Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hektorovic - Ribanje i ribarsko prigovaranje

Hektorovic - Ribanje i ribarsko prigovaranje

Ratings: (0)|Views: 59 |Likes:
Published by Ane
Ribanje i ribarsko prigovaranje najvažnije je djelo Petra Hektorovića dovršeno 14. siječnja 1556. godine, a objavljeno je 1568. u Veneciji. Ribanje je narativni spjev u tri dijela u kojem Hektorović opisuje svoj trodnevni put od Hvara do Brača i Šolte, put na kojem su ga pratili i pravili mu društvo hvarski ribari Paskoje Debelja i Nikola Zet.
Kao književna vrsta Ribanje u hrvatskoj je književnoj historiografiji različito određivano: nazivano je poslanicom, ponekad ribarskom eklogom ili idiličnim spjevom, a drugi put realističnim izvješćem s puta ili dokumentarnim putopisom.
Po sadržaju Ribanje je prvo stihovano dijelo u hrvatskoj književnosti u kojemu nije opisano onako alegorično putovanje nego stvarno, realno putovanje, a opisano je zbog ljepota prirode i zavičaja, zbog ugode koja čovjekovu dušu na takvu putu u dodiru s prirodom obuzima, zbog veselja druženja s ljudima koji se od nas razlikuju, zbog sjećanja koje takvo putovanje izaziva. To je opis puta renesansnog čovjeka koji uživa u prirodi i svjestan je da je priroda ono mjesto i ono utočište čovjekovu duhu u kojemu se može posve opustiti i okrijepiti svoj duh. Ribanje je tako i prvo opisano turističko putovanje modernog, renesansnog čovjeka u hrvatskoj književnosti, ono je prvo djelo hrvatske kulture u kojima je opisan svijet po mjerilima čovjekovih konkretnih, ovozemaljskih potreba. Jednom riječju, Ribanje prvo je svjetovno, mimetičko, realistično putopisno djelo hrvatske književnosti.
U spjevu pripovjedač, identičan sa samim pjesnikom Hektorovićem, opisuje svoje putovanje jadranskim otocima i pripovijeda o događajima koji su se njemu i njegovim suputnicima na putu događali. Pripovjedač, veliki estet i osjetljiv na ljepotu, često opisuje pejsaže kroz koje je društvo plovilo, diveći se ljepotama bašćine, ljepotama svojega zavičaja.
Opisi se u Ribanju prepleću s narativnim dijelovima u kojima se pripovijeda o događajima na putu, kao i s ribarskim prigovaranjima, dijalozima i razgovorima koje su suputnici vodili. Pjesnik pripovjedač često citira razgovore svojih suputnika - priprostih ribara, navodeći - po istini, kako sam tvrdi - njihove mudre izreke i pametne razgovore.
S osobitom pomnjom i zanimanjem zabilježio je Petar Hektorović i pjesme koje su ribari putem pjevali: to su dvije bugarštice (bugarštica - balada o Marku Kraljeviću i bratu mu Andrijašu, u kojoj se tematizira motiv bratoubojstva i koja je jedna od najzanimljivijih baladnih pjesama hrvatske usmene poezije, te bugarštica o Radoslavu Siverincu) i tri kratke pjesme, zdravice ili počasnice, što ih ribari pjevaju naizmjence. Tako je Ribanje i ribarsko prigovaranje djelo koje čini zanimljivu i estetski vrijednu sintezu, spoj umjetničke i folklorne književnosti.
Ribanje i ribarsko prigovaranje najvažnije je djelo Petra Hektorovića dovršeno 14. siječnja 1556. godine, a objavljeno je 1568. u Veneciji. Ribanje je narativni spjev u tri dijela u kojem Hektorović opisuje svoj trodnevni put od Hvara do Brača i Šolte, put na kojem su ga pratili i pravili mu društvo hvarski ribari Paskoje Debelja i Nikola Zet.
Kao književna vrsta Ribanje u hrvatskoj je književnoj historiografiji različito određivano: nazivano je poslanicom, ponekad ribarskom eklogom ili idiličnim spjevom, a drugi put realističnim izvješćem s puta ili dokumentarnim putopisom.
Po sadržaju Ribanje je prvo stihovano dijelo u hrvatskoj književnosti u kojemu nije opisano onako alegorično putovanje nego stvarno, realno putovanje, a opisano je zbog ljepota prirode i zavičaja, zbog ugode koja čovjekovu dušu na takvu putu u dodiru s prirodom obuzima, zbog veselja druženja s ljudima koji se od nas razlikuju, zbog sjećanja koje takvo putovanje izaziva. To je opis puta renesansnog čovjeka koji uživa u prirodi i svjestan je da je priroda ono mjesto i ono utočište čovjekovu duhu u kojemu se može posve opustiti i okrijepiti svoj duh. Ribanje je tako i prvo opisano turističko putovanje modernog, renesansnog čovjeka u hrvatskoj književnosti, ono je prvo djelo hrvatske kulture u kojima je opisan svijet po mjerilima čovjekovih konkretnih, ovozemaljskih potreba. Jednom riječju, Ribanje prvo je svjetovno, mimetičko, realistično putopisno djelo hrvatske književnosti.
U spjevu pripovjedač, identičan sa samim pjesnikom Hektorovićem, opisuje svoje putovanje jadranskim otocima i pripovijeda o događajima koji su se njemu i njegovim suputnicima na putu događali. Pripovjedač, veliki estet i osjetljiv na ljepotu, često opisuje pejsaže kroz koje je društvo plovilo, diveći se ljepotama bašćine, ljepotama svojega zavičaja.
Opisi se u Ribanju prepleću s narativnim dijelovima u kojima se pripovijeda o događajima na putu, kao i s ribarskim prigovaranjima, dijalozima i razgovorima koje su suputnici vodili. Pjesnik pripovjedač često citira razgovore svojih suputnika - priprostih ribara, navodeći - po istini, kako sam tvrdi - njihove mudre izreke i pametne razgovore.
S osobitom pomnjom i zanimanjem zabilježio je Petar Hektorović i pjesme koje su ribari putem pjevali: to su dvije bugarštice (bugarštica - balada o Marku Kraljeviću i bratu mu Andrijašu, u kojoj se tematizira motiv bratoubojstva i koja je jedna od najzanimljivijih baladnih pjesama hrvatske usmene poezije, te bugarštica o Radoslavu Siverincu) i tri kratke pjesme, zdravice ili počasnice, što ih ribari pjevaju naizmjence. Tako je Ribanje i ribarsko prigovaranje djelo koje čini zanimljivu i estetski vrijednu sintezu, spoj umjetničke i folklorne književnosti.

