Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Veckans tanke: Bitcoin – en bubbla med framtiden för sig?

Veckans tanke: Bitcoin – en bubbla med framtiden för sig?

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by SEB Group
Mycket återstår att bevisa för världens nyaste valuta, bitcoin, men den har förutsättningar att fortsätta växa i betydelse i takt med att fler får upp ögonen för den och att vi köper allt mer av våra varor på nätet. Det skriver SEB:s chefstrateg Johan Javeus i Veckan tanke.
Mycket återstår att bevisa för världens nyaste valuta, bitcoin, men den har förutsättningar att fortsätta växa i betydelse i takt med att fler får upp ögonen för den och att vi köper allt mer av våra varor på nätet. Det skriver SEB:s chefstrateg Johan Javeus