceptând corectitudinea rezultatelor acestuia, va însemna inaugurarea unei noi ere tehnologice,
 bazată pe curenții magnetici. Aceasta va însemna,a afirmat un fizician de marcă, că noi vom dubla posibilitățile de a realiza mașini
- pentru fiecare
mașină electrică acum in existență. noi vom ficapabili să construim mașini care utilizează
curentul magnetic nu cel electric.
Willy Ley, în “PM”
Atunci când Faraday a demonstrat principiilecurentului electric, o femeie la întrebat:
“Darprofesore, la ce folosesc toate acestea?”
 
Faraday, fără a
-
și lua ochii de la demonstrația
lui, i-
a răspuns:
“La ce folosește un copil nounăscut?”
 
Acum noi știm la ce folosesc mașinăriileelectrice, dar aceiași întrebare poate fi pusă acumdin nou. Iar răspunsul va fi d
e asemenea la fel.
Datorită faptului că o nouă descoperirefundamental a fost făcută recent, și atât timp cât
nimeni nu poate spune precis exact ceea ce va
aducea aceasta, nu poate exista îndoială ca aceasta
este important.
Se pare, după toate acestea, că
 
magnetismul șielectricitatea sunt amândouă manifestări alaceluiași lucru. Importanța acestei descoperiri esteatât de mare, încât nu poate fi exprimată princuvinte. Vom obține o teorie complet nouă aelectricității și a fenomenelor electrice.Ș
i în ce
ea ce privește aspectele practice: noivom putea obține echivalențele magnetice a totceea ce avem electric. Și mai mult de atât.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Jeffery Mullins liked this
arxikos liked this
Gyejae Lim liked this
BALLOUK Soufiane liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->