Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BASF-PROIZVODI ZA ZAŠTITU BILJA 2013

BASF-PROIZVODI ZA ZAŠTITU BILJA 2013

Ratings: (0)|Views: 160 |Likes:
Published by veca123
FUNGICIDI,INSEKTICIDI ITD...
FUNGICIDI,INSEKTICIDI ITD...

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: veca123 on Apr 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

 
 Agro tim - BASF Caa d...
 Tu smo za Vas.
 TEHNIčKA PODRšKBASF Croatia d.o.o.
maa Kaalnć
Tehnička podrška za područjeDalmacije i HercegovineMob.: +385 99 6000 020E-mail: maria.katalinic@basf.com
rbe Bačaj
Tehnička podrška za područjekontinentalnog dijela Hrvatskei Ličko-senjske i Primorsko-goranske županijeMob.: +385 98 481 435E-mail: robert.bacaj@basf.com
man Andševć
Tehnička podrška za područje Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske iPožeško-slavonske županijeMob.: +385 98 4818 505E-mail: martin.androsevic@basf.com
Pea Šda
Direktor prodajeIvana Lučića 2a, 10000 ZagrebTel.: +385 1 600 00 20Faks: +385 1 600 00 90E-mail: petar.soda@basf.com
Nkla Ene
Tehnički managerIvana Lučića 2a, 10000 ZagrebTel.: +385 1 600 00 21Faks: +385 1 600 00 90E-mail: nikola.ettinger@basf.com
otVor NA SrEDiNi
Za razliku od klasične ambalaže, koja se koristi za sredstva za zaštitu bilja, naša nova Ecoambalaža ima otvor za sipanje koji se nalazi na sredini. To je glavno poboljšanje, jer se ambalažaprazni u potpunosti, a pri tom ne dolazi do prskanja, prosipanja i kapanja sa strane, čimeste u potpunosti zaštićni od izlaganja otrovnim tvarima. Istovremeno štedite i vrijeme.
SPECiJALNi ZAtVArAČ
Naš novi zatvarač ima integrirane navoje čime se eliminira potreba za uklanjanjem folije.Za Vas je to sigurnije, jer se značajno smanjuje rizik od kontakta sa sadržajem ambalaže.
FLEKSiBiLNA rUČKA 
Svaka ručka s kojom se svakodnevno susrećete treba biti ona prava.Ovu ergonomski oblikovanu, fleksibilnu ručku možete okretati na bilo koju stranu.Ona Vam omogućuje sigurno prihvaćanje ambalaže radi lakšeg rukovanja.
DETALJNO OBJAšNJENJE POGODNOSTIEKO AMBALAŽE
POSTAVLJENI SU NOVI STANDARDI:LAKO RUKOVANJE AMBALAŽOM IBOLJA ZAšTITA ZA VAS.
ZAšTO SMO RAZVILIECO PACK?
Potrebna su Vam prava rješenja zasvakodnevni posao. Između ostalog to jeambalaža koja je veoma bitna kada su upitanju proizvodi za zaštitu bilja.Jedan od glavnih ciljeva kojima BASF teži jepružanje pomoći farmerima tako da moguučinkovitije i sigurnije koristiti proizvode zazaštitu bilja.Kad smo počeli sa razvojem EcoPack-a,konzultirali smo farmere. Njihovo iskustvoi prijedlozi, koje su dali tijekom sveobuhvatnekampanje ispitivanja, doveli su do konkretnihpoboljšanja. Rezultat ove analize, kao i mnogogodina iskustva koje BASF ima, doveli su dodizajniranja ambalaže male težine, jednostavneza rukovanje. Nova Eco ambalaža imacentralni otvor na vrhu, zatvarač sa navojimai bez brtvene folije. Otvor na boci je takooblikovan da umanjuje prskanje, kapljanjei prosipanje sa strane pri sipanju tekućine,a pri pražnjenu cjelokupnog sadržaja boceu njoj ne ostaje ni najmanja količina pesticida.Sa ovom novom Eco ambalažom, značajno jesmanjen rizik kontakta sa tekućinom koja senalazi u boci. U isto vrijeme, farmer štedi i do25% od svog radnog vremena, koje troši naotvaranje i pražnjenje kanistera.Uz sve ovo, važno je istaknuti da smo nakraju dobili novu ambalažu koja je čvrsta,čuva prirodne resurse i okoliš, značajnoumanjuje emisiju plina i utjecaj efekatastaklenika.Naša nova Eco ambalaža omogućuje brzi efikasan rad. Lagana je za rukovanjei štiti Vas i Vaš okoliš.
ECo PAKirANJE - BASF
Inovativna rjeenja.
ProiZVoD mALE tEŽiNE
Proizvod koji je istovremeno robusan i male težine, ne mora biti nedostižan.S novom Eco ambalažom dobivate oboje što, u svakom pogledu postavlja jedanviši standard: težinski lakši, mnogo je lakši za skladištenje i jednostavnijiza prešanje kad je prazan radi boljeg iskorištenja prostora.
rELJEFNi Logo
Vrlo je važno na prvi pogled prepoznati kvalitetan BASF proizvod.Time se štitite od krivotvorina.
rELJEFNA PoVrŠiNA ZA PriHVAĆANJE
Ovaj donji dio ambalaže ima ispupčenja čime se osigurava sigurno držanje.Na taj način lakše se sipa i odmjerava sadržaj.
 
1
 
BASF
- The Chemical
Company vodeća jekemijska kompanijau svijetu. S više od110.000 zaposlenikai gotovo 100 velikih imnoštvom manjih pro-izvodnih pogona diljemsvijeta ispunjavamozahtjeve naših kupacai partnera u gotovo svimzemljama svijeta. Inte
-
ligentnim sistemskimrješenjima i visoko-
 
kvalitetnim proizvodi
-
ma pomažemo našimkupcima da budu štouspješniji.
Zaia bia
BASF zajedno s poljo
-
privrednicima pomažeu zaštiti i očuvanju za
-
liha hrane za rastućusvjetsku populaciju.U zaštiti bilja djelatnisastojci posebno suosmišljeni tako damaksimalno djeluju naštetočine, a pritom mi
-
nimalno štete korisnimorganizmima i eko
-
sustavu. Učinkovitimrješenjima protiv svihglobalno značajnih bo
-
lesti usjeva, od žitaricado voća, povrća, sun
-
cokreta i uljane repicesve do pamuka i soje- vodi prema većim pri
-
nosima i boljoj kakvoćihrane.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->