Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ANNUUR 1067

ANNUUR 1067

Ratings: (0)|Views: 3,405 |Likes:
Published by MZALENDO.NET
ANNUUR 1067
ANNUUR 1067

More info:

Published by: MZALENDO.NET on Apr 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

 
ISSN 0856 - 3861 Na. 1067
JAMADUL THAN
1434, IJUMAA -APRILI 19 - 25, 2013 BEI TShs 500/=, Kshs 50/=
Sauti ya Waislamu
www.annuurpapers.co.tz
MARA tu baada yaUchaguzi Mkuu mwaka2010, WaheshimiwaWabunge walifanyauchaguzi kuchagua MheSpika, Mhe Naibu Spika naWaheshimiwa Wenyeviti waBunge (Presiding Officers)Watatu.
Kwa mujibu wa Kanuniza Bunge, kati ya WenyevitiWatatu wa Bunge, mmojalazima atoke Zanzibar.Matokeo ya uchaguzi huoni kuwa viongozi WOTEwalikuwa Wakristo! Uongoziulikuwa kama ifuatavyo:Spika Anna MakindaMkristo, Naibu SpikaJob Ndugai, Mkristo,Mwenyekiti JenisteMhagama Mkristo,Mwenyekiti GeorgeSimbachawenye, Mkristo
Unafiki huumpaka lini?
(baadae Mhe Zungu),Mwenyekiti Sylvester Massale Mabumba (Dole,Zanzibar) Mkristo.La kushangaza ni kuwahata pale alipotakiwaMbunge kutoka Zanzibar iliawe Mwenyekiti wa Bunge, basi nafasi hiyo pia akapewaMkristo! Ikumbukwe kuwaMhe Mabumba ndio MbungePEKEE kutoka Zanzibar ambaye ni Mkristo!Kwa upande waMenejimenti, Katibu waBunge (Dr. Thomas Kashilila)na Wakuu wa Idara WOTEni Wakristo! Je, Mhe JosephSelasini analionaje hili?Au wakiwa Wakristohakuna tatizo? Unafiki huuwa Mhe Selasini na watu waaina yake mpaka lini?
(Soma Uk. 6, 7)
 MHE. Aden Rage Prof. Mark Mwandosya
Mzee Mwinyi kasema kweli:
Waislamu wapumzikeIjumaa, Jumapili kazini
Marufuku nguruwe Chuo Kikuu SUAPesa ya Pombe isiingie Ikulu, HazinaRuzuku kwa Kanisa ikome mara moja
Nkamia apasua jipu la udini UDOM
Pambaneni na nafsi msisingizie ‘vimini’
Washughulikieni kwanza ‘mashoga’Msisahau wateja wa ‘Changudoa’
Na Mwandishi Wetu
Inaendelea Uk. 3HOJA zilizotolewa juzi na jana Bungeni kutetea Serikalikuwa haina udini, kwaupande mwingine hoja natakwimu hizo zimethibitishamadai ya Waislamu kuwakuna udini.
Wakichangia Bungeni kwanyakati tofauti, waheshimiwaMark Mwandosya, AdenRange na Munde TambweAbdallah wamesema kuwaMheshimiwa Jakaya MrishoKikwete binafsi na Serikaliyake, hana udini kwa sababukatika watu anaoteuwa, wengi
Mwandosya, Rage wathibitisha udini serikaliniMawaziri, Makatibu wote Ikulu WakristoHali ingekuwaje wangekuwa Waislamu?
Mahakama yaahirishahukumu ya Sheikh Ponda
 Mbunge wa Kondoa Kusini Juma Nkamia,
Hata Zanzibar wanawakilishwa na Mbunge Mkristo
Uk. 5Uk.8
 
2
 AN-NUUR
JAMADUL THAN 1434, IJUMAA APRILI 19 - 25, 2013
AN-NUUR
S.L.P. 55105, Simu: +022 2400786
Cel: 0784 370 208, 0713 110 148, 0755 260 087 , DSM.
www.annuurpapers.co.tz
E-mail: annuurpapers@yahoo.co.uk
Ofisi zetu zipo: Manzese Tip TopUsangi House (Jengo dogo), barabara ya Morogoro, D'Salaam
MAONI YETU
Tahariri/Habari
HALI ya uongoziBungeni hivi sasa ipokama ifuatavyo: SpikaAnna Makinda, Mkristo,Naibu Spika Job Ndugai,Mkristo, MwenyekitiJenister Mhagama Mkristo,Mwenyekiti GeorgeSimbachawenye (baadaeMhe Zungu) Mkristo,Mwenyekiti SylvesterMassale Mabumba (Dole,Zanzibar) Mkristo.
