Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sveti Antun pustinjak i njegov križ i sveti Franjo Asiški

Sveti Antun pustinjak i njegov križ i sveti Franjo Asiški

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Kolaž članaka s Interneta
Kolaž članaka s Interneta

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Molitvena zajednica sv. Mihaela arhanđela on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

 
 1
Sveti Antun pustinjak i njegov križ, i sveti Franjo Asiški
 
Sv. Antun pustinjak smatra se ocem redovništva. Zaštitnik je uzgoja svinja i ostale stoke. Svinja, koja predočuje demone požude i proždrljivosti često prati Sv. Antuna Opata i znak je njegove pobjede nad
grijehom. Sveti Antun Pustinjak (r. 356), odnosno sv
eti Antun Opat Pustinjak, nekoć je uživao velikučast, a bio je zaštitnik bolesnih ljudi i bolesne stoke.
Znak sveca jest križ oblika T, odnosno on se još naziva i egipatskim križem Antuna
, koji, ako je
 posvećen, štiti od pošasti, kožnih bolesti i ujed
a zmija. Sveti Antun Pustinjak od starih vremena
zaštitnik je domaće stoke. Na njegov imendan u raznim krajevima Italije i Njemačke posveti se štala istoka. Ova obredna praksa cvjetala je i u srednjovjekovnoj Ugarskoj. U vrijeme obnove vjere počela je
 pad
ati u zaborav, a na južnim područjima Mađarske ponovno je obnovljena, ali vezavši se za ime sv.
Antuna Padovanskog.
Like many of the crosses, The St. Anthony's Cross is referenced by many other names. The TauCross, the Old Testament Cross, the Anticipatory Cross, the Cross Commissee, the Egyptian Cross,the Advent Cross, Croce taumata, "Saint Francis's Cross" or the Crux Commissa.The Tau cross, named after the Greek letter it resembles, is suspected to have originated with theEgyptians. When a King was initiated into the Egyptian mysteries a tau was placed against his lips.It has been a symbol to many cultures before Christianity and is strongly identified with the bull inthe astrological sign of Taurus.The Tau cross was a symbol of the Roman God Mithras and theGreek Attis, and their forerunner Tammuz, the Sumerian solar God, the consort of the GoddessIshtar.Tammuz, like Christ, was associated with fishing and shepherding. The Tau cross takes the shapeof the letter of his name, and is one of the oldest letters known. A solar god, the death andresurrection of Tammuz were celebrated every summer. The custom of marking the forehead witha cross of ashes dates back to these rituals.Today, its most common use is in reference to Saint Francis, who proclaimed to his fellow friars inhis hometown of Assisi (Italy) that their monastic habit was the Tau Cross. The tau cross is oftenused as a variant of the Latin, or Christian cross.
 
 2
Tau kriţ
 
Tau križ
Crux Commissa
), kriţ
te kriţ
.Simbol Tau odgovara posljednjemslovuhebrejske abecede (glasi "taw") i devetnaestom slovu 
 (glasi"tau"). U kasnijem pismovnom znakovlju Europljana ovo slovo poprima oblik T
.Također je bio simbol korišten u drugim kulturama poput
(simbol vječnogaţivota
Crux Ansata
).Spominjanje u Bibliji[uredi]  Prvi spomen u Bibliji nalazimo kod proroka Ezekiela.Grad Jeruzalem u njegovo vrijeme bio je preplavljen poganskim kultovima,  narod se odmetnuo od Boga.Zbog ovakve uvrede naroda, Jahve 
 je odlučio uništiti grad. Poslao je jednog čovjeka s naredbom:"Prođi posred grada Jeruzalema i upiši znak ‘tau’ na čelo svih koji zapomaţu i uzdišu nad grozotama počinjenima u Gradu".Šestorici ljudi Bog je, pak, poručio: "Pođite za njim Gradom i ubijajte bez milosrđa! Oči vaše neka se ne saţale i nemajtesmilovanja. Pobijte starce, mladiće, djevojke, djecu i ţene; istrijebite ih sve do posljednjega. Ali na kome bude znak ‘tau’, njega
ne dirajte." (Ez 9, 3-6).Ostali odlomci Biblije, koji se odnose na Tau, spominju ga kao simbol kojim Izraelci 
označavaju (Izl 12,22
-23) nadvratnike svojihvrata u proslavu Pashe 
te štap na koji
 Mojsije stavi mjedenu zmiju (Br 21, 9).
Značenje
 [uredi] 
Općenito ima značenje nekakvog "znaka" koji na nešto upućuje. U starosinajskom pismu označava
"biljeg", odnosno sudsku ili
taksenu marku, a znači i "pečat" znak vlasništva, znak savršenstva, znak boţanskog izabranja, znak kriţa i znak spasenja i
otkupljenja po Isusu Kristu.Za 
"taw" nije imao samo značenje "znaka
-
biljega", nego isti je završni, zaključni znak alfabeta, pa značipuninu, savršenstvo, pa i
."Taw" je i prvo slovo riječi
,dakle Zakona i propisa. Predkršćanski "taw" također je bioznak savršenosti i cjelovitosti, tj. zaokruţenosti.
 I u razdoblju 
ovaj "taw" nije iščeznuo.
 Crkveni oci uvijek su se iznova znali baviti njime kao spasenjskim znakovljem.
Već je
 sv. Jeronim pisao o Ezekielovu tekstu: "Tko uvijek bude nosio ovaj znak (mislio je na 
kriţ), neće biti usmrćen" tj. nećeumrijeti. "Taw" sada više nije samo "znak koji bi na nešto upućivao", nego je također u isto vrijeme kriţevni znak ili znak kriţa.
 Sv. Jeronim je kod svojih prijevoda Starog zavjeta 
s grčkog na latinski "taw" prevodio i prepisivao naprosto kao znak i kao znakkriţa, kakav se koristio na svjetovnom i duhovnom planu. U gospodarstvenom i u socijalnom ţivotu kriţić ili "tau" vaţio je kaoznak raspoznavanja pripadnika istoga roda, kao oznaka vlasništva (utisnut na robovima ili na stoci), a bio je rabljen i za ov
 jerudokumenata, spisa, povelja, diploma. Mi bismo danas u ovom zn
aku prepoznali značenje "pečata
-biljega".U Ivanovu Otkrivenju nailazimo upravo i na
opečaćenja, biljegovanja. "Zatim opazih jednoga drugog anđela gdje uzlazi odistoka, noseći pečat ţivoga Boga, i poče vikati: ‘Ne pustošite ni zemlje, ni mora, ni stabala, dok ne utisnemo pečat Boga naš
ega
na njihova čela’!" (Otk 7, 2
-
3) Svi tako obiljeţeni bili su spašeni. To je i objašnjenje za već ranokršćanski običaj da se vjernikeblagoslivlja znakom kriţa na čelu.
to dokazuje kad veli da kršćani čine znak kriţa na čelu kad započin
 ju neki posao, a
posebice neposredno pred molitvu i prije svetih čitanja.
 
