Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skrypt Biofizyka

Skrypt Biofizyka

Ratings:
(0)
|Views: 49|Likes:
Published by mahoutsukai9662

More info:

Published by: mahoutsukai9662 on Apr 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

 
 
Beata Mycek, Maria Wójcik-Jawie
ń
, Sebastian Bo
ż
ek, Wojciech Jawie
ń
 
Ć
wiczenia laboratoryjne z biofizyki
Skrypt dla studentów Wydzia
ł
u Farmaceutycznego Collegium Medicum UniwersytetuJagiello
ń
skiego.Kraków 2012.
 
 
 
 
Spis tre
ś
ci.
Wst
ę
p .......................................................................................................................................... 1
 
Ć
wiczenie 1:
 
Podzespo
ł
y i pomiary elektroniczne. ........................................................... 2
 
Przygotowanie teoretyczne. .................................................................................................... 2
 
1.1
 
Pr 
ą
d elektryczny. .................................................................................................... 2
 
1.2
 
Pojemno
ść
elektryczna. Kondensatory. ................................................................. 2
 
1.3
 
Prawa przep
ł
ywu pr 
ą
du. Opory i ich
łą
czenie. ....................................................... 4
 
1.4
 
Prawo indukcji Faraday'a. Indukcyjno
ść
. ............................................................... 5
 
1.5
 
Ogniwa i potencja
ł
b
ł
onowy. .................................................................................. 6
 
1.6
 
Zasada pomiarów napi
ę
cia i nat
ęż
enia. .................................................................. 7
 
1.7
 
Zjawisko Seebecka. ................................................................................................ 7
 
1.8
 
Prawo stygni
ę
cia Newtona. ..................................................................................... 8
 
Zagadnienia do kolokwium. ................................................................................................... 8
 
Czynno
ś
ci i umiej
ę
tno
ś
ci eksperymentalne. ........................................................................... 9
 
Ć
wiczenie 2:
 
Przetwarzanie sygna
ł
ów. ............................................................................ 10
 
2.1
 
Przygotowanie teoretyczne. ...................................................................................... 10
 
2.1.1
 
Ruch harmoniczny ................................................................................................ 10
 
2.1.2
 
Fale akustyczne. .................................................................................................... 13
 
2.1.3
 
Wysoko
ść
d
ź
wi
ę
ku ............................................................................................... 14
 
2.1.4
 
 Nat
ęż
enie d
ź
wi
ę
ku i wra
ż
enie g
ł
o
ś
no
ś
ci .............................................................. 15
 
2.1.5
 
D
ź
wi
ę
ki z
ł
o
ż
one ................................................................................................... 16
 
2.1.6
 
Sygna
ł
y elektryczne. ............................................................................................. 18
 
2.1.7
 
Twierdzenie Fouriera. ........................................................................................... 18
 
2.1.7.1
 
Graficzna interpretacja twierdzenia Fouriera ............................................... 20
 
2.1.8
 
Zjawisko Dopplera ................................................................................................ 21
 
2.1.9
 
Literatura. .............................................................................................................. 22
 
2.2
 
Zagadnienia do kolokwium. ..................................................................................... 22
 
2.3
 
Czynno
ś
ci i umiej
ę
tno
ś
ci eksperymentalne. ............................................................. 23
 
Ć
wiczenie 3:
 
Falowe w
ł
asno
ś
ci
ś
wiat
ł
a. ........................................................................... 24
 
Przygotowanie teoretyczne. .................................................................................................. 24
 
3.1
 
Podstawowe poj
ę
cia. ............................................................................................. 24
 
3.2
 
Zasada Huygensa. ................................................................................................. 26
 
3.3
 
Interferencja .......................................................................................................... 26
 
3.4
 
Dyfrakcja. ............................................................................................................. 27
 
3.4.1
 
D
ł
uga szczelina o szeroko
ś
ci
d.
........................................................................ 28
 
3.4.2
 
Wiele szczelin odleg
ł
ych o
- siatka dyfrakcyjna. .......................................... 29
 
3.4.3
 
Ma
ł
y otwór ko
ł
owy o
ś
rednicy d. ..................................................................... 29
 
3.4.4
 
Twierdzenie Babineta. ...................................................................................... 31
 
3.4.5
 
Dyfrakcja a zdolno
ść
rozdzielcza mikroskopu. ................................................ 31
 
3.5
 
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
ś
wiat
ł
a laserowego. ......................................................................... 31
 
3.5.1
 
Kolimacja i spójno
ść
. ........................................................................................ 31
 
3.5.2
 
 Nat
ęż
enie .......................................................................................................... 31
 
3.5.3
 
Jednobarwno
ść
.................................................................................................. 31
 
3.5.4
 
Polaryzacja ........................................................................................................ 32
 
3.6
 
Literatura uzupe
ł
niaj
ą
ca. ....................................................................................... 32
 
Zagadnienia do kolokwium. ................................................................................................. 32
 
Bezpiecze
ń
stwo pracy z laserem. ......................................................................................... 32
 
Czynno
ś
ci i umiej
ę
tno
ś
ci eksperymentalne. ......................................................................... 32
 
Ć
wiczenie 4:
 
Formy przewodnictwa elektrycznego. ...................................................... 33
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->