Kama ilivyoandikwakatika makala moja katikagazeti hili ni kuwa “hata palealipotakiwa Mbunge kutokaZanzibar ili awe Mwenyekitiwa Bunge, basi nafasi hiyo pia akapewa Mkristo!”“Kwa upande waMenejimenti, Katibu waBunge (Dr. Thomas Kashilila)na Wakuu wa Idara WOTE niWakristo!”Katika hali kama hii,Watanzania (Waislamu)wanachotakiwa kuamini nikuwa maadhali uongoziwa Bunge umeshikwa naWakristo watupu, hakunaudini! Kungekuwa tu naudini iwapo japo robo yaviongozi hao wangekuwaWaislamu!Hivi ndivyo wanavyofikiriWakristo na kwa bahati mbayandivyo walivyoaminishwana kukubali baadhi yaWaislamu. Na haya ndiyotulimshuhudia Mbunge waTabora Mjini, MheshimiwaAden Range akizungumzaBungeni juzi, Jumatano.Mheshimiwa Rageakimtetea Mheshimiwa RaisKikwete kuwa yeye binafsina Serikali yake kuwa hainaudini, aliorodhesha watendajina viongozi muhimuSerikalini wakiwemoMawaziri, Makatibu Wakuu,Wakuu wa Mikoa/Wilaya n.k,ambapo kwa zaidi ya asilimia
Hata Zanzibar niMbunge Mkristo
Mr. Aden Rage huu ndio UdiniHoja kama yako itatuangamiza
70, walikuwa Wakristo.Jamani udini upo wapihapa? Mheshimiwa Ragealikuwa akiuliza swali hilomara kwa mara kila alipotoatakwimu na kuonyesha wingiwa Wakristo ikilinganishwana Waislamu kama ni ushahidikuwa Mheshimiwa Kikwete/Serikali haina udini.Sisi tunasema huu ndio udiniwenyewe na mawazo/hojakama hiyo ya MheshimiwaAden Rage ni potofu na ndiyoitakayoliangamiza taifa hili.Anachosema MheshimiwaRage na akina Joseph nakila wenye mawazo kamayao ni kuwa, inapotokeaSerikali ikajaza Wakristowatupu katika timu ya Wakuuwa Mikoa/Wilaya, MakatibuWakuu, Wakurugenzi,Baraza la Mitihani, Wakuuwa Vyuo/Shule, MaofisaElimu n.k; hakuna udini.Wanachotuambia kwa lughanyepesi ni kuwa Wakristondio wenye haki ya kushikanafasi zote muhimu zauongozi katika nchi hii, kamawalivyoshika Bunge na kamani kupewa Waislamu, basiwasipewe ila wachache tu wakuondoa lawama!Haya ndio sisi tunasemakuwa ni mawazo potofukwa sababu yanaendelezadhulma na ubaguzi katikanchi hii na muda wa kuwadhulma inadumishwa, basinchi hii haitakuwa na salamambeleni.Takwimu alizotoaMheshimiwa Rage Bungenini ushahidi tosha kuwa kunaudini na udini wenyewe ni wakuwapendelea Wakristo.Kila serikali inapofanyauteuzi, basi inakuwa kanakwamba inaongozwana kelele kama za akinaSelasini, Wachungaji naMaaskofu, kwamba kamaikiweka japo uwiano waWaislamu na Wakristo auikaweka idadi kubwa yaWaislamu ikilinganishwa naWakristo (kutokana na sifa sioupendeleo); itakumbana nahasira kali za Wakristo. Kwahiyo hujihami na mapemakwa kuhakikisha kuwahakuna taasisi inayokuwa naWaislamu wengi. Au kamasi hivyo, inawezekana kuwamfumo uliojengeka Serikalinini ule ambao wengine huuita‘Mfumokristo’ ambao marazote kwa makusudi, hatakama kusingekuwa na keleleza Maaskofu, huhakikishakuwa Wakristo wanashikanafasi zote nyeti na kamatulivyosema, Muislamuhuwekwa kuondoa muhali.Kwa bahati mbaya, halihii ya kudunishwa Waislamuimekuwa ya muda mrefu sanampaka sasa tumekuwa nawanasiasa kama MheshimiwaRage ambao wenyewehawajiamini, hawaoni kuwanao wana haki ya kuwa Wakuuwa Mikoa/Wilaya, ndio unaonahoja kama hizi za kuiteteaSerikali kwamba haina udinikwa vile imeweka Waislamuwachache kila mahali kamaWakristo wanavyotaka.Udini wa namna hii namawazo kama haya kwahakika yasipopigwa vita nakufutwa kabisa katika fikrana vichwa vya Watanzania,hatutakuwa na salama hukotuendako.Hoja yenyewe ni nyepesitu kueleweka: kwamba hizi nifikra za kuendeleza dhulma. Na dhulma haidumu. Itafikamahali watu watasimama kwanguvu zao zote kusema, basi,tunakata haki. Ikitokea na walewaliokuwa wakifaidi katikautaratibu huu wa dhulma naowakisema hatutaki, hapo ndioitakuwa balaa.Sasa tuna hiyari, amatuepushe balaa mapema kwakutenda haki au tusubiri balaalije.