More info:

Published by: Ane on Apr 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

 
 
;
Totkr @obtjrjvmĎ7
 Xmhkego m rmhkrsbj prmnjvkrkego 
Totkr @obtjrjvmĎ7Xmhkego m rmhkrsbjprmnjvkrkego
\KFXųKG
Tkrvm fke...........................................................................................................................................<Frunm fke.........................................................................................................................................;= Vrotm fke..........................................................................................................................................64Tjsakemlk Cmbūm ToaonrmejvmĎu.........................................................................................................9<Bkrtk @obtjrjvmĎovjn putjvkegk.....................................................................................................90XGOāEMB.........................................................................................................................................9=
 
 
8
Totkr @obtjrjvmĎ7
 Xmhkego m rmhkrsbj prmnjvkrkego 
Njspjfmeu @mgorjemcu HkrtuăovmĎu
;
, vmtozu pjătjvkejcu, vakstoameu `vkrsbjcu,
Totro @obtjrjvmĎ 
jvk rmhkrsbk prmnjvkrke'gk zk cmajūĎu m zkrkznjvjr ūkago.
 
;
 
@gorjemc HkrtuăovmĎ 
 
- Gorjemc HkrtuăovmĎ, akt. @morjeycus Hortulmus, begmŵovemb, uăoegkb, uămtoag nrkcktmbou nrkfu @vkru. ųoek cu go hmak Gorbmlk HkrhmĎ, k HkrhmĎm su hmam u rjfu s @obtjrjvmĎmck. TrmhjgovmĎ zjvo Gorjemck
 Kttmlus 
, ūtj zekăm7 sakvke njvjremb.
 
