Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bedrijfsplan Duurzaamheidscentrum_bron Gemeente Den Haag

Bedrijfsplan Duurzaamheidscentrum_bron Gemeente Den Haag

Ratings:
(0)
|Views: 984|Likes:
Published by Energiemedia
Bedrijfsplan Duurzaamheidscentrum_bron Gemeente Den Haag
Bedrijfsplan Duurzaamheidscentrum_bron Gemeente Den Haag

More info:

Published by: Energiemedia on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 
BEDRIJFSPLAN DUURZAAMHEIDCENTRUM DEN HAAG
5 OKTOBER 2012
Verantwoording
Titel Bedrijfsplan Duurzaamheidcentrum Den HaagOpdrachtgever gemeente Den Haag Auteurs Robert van Lente, Shalini Siwpersad, Tom Golder 
 Aantal pagina’s
16 (exclusief bijlagen)
Colofon
Ontwikkelingsmaatschappij Den HaagRiouwstraat 1912585 HT Den HaagPostbus 6222501 CP Den HaagT 070 311 49 40F 070 362 61 53Einfo@omdenhaag.nlWwww.omdenhaag.nl
 
 
2
Inhoudsopgave
6.
Bijlagen
Bijlage 1: Business Case Duurzaamheidscentrum Den HaagBijlage 2: Advies Rob BronsBijlage 3: Toelichting stakeholderanalyseBijlage 4: Concept statutenBijlage 5: Reglementen Raad van ToezichtBijlage 6: OrganogramBijlage 7: Personeel en TaakomschrijvingenBijlage 8: Uitwerking communicatieBijlage 9: Deelnemers Conferentie Duurzaamheidcentrum 27 juni 2011Bijlage 10: Projecten Om Den Haag
 
 
3
Voorwoord en leeswijzer
Voorwoord
Voor u ligt een voorstel voor een bedrijfsplan voor het Duurzaamheidcentrum Den Haag. Ditbedrijfsplan is een concretisering van het collegeakkoord van 2010-2014, waarin het oprichten vaneen Duurzaamheidcentrum (toen nog Klimaatcentrum genoemd) is opgenomen.In het verlengde van het collegeakkoord is de gemeente Den Haag in 2011 met partners uit hetbedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen een verkenning gestart naar demogelijkheden voor een op te richten Duurzaamheidcentrum in Den Haag (DC). Dit heeft geresulteerdin een verkennende business case, opgesteld door kwartiermaker Hans van der Vlist. Het rapport vanHans van der Vlist staat aan de basis van voorliggend bedrijfsplan.Het bedrijfsplan is een uitwerking van het beleidskader, de doelstellingen, de stakeholders,organisatie, communicatie en de juridische en financiële inrichting van het DC en is bedoeld om debesluitvorming, om al dan niet over te gaan tot de vorming van een DC in Den Haag te ondersteunen.Het vastgestelde bedrijfsplan kan worden gezien als randvoorwaarde waarbinnen het DC tot standgebracht kan worden.De oplevering van het bedrijfsplan is een afsluiting van een proces, dat al eerder is ingezet enuiteindelijk moet leiden tot een DC dat van en voor de stad is. Het DC zal zich nadrukkelijk richten ophet uitvoeren van door de gemeenteraad vastgestelde doelen op het gebied van duurzaamheid, in hetbijzonder het klimaatbeleid. In de uitvoering moet het DC geheel onafhankelijk zijn en er zalnadrukkelijk de samenwerking gezocht moeten worden met alle Hagenaars, burgers en bedrijven.Om Den Haag heeft in een relatief korte tijd de opdracht van de gemeente Den Haag om eenbedrijfsplan te schrijven met veel inzet en hulp van diverse stakeholders uitgevoerd. Daarbij mag nietonvermeld blijven, dat de gemeentelijke organisatie Om Den Haag gedurende het hele proces zeer van dienst is geweest met suggesties en adviezen. Toch is dit bedrijfsplan voor een HaagsDuurzaamheidcentrum uiteraard geheel ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van Om Den Haag.
Leeswijzer
Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk waarin het beleidskader en de maatschappelijke contextworden geschetst waarbinnen het op te richten Duurzaamheidcentrum Den Haag zal opereren. Aanhet opstellen van dit bedrijfsplan is een uitgebreid onderzoeks- en verkenningstraject voorafgegaan.Voor een weergave van deze onderzoeksfase wordt verwezen naar bijlagen 1 en 2. De resultaten uitde onderzoeksfase zijn vervolgens in hoofdstuk 2 vertaald in de missie, doelstellingen en functies vanhet DC. Hoofdstuk 3, de stakeholdersanalyse, geeft inzicht in de diverse belanghebbenden. Hoofdstuk4 gaat in op de gewenste organisatievorm van het op te richten DC. In dit hoofdstuk worden onder andere de rechtsvorm en posities van de founding fathers behandeld. In de bijlage 8 van hoofdstuk 5Communicatie wordt onder meer ingegaan op de communicatiestrategie encommunicatiedoelstellingen van het DC. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de financiën en de begrotingvoor 2013 en 2014 behandeld.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->