MAALIM Ally Bassaleh,amesema Waislamuwanakusudia kuishitakiMahakamani Kamati Huruya Umoja wa MakanisaTanzania, kwa kuwazushiauongo Waislamu kuwawana vituo vya Kigaidi.
Maalim Bassalehameyasema hayo akiongeana Waislamu mara baadaya swala ya Ijumaa, katikaMsikiti wa Idrisa, KariakooJijini Dar es Salaam,akiongelea waraka (Barua)ya kamati hiyo kwa Waziriwa Mambo ya Ndani, Dr.Emmanuel Nchimbi.Akavisihi vyombo vyaUsalama wa Taifa na Jeshila Polisi nchini kutopuuzamadai hayo ya Umojahuo wa Makanisa, chiniya Mchungaji Chritopher Mtikila, kwa kuwahoji nakuthibitisha madai hayo.Maalim Bassaleh,alitanabahisha kwamba,endapo vyombo hivyo vyadola vitanyamazia shutumana madai hayo mazito kwaUislamu na Waislamu nchini,na tishio kwa Usalamawa Taifa, basi Waislamuwatachukua hatua.“Tunavitaka vyombovya usalama wawatafutehao waliosema hayo nawakawaoneshe vituo hivyovya Kiislamu vinavyotoamafunzo ya ugaidinchini kwa Waislamu nawathibitishe, kama si hivyotunakwena Mahakamani,kwa kuwazushia uongoWaislamu kwani hataUislamu haukubaliani na
Kamati Huru ya Makanisakufikishwa mahakamani
Na Bakari Mwakangwale
vitendo vya kigaidi, hii nikashfa nzito kwa Waislamu,lakini pia ni tishio kwaUslama wa Taifa.” AlisemaMaalim Bassaleh.Maalim Bassaleh, alisema,waraka huo unadai kuwakuna Waislamu nchiniwameandaliwa nje na ndaniya nchi, kwa ajili ya ugaidiili kuja kuangamiza Ukristonchini, jambo ambalo alidaini uzushi mkubwa.Maalim Bassaleh,aliendelea kuuchambuawaraka huo aliodai kuwaumejaa fitna, na wenyemalengo ya kuwagawaWatanzania, umedai kwambakuna Waislamu waliokwendaSomalia kufunzwa na Al-Shabab na Al-Qaida jinsiya kuangamiza Makafir (Wakristo), na kwamba etisasa wamerejea nchini kwaajili ya vita.Alisema, waraka huoumefafanua hayo kwakusema kuwa ‘huu ni udiniwa Rais Kikwete na ugaidiwa Kiislamu’ (Uk.7), jamboambalo Maalim Bassaleh,alidai kuwa kauli hiyo ni yakizushi na kashfa.“Hii ni shutima nzitodhidi ya kiongozi wa nchilakini hilo tunamwachiamwenyewe (Rais), kwasababu aliyetajwa hapo niyeye na watendaji wake,kuwashughulikia hiyo nihiyari yake. Sisi kwa upandewetu tutafuata taratibu zakisheria wakathibitisheMahakamani.” AlisemaMaalim Bassaleh.Maalim Bassaleh alisema,kwa mwenendo huo ni wazikwamba umoja huo waMakanisa wamedhamiriakuligawa Taifa.Alisema, viongozi waMakanisa, wamekuwahawakosi kasumba nakuzua mambo ili mradi tu,wanapenda kuona Waislamukatika nchi hii wanakuwa niwatu wa kupata misukosukotu.“Kutokana na mihadhara yaKiislamu kuingiza Wakristowengi katika Uislamu, ndipomashinikizo yakaanza kutokakwa Maaskofu kuitakaSerikali kuwashughulikiaWaislamu kwa kwa madaiwanaendesha mihadhara yakashfa.” Alisema maalim bassaleh.Maalim Bassaleh,aliwakumbusha Waislamusakata la Mwembechai,ambapo Waislamuwaliuwawa kwa risasi zamoto, sambamba na sakatala Ustadhi Dibagula,aliyehukumiwa kwenda jela,yote hayo alisema ni kwa ajiliya Waislamu kusema ‘Yesusi Mungu’ huku anayesema‘Yesu ni Mungu’ yupo sawakwa Serikali inayodaia hainadini.“Rais Mkapa leoanathubutu kusema katikautawala wake hakuwa naudini wakati mimi binafsikatika utawala wakenilipigwa, kwa kulaaniMuislamu kufungwa naSerikali yake kwa kusemaYesu si Mungu”. AlisemaMaalim bassaleh.Machi 31, 2013, inayojiitaKamati Huru ya Umojawa Makanisa Tanzania,ilimuandikia barua Mh. Dr.Emannuel Nchimbi, aliyeWaziri wa Mambo ya Ndani,ikiwashitaki Rais Kikwete pamoja na Waislamu.
 
3
 AN-NUUR
JAMADUL THAN 1434, IJUMAA APRILI 19 - 25, 2013
Habari
Nkamia apasua jipu la udini UDOM
MBUNGE wa KondoaKusini Juma SelemaniNkamia, amesema kuwakuna watu wanaona tabukuona baadhi ya Watanzaniawenzao (Waislamu)wakishika nyadhifa za juukatika taasisi za umma nandio hao wanaopiga keleleza udini.
 Nkamia amesema hayowakati akichangia hoja yaOfisi ya Waziri Mkuu, ambapoalianza kwa kuzungumziayale aliyoyaeleza Mh. Selasiniakituhumu uongozi wa ChuoKikuu Dodoma kuwa unaudini.Awali akichangia hojahiyo, Mbunge wa Rombo(CHADEMA) Joseph Selasini,alisema kuwa kuna tatizo laudini katika Chuo Kikuu chaDodoma na kuongeza kuwa,tatizo la udini limepandikizwana baadhi ya viongozi waserikali.Hata hivyo, akizungumziatuhuma hizo, MheshimiwaJuma Nkamia alisema kuwatuhuma nyingi za udini chuonihapo zinatokana na itikadi zawatendaji wakuu wa chuohicho Prof. Idris Kikula naProf. Shaaban Mlacha.“Mhe. Spika, kama tatizoni (Profesa Idris) Kikula na(Profesa Shaban) Mlachakwa sababu za itikadi zao, basi tusiingize mambo hayaudini chuoni pale. Mimininasoma pale, sijawahi kuonatatizo la udini alilolielezaMheshimiwa Selasini. Laukama anayeoongoza chuoangekuwa ni Lyimo fulani pale,yasingezungumzwa manenohaya! Chuo kinaendelea vizuritu na hakuna matatizo pale”.Alisema Bw. Nkamia.Itakumbukwa kuwa katikasiku za nyuma kidogo, MakamuMkuu wa Chuo Kikuu chaDodoma Prof. Idris Kikulana Naibu Makamu wa Chuohicho Prof. Shaban Mlacha,waliwahi kutuhumiwa kuwawametafuna fedha za mradiwa ujenzi wa chuo hicho.Licha ya watuhumiwakukanusha mara kwamara tuhuma hizo, badozilipamba moto na kuendeleakuchapishwa kwenye vyombovya mbalimbali vya habarinchini, kiasi cha serikalikulazimika kufanya uchunguzikwa kupitia ofisi ya Mkaguzina Mdhibiti Mkuu wa Hesabuza Serikali (CAG), ili kubainiukweli wa tuhuma za kifisadikatika mradi wa ujenzi wachuo zilizokuwa zikitolewadhidi ya viongozi hao wachuo.Baada ya kukamilikauchunguzi wa Mdhibiti naMkaguzi Mkuu wa Hesabu zaSerikali, matokeo yalionyeshakuwa hakukuwa na ufisadiwowote uliofanywa katikamradi huo na kwamba,matumizi ya fedha za mradiyalifanyika vizuri. Tuhumazikaishia hapo.Haukupita muda, mwezi Junikuelekea Septemba mwaka jana, zikatolewa tuhumanyingine kwamba kumekuwana ufisadi mwingine uliokuwaukifanyika chuoni hapo, safarihii zikiwahusisha viongoziwa chuo kutafuna ada zawanafunzi kwa kushirikiana na benki moja mjini Dodoma.Uongozi wa UDOM,ulikanusha kutafuna fedhahizo za ada za wanafunzichuoni hapo.Katika taarifa ya ufafanuziya chuo hicho iliyotiwa sainina Ofisa Uhusiano wake, Bi.Beatrice Baltazary, ilielezakuwa habari hiyo iliyoandikwana gazeti moja la kila sikuilikuwa na upotoshaji.Katika ufafanuzi wa chuo,ilielezwa kuwa wanafunziwote wanatakiwa kulipagharama zote zinazoambatanana kupata elimu chuoni hapomara wanapoanza mwaka wamasomo.Kwa mujibu wa ufafanuzihuo, kulingana na utaratibuuliotolewa na Mdhibiti naMkaguzi Mkuu wa Hesabuza Serikali wa ada kulipwa naBodi ya Mikopo ya Elimu yaJuu, inamlazimu mwanafunzikusaini ili kuthibitisha fedhakupokelewa chuoni na walewasiosaini, fedha hurejeshwa bodi na deni hubakia kwamwanafunzi. Hili nalolilipita.Haukupita muda, zikazagaahabari za kashfa za ngonoUDOM. Kwamba baadhiya wanafunzi wa kikewanajihusisha na biashara yakuuza miili yao kwa lengo lakujikimu kimaisha.Tuhuma hizo zilitolewawakati wa mahafali ya tatuya UDOM mwaka janawakati wahitimu takribani6,392 walitunukiwa vyeti,stashahada, shahada zakwanza, uzamili na shahadaza uzamivu.Hata hivyo tuhuma za ngonokwa baadhi ya wanafunzizilidaiwa kusababishwa naukata uliokuwa ukiwakabiliwanafunzi hao, kiasi chakuwalazimu kutoroka chuoninyakati za usiku na kujiungana baadhi ya wasichana wamitaani waliokubuhu kwauchangudoa kwa lengo lakujiuza.Tatizo hili kwa uhalisiawake limekuwa ni tatizo lavyuo karibu vyote vikuu.Ilishawahi kuripotiwa namnawanafunzi wanaoishi katikahostel za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam za Mabibo namnawanavyojiuza.Aidha adha hiyo ya ufuskailishawahi kuvikumba vyuovya CBE na IFM vya jijiniDar es Salaam. Hata hivyouongozi wa vyuo hivyohaukusakamwa mithili ya ulewa UDOM.Hata hivyo watu mbalimbaliwenye kukifahamu barabaraChuo Kikuu cha Dodoma,wamekuwa wakishangazwana kusikitishwa na tuhumahizi dhidi ya UDOM. Wengiwanaona kuwa kuna agendaya siri dhidi ya chuo hicho.Ifuatato ni sehemu yaushuhuda uliotolewa na baadhi ya wananchi wenyeuchungu na Taifa lao, ambaowaliamua kulifanyia kazi sualala tuhuma za udini UDOMkwasababu zilizotajwa kuwani chuki.Kwamba kama ni sualala udini, basi linawezakujieleza lenyewe kupitiamtiririko mzima wa uwianowa kiutawala na kiuongozikatika chuo hicho.Uongozi wa UDOMChancellor: H. E. BenjaminW. Mkapa (Catholic), ViceChancellor: Prof. IdrisKikula (Muslim), Chairmanof Council: Hon. Dr. M. G.Bilal (Muslim), Deputy ViceChancellor (Academic):Prof. L. Kinabo (Catholic),Deputy Vice Chancellor (Administration) Prof. S.Mlacha ( Muslim).Viongozi wengine wa ngaziza juu UDOM: Principal -College of Education: Prof.K.M. Osaki (Catholic), Deansof Schools in the College areall Christians.Principal - College of Humanities: Prof. C. M.Rubagumya (Christian),2 Deans of Schools in theCollege are all Christians,Principal- College of Informatics: Prof. N. Mvungi(Christian - Protestant), Deanof Students (Christian).Dean, School of NaturalScience (Christian),Dean, School of Medicine(Christian), Dean, School of  Nursing ( Christian).Source: (UDOM Prospectusand Website)Wafanyakazi - Wanataaluma- Christians 96%- Muslim 4%Wafanyakazi Waendeshaji- Christians 86%- Muslim 14%Wanafunzi - Christians92%- Muslim 8%(Source UDOM Website,announcements of studentadmission)Katika mazingira hayainashangaza kuona watukuzusha kwamba UDOMni Chuo cha Waislamu kwakuwa tu, kuna viongozi watatuWaislamu bila kuyafanyiakazi madai yao. Bila shaka