 
<
Totkr @obtjrjvmĎ7
 Xmhkego m rmhkrsbj prmnjvkrkego 
Tkrvm fke
 Ymtoŵo ekrofem HkrtuăovmĎu cjg, \vmc agupbm m cofem zekgu rkzuc tvjg,Bjgm eks svm` hrkem u pjtrmho ekūo M hroz lvkrem `rkem bkbj zakto ăkūo,Bjgm eks svm` bruem pj cejnk zakcoe'gk
;
 Bjgmc scj prmpuem svkbjnk pjătoe'gk.Ekgfj` ătoĎ
8
 ampu stvkr nfm cufrm njvjro7 Hroz mzcmeo emūtkr funj stkt eo cjroM cejnk trugke'gk bjgk su jpjrk Fk hufu sbjeăke'gk agufoc fj ucjrk,
<
M fk go stvkr prufek tbj Ďo vrof eo sk`eut, _zckbeuvūm trufek toŵke'gk, jffk`eut,Bè ūbjfu fjejso bmpu
6
 m ŵmvme'gu M brmpjstm bjso svmstm m ucme'gu.M zktj gjū pmūu7 zk trufjc fkg pjbjg Vbj eoĎo ek prmūu sbrktmtm ŵmvjt svjg.Jfauăm` tjnk rkf cmeutm` jvm` fke, TuūĎkvūm svo ekzkf, bufnjfm pjgtm vke,Wmfo jstkvmvūm, coūtro m toŵkbo, Hrkūej
?
 prmprkvmvūm m pjtrmho svkbo. YmfoĎ so zkpaotoe u stvkrm prmcmao M ăufej ucotoe pjvjagej hroz smao
9
Bm` emskc emnfkr smt em u ske em hfoĎm, Cmremgm cjnuĎ hmt, ckego so trufoĎmEk Vvkrfkagu
>
 cjcu bjgm co pjsvjgm, Bå, prkvmc
0
 svkbjcu, ăufej co jpjgm,Bmc hufuĎ skvozke, bkf egonk ekprkvagkc, M nrkf m nrkgsbm stke voaobrkt jstkvagkc,
=
M svo prmgktoago (tjam go je gkbm), Ť egmcm rjfmtoago m rkznjvjr svkbm.Huf fk bå nk vmfo, tjam gmc frkn hufo, Bkf u egoc pjsmfo, tjcu so eo ăufo,
 
;
 
bjgm eks svm` bruem pj cejnk zakcoegk
 
- bjgm eks ektbrmagugo cejnmc brgopjstmck
8
 
ătoĎ 
 -
ămtkguĎm
<
 
M cejnk... fj ucjrk
 - M cejnm pjsajvm bjgm su ekpjrem / Agufo ekscrt mslrpagugu
6
 
bmpu 
 - tmgoau
?
 
hrkūej 
 - `rkek
9
 
ucotoe pjvjagej hroz smao 
 - zkuzot pj svjgjg vjagm, hoz prmsmao
>
 Ek cgostu bjgo so jtprmgo zvkaj Vvkrfkag nrkfmj go pgosemb voambu znrkfu mstjnk mcoek. Tgosemb nk go nrkfmj vmūo jf 84 njfmek. Trvm so put spjcmego Vvrfkag s pormvjgoc u pjsakemlm bjgu gk YotrkejvmĎ pmskj @obtjrjvmĎu;?<=, k u jpjrulm jf ;??=-;?94. @obtjrjvmĎ jfroěugo ūtj m bkbj trohk gjū fjnrkěmvktm.
0
 
 prkvmc
 - njvjrmc
=
 
Vvrfkag 
 go jefk hmj mzvke nrkfk, k @obtjrjvmĎ go stkejvkj u nrkfu. Gofek buĎk s nrhjc @obtjrjvmĎk ekakzm soek trnu prof nakvejc lrbvjc. Kam go @obtjrjvmĎ mckj buĎu m u nrkfu @vkru.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->