IZVOR
: 
 
 3
Sv. Franjo i Tau
 Franjevački tau
 
Tau je simbol koji odgovara
zadnjem slovu hebrejske abecede („taw“) i 19. slovu grčke abecede(„tau“), a kasnijim europeiziranjem dobiva oblik slova „T“ današnje abecede. No kakve to veze ima sasv. Franjom? Počnimo od Staroga Zavjeta.
 
»Prođi gradom Jeruzalemom i znakom “Tau” obilježi čela sviju koji tuguju i plaču zbog gnusoba što se u njemu čine! (…) Pobijte starce, mladiće, djevojke, djecu i žene; istrijebite ih sve do posljednjega. Ali na kome bude znak „Tau“, njega ne dirajte.«
(Ez 9, 4-6)
Ovaj je odlomak suvremenicima našeg serafskog Oca bio vrlo poznat, pa je Franji bilo teško ostatinedotaknut time. Osim toga, oblik pisanja „Tau“ je oblik križa. Tako je Franju „Tau“ podsjećao na
neizrecivu ljubav Isusa Krista koji je bio raspet za nas.
 No uz ova dva, postoji još nekoliko mogućih čimbenika koji su utjecali na pobožnost sv. Franje prema„Tau“. Antunovci (braća bolničari sv. Antuna Pustinjaka) držali su bolnicu sv. Antuna u Rimu koju jeFranjo pohodio nekoliko puta. Nosili su štap na kojeg je bio stavljen „Tau“, te su imali veliki „Tau“ prišiven na svoj habit. „Tau“ Antunovaca, koji su služili i gubavcima, podsjećao je Franju na Kristovu
ljubav koji je htio da ga zbog nas smatraju gubavcem.
Još je jedan događaj bio presudan. 1215. godine na IV. je Lateranskom saboru bio prisutan i F
ranjo,
 jer je tada papa Inocent III. potvrdio njegov Red. Sabor je otvoren Papinim govorom koji je sadržavaoi ove riječi:
 
»Nosimo „Tau“ ako tvrdimo: ne želim se
 
ničim drugim hvaliti osim križem Gospodinanašega Isusa Krista. (…) Onaj koji bude nosio „Tau“ naći će milosrđe, znak pokorničkog života
obnovljenog u Kristu.«
  Na Franju je sve to utjecalo i razvio je nevjerojatnu ljubav prema tom znaku. Ispisivao ga je na
zidovima, na pisma, čak i na sebe. Osim predaje, postoje i čvrsti dokazi za ove tvrdnje. Ti
 jekom
obnove kapelice sv. Magdalene u Fonte Colombu pronađen je u udubini jednog prozora crvenoobojeni „Tau“, koji je kasnije, u 15. st. prekriven bojom. Da se Franjo potpisivao znakom “Tau”, otome imamo dvije pismene potvrde. Prva je vlastoručni spis blagoslova bratu Leonu, a druga „Pismosvim klericima“, čiji se izvornik izgubio, ali je otkriven prijepis koji je bio pisan između 1229. i 1238.
 
Završit ćemo Novim Zavjetom, i to zadnjom knjigom Svetoga Pisma:
 
 I vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bî dano nauditi zemlji i moru: »Ne udite ni zemlji ni moru nidrveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!«
 
(Otk 7, 2-3)
Stoga slijedimo sv. Franju i pronaći ćemo
 
radost spasenja noseći naš „Tau“ oko vrata, oko ruke, na
mobitelu i ostalim kreativnim mjestima.
Izvor: 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->