Na Shaban Rajab
watu hao na wapambe waohawalitakii mema Taifa.Hata hivyo, kutokanana chuki iliyoenezwa kwamuda mrefu juu ya jambo hilihapo UDOM, kuna haja yakufanyika utafiti zaidi kuhusumuundo wa uongozi katikavyuo na taasisi nyingine zaumma kama Chuo Kikuucha Dar es Salaam, MzumbeUniversity, Muhimbili MedicalInstitute na vinginevyo nakuwekwa wazi matokeo kwamadhumuni ya kufuta madaihaya ya chuki za kiimani.Kulingana na mtiririkohuo wa utawala wa UDOM,inafahamika kwamba viongoziwa wake hawakuteuliwakwa sababu ya dini zao, baliuwezo wao ambao kwa kiasikikubwa unajidhihirisha kwa jinsi walivyofaulu kubadilishamandhari ya vilima vyaChimwaga na vitongoji vyake, pamoja na ramani ya nchi yetukatika dunia ya elimu ya juu.Ujenzi wa UDOMumesaidia kwa kiasi kikubwakuinua kiwango cha elimukwa vijana wanaomalizakidato cha sita. Vijanawa wakulima na masikiniwengine wa Tanzania ambaosasa wanasoma UDOM leowangebakia kuwa machingaau wapiga debe kwenyevituo vya mabasi kwa kukosasehemu za kujiendeleza.Wanaosoma UDOM niWatanzania Wakristo,Waislamu au wanachama waCHADEMA, CCM, CUF au NCCR.
Mwandosya, Rage wathibitisha udini serikalini
Inatoka Uk. 1
wao ni Wakristo.Akianza Mheshimiwa AdenRage ambaye alitoa takwimuya Mawaziri, MakatibuWakuu, Wakuu wa Mikoa n.k,ambapo alisema kuwa kotehuko Wakristo ndio wengi.“Udini upo wapi hapa”,alikuwa akiuliza Rageakimaanisha kuwa maadhaliRais kachagua kwa kiwangokikubwa Wakristo katikaSerikali yake, udini upowapi.Akiunga hoja ya Rage,Waziri wa Nchi katika Ofisiya Rais asiye na WizaraMaalum, Mheshimiwa Mark Mwandosya alisema kuwawapo Mawazi wa Nchi 4wanaomsaidia Rais Ikulu,wote ni Wakristo.Akitoa takwimu zaidiakasema kuwa Makatibu woteIkulu pamoja na Katibu MkuuKiongozi na Wakurugenziwote, ni Wakristo. Naye kama MheshimiwaAden Rage, MheshimiwaWaziri Mwandosya akahojiudini upo wapi hapo.Anachosema MheshimiwaMwandosya ni kuwa hapawezikuwa na udini mahali ambapoRais ameteuwa watendajiwote kuwa Wakristo!Kwa maana nyingine nikuwa, kungekuwa tu kunaudini iwapo katika orodhana takwimu hizo alizotoaMheshimiwa Mwandosya,kungekuwa na Waislamu.Hili ndilo alilolisema piaMbunge wa Viti Maalum,Mheshimiwa Munde TamweAbdallah ambaye alisemakuwa haoni kuwa RaisKikwete ana udini kwa sababualiteuwa Wakuu wa Wilaya5 wanawake, na wanne katiyao wakawa ni Wakristo naMuislamu mmoja tu!Ambalo Munde hakulisemani kuwa hali ingekuwaje kamaingekuwa kinyume chake.Kwamba Waislamu wakawawanne na Mkristo mmoja.Je, bado angesimama nakutoa hoja kuwa MheshimiwaRais Kikwete hana udini? Na je, Wakristo wangewezakuvumilia hali hiyo ya kuonaRais anateuwa Wakuu waWilaya ambapo Waislamu niasilimia 80?
 Mbunge wa Viti Maalum, Mheshimiwa Munde Tamwe

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Salim Ahnmed liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->