Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Digital Kompetanse Plan 0708

Digital Kompetanse Plan 0708

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by spydspiss

More info:

Published by: spydspiss on Mar 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
Digital kompetanse
Plan for kunnskapsdannelse,læring og erfaringsdeling – 2007–2008
UTDI0004_plan.indd 128-03-07 15:19:44
 
 
Plan for kunnskapsdannelse, læring og erfaringsdeling – Program for digitalkompetanse
Utdanningsdirektoratet, Vox, Norgesuniversitetet 
Mars 2007
O
,
M
D
,
,
-
D
S
F
U
-
V
-
N
U
I
K
-
I
D
,
,
I
T
I
I
,
R
 
 
2
1. INNLEDNING
Program for digital kompetanse (PfDK) 2004-2008, som ble fremmet av daværende Utdannings-og forskningsdepartementet i 2004, fokuserer på hvordan informasjons- ogkommunikasjonsteknologi (IKT) påvirker utdanningens kvalitet, motivasjon for læring,læringsformer og læringsutbytte. Programmet har fire hovedmål (kortformulert):
-
 
I 2008 skal norske utdanningsinstitusjoner ha tilgang til infrastruktur og tjenester av høykvalitet
-
 
I 2008 skal digital kompetanse stå sentralt i opplæringen på alle nivåer
-
 
I 2008 skal det norske utdanningssystemet være blant de fremste i verden på området
-
 
I 2008 skal IKT være et integrert virkemiddel for innovasjon og kvalitetsutvikling i norskutdanning.Program for digital kompetanse har som visjon: ”Digital kompetanse for alle”.Kunnskapsdepartementet har i tildelingsbrev for 2006 gitt Utdanningsdirektoratet i oppgave åutvikle og iverksette en treårig strategi
1
 for kunnskapsdannelse, læring og erfaringsdelinginnenfor Program for digital kompetanse
2
.Dette dokumentet danner utgangspunktet for dettearbeidet.Program for digital kompetanse er nivåovergripende, og favner grunnopplæring, høyereutdanning og voksnes læring i et livslang-læring-perspektiv, ofte kalt eBorger-perspektiv. Plan forkunnskapsdannelse, læring og erfaringsdeling har et tilsvarende nivåovergripende perspektiv.
Om kunnskapsdannelse, læring og erfaringsdeling
I Program for digital kompetanse fremgår det at kunnskapsdannelse, læring og formidling skalvære en gjennomgående dimensjon i programmet. Videre fremgår det at det må utvikles et solidkunnskapsgrunnlag, og at kunnskapen deles og formidles til utdannings-Norge;
”Det er naudsynt å utvikle eit kunnskapsgrunnlag knytt til programmet som fokusere pådokumentasjon, resultat, erfaringsdeling, dialog og læring mellom dei mange aktørane i sektoren. Det må t.d utviklas gjennom fysiske møteplassar og virtuelt.” St.prp.nr.1 (2003-2004).
Når det gjelder begrepet kunnskapsdannelse, blir det sagt følgende: ” 
Det gjelder å ”kapitalisere”  på, forvalte og videreutvikle kunnskapen som genereres
 ,
få merverdi ut av ressursinnsatsen.Særlig gjelder dette med tanke på fremtidige satsinger 
3
Program for digital kompetansevektlegger behovet for å kunne justere kursen underveis, å kunne forsterke satsingen,omprioritere eller å kunne avslutte tiltak som ikke realiserer mål. I tillegg vil nye behov ogutfordringer kunne oppstå.
4
Ut i fra dette tar arbeidet med Plan for kunnskapsdannelse, læring og erfaringsdelingutgangspunkt i følgende målsettinger:
!
 
Systematisere og formidle kunnskaper og erfaringer
!
 
Bidra til et bedre beslutnings- og kunnskapsgrunnlagPlanen skal bidra til å systematisere pågående aktiviteter og initiativ knyttet til Program for digitalkompetanse. Videre vil det bli utredet og igangsatt nye tiltak i tilknytning til oppfølgingen avplanen. Det er en målsetting at aktivitetene bidrar til å legge til rette for dialog og læring omdigital kompetanse, og ikke minst til handling. På denne måten vil planen være et bidrag forgjennomføring og utfasing av Program for digital kompetanse 2004-2008.
1
Det ble i ettertid bestemt å benytte begrepet
 plan
heller enn strategi for dette arbeidet.
2
Tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet 2006, 23.12.05.
3
4
Program for digital kompetanse 2004-2008 – programbeskrivelse kap. 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->