Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jazavac pred sudom - Petar Kocic - Kratka analiza

Jazavac pred sudom - Petar Kocic - Kratka analiza

Ratings: (0)|Views: 5,802|Likes:
Published by Maja S
Kratka i detaljna analiza satire ,, Jazavac pred sudom '' Petra Kocica
Kratka i detaljna analiza satire ,, Jazavac pred sudom '' Petra Kocica

More info:

Published by: Maja S on Apr 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
AnalizaKnji
evni rod : dramaVrsta dela : satiraMesto radnje : èista svetla sudnica: "Ulazeæi u sudnicu, krsti se i dr
i jazavca svezana u vreæi."Vreme radnje: vreme austro-ugarske okupacijeOsnovni motiv : Ismejavanje vlastiSporedni motivi :- Kritikovanje zakonodavstva tada
njeg nenarodnog re
ima- Dru
tvene mane mraène okupacije- Sloboda i pravdaLikovi : David
trbac, sudija, pisarèiæ, doktor, Davidova
ena, jazavac.Analiza glavnog lika:David
trbac je glavni lik satire "Jazavac pred sudom" koju je napisao Petar Koèiæ. "...malen, nizak, suv kao grana, lagan kao perce. Leva mu je noga malo kraæa od desne, te se gega kad ide. Oèi su mu svetle i prelivaju kao u maèke iz mraka. Sav sed, preko pedeset godina. Menja glas. Ume zaplakati kao malo dete, zalajati kao pa
èe, azakukurikati kao petao. Èesto puta udari zgodno rukama o bedra kao petao krilima izakukurièe te prevari petlove, pa se pre vremena raskukurièe po selu. Zato ga ru
e pomlaðe
ene." Pretvara se da je stidljiv. Siroma
an je i na oko naivan seljak, koji tu
isudu jazavca, a u stvari, kritikuje i osuðuje okupatora i njegovo sudstvo kao i sve negativne pojave koje je austrougarska okupacija "donela". Zapravo, on je ovdesimbol otpora prema svemu
to je tuðinsko, izrabljivaèko,
to poni
ava èoveka i ne da mu da 
ivi i napreduje. David je slojevita liènost. Ma
tar, prièalica,
aljivd
ija. "Sve
im i soènjezikom svog rodnog kraja David je "omoguæio" bolji u
itak pri èitanju. Neki ga smatraju budalom, dok drugi bistrim i pametnim èovekom.Analiza sporednih likova:Davidova
ena - Na osnovu Davidovog opisa saznajemo sledeæe karakteristike: naopaka,zloèesta, "..uèevna
ena." ; "Kr
na, naoèita, mlada k'o kap."; Prièalica kao i mu
, mahalu
ljutica.Pisarèiæ je pametan i uèevan èovjek, zbunjen ovim sluèajom kao i sudac.Enterijer: "Èista svetla sudnica. Po zidovima vise slike velikih liènosti. Na desnojstrani od vrata, kraj prozora, sto, na levoj takoðe sto. Na stolovima protokol inekakve debele knji
urine."Oblici kazivanja:-po
to je ovo drama cela satira je isprièana u dijalogu ;-monolog: DAVID (u sebi): E, moj, sinko, zar si ti to sad vidio.-opis: naveden u analizi glavnog lika.pripovedanje: "Onda sam im'o èet'ri koze. Z turskog suda mirne k'o ovèice, a kad zastupi okupacija, oseti
e i one slobodu, bog i ubio, pa se ne daju snositi."Red kazivanja: hronolo
ki sa oblicima retrospekcijeTema: Jazavac pred sudomJezik satire: knji
evni sa elemntima narodnog govora emocionalan, slikovit, "sve
isoèan" jezik Koèiæevog kraja., humoristièan.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Jasmina Jaccaa Besirevic added this note
hztjh
1 hundred reads
Maja S liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->