Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Viết phương trình tiếp tuyến

Viết phương trình tiếp tuyến

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by mathtopten

More info:

Published by: mathtopten on Apr 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2014

pdf

text

original

 
[Chuyendetoanhoc.
wordpress.com
]
Bài toán 1: Vi
ế
t ph
ươ
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n c
a đ
th
hàm s
:
 1.
Ti mt đimtrên đth.
 2.
Tại điểm có hoành độ
 
trên đồ thị.
 3.
Tại điểm có tung độ
 
trên đồ thị.
 4.
Tại giao điểm của đồ thị với trục tung
.5.
Tại giao điểm của đồ thị với trục hoành
.
 
*Phương pháp:
 
 
Phương trình tiếp tuyến(PTTT) : Của
:
tại
 
Viết đưclà phi tìm
;
là hệ số góc của tiếp tuyến.
 
Giải các câu trên lần lượt như sau
 
Câu 1:
 
- Tính
. Rồi tính
.-
Viết PTTT:
 
Câu 2:
 
- Tính
. Rồi tính
.-
Tính tung đ,(bng cách) thayvào biu thc ca hàm sđtính
.-
Viết PTTT:
.
 
Câu 3:
 
-
Tính hoành độ
 
 bằng cách giải pt
.
 
- Tính
. Rồi tính
.
 
-
Sau khi tìm được
thì viết PTTT ti mi đimtìm đưc.
 
Câu 4:
 -
Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với trục
: Chovà tính;
 – 
Tính
. Rồi tính
;-
Viết PTTT::
.
 
Câu 5:
 
-
Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với trục
: Chovà tính;
 – 
Tính
. Rồi tính
 
tại các giá trị
 
vừa tìm được;
 
 – 
 
Viết PTTT::
.
 
Bài toán 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
:
 
a) biết rằng tiếp tuyến song song với đuờng thẳng
 b) bi
ế
t r
ng ti
ế
p tuy
ế
n vuông góc v
i đ
ườ
ng th
ng .
 
Phương pháp:
 
 
 
Tính
 
Giải phương trình
 
 
Tính
 
Thay vào phương trình
 
Chú ý:
 
 
 
Tiếp tuyến song song với đường thẳng
 
sẽ có hệ số góc
 
 
Tiếp tuyến
vuông góc
với đường thẳng
 
sẽ có hệ số góc
 
Bài tập vận dụng:
 
Bài 1:
 
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->