Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
e_borger_20

e_borger_20

Ratings: (0)|Views: 877|Likes:
Published by spydspiss

More info:

categoriesTypes, Research
Published by: spydspiss on Mar 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/17/2011

pdf

text

original

 
eBorger 2.0
 Den alminnelige borger somleverandør av ofentlig inormasjon
Petter Bae Brandtzæg Marika Lüders
 
En SINTEF-rapport skrevet på oppdrag fra Fornyings- og adminis-trasjonsdepartementet. 2008ISBN: 978-82-14-04655-7
 
3
 Innhold
Sammendrag
.......................................................................................5
Utvidet sammendrag
...........................................................................6
1. Innledning
......................................................................................101.1 Et nytt informasjonspotensial .......................................................101.2 eBorger2.0 .....................................................................................101.3 Fremtidens mest betydningsfulle tjenester ...................................101.4 Vanskelige offentlige portaler .......................................................101.5 Borgere hjelper borgere ................................................................111.6 Økt krav til åpenhet og effektivitet ..............................................111.7 Det digitale informasjonsspranget ................................................11
2. Rapportens mål, metode og struktur
..........................................112.1 Mål ................................................................................................122.2 Metode .........................................................................................122.3 Struktur ........................................................................................12
3. Hva er brukerskapt innhold?
......................................................133.1 Ulike former for brukerskapt innhold ...........................................133.2 Ulike plattformer for brukerskapt innhold ....................................143.3 Brukerskapt innhold og offentlig informasjon .............................15
4. Trender innen nettsamfunn og status i Norge
............................154.1 Nettsamfunn i Norge .....................................................................154.2 Trender innen nettsamfunn ...........................................................194.3 Oppsummering og betydning for offentlig IKT-politikk ..............21
5. Deltakerkulturen på Internett og demokratiet
..........................225.1 Demokratimodeller .......................................................................235.2 Deltagerkulturen og digitale skiller ..............................................245.3 Oppsummering ..............................................................................24
6. Undersøkelse - brukeratferd, brukerskapt innhold ogoffentlig informasjon
....................................................................246.1 Metode ..........................................................................................246.2 Resultater .....................................................................................256.3 Oppsummering av ny empiri ........................................................30
7. Kartlegging av internasjonale trender
.......................................307.1 Bruken av sosiale medier blant kjente politikere ..........................317.2 Brukerskapte initiativer initiert av ulike eForvaltningerinternasjonalt ..............................................................................347.3 Brukerskapte tjenester skapt av eGovgeeks og ikke-offentligeaktører ...........................................................................................367.4 Borgerjournalistikk .......................................................................407.5 Sentrale rapporter om eForvaltning og web 2.0 ............................417.6 Oppsummering av internasjonale trender .....................................42
8. Offentlig forvaltning og datatilgjengelighet
..............................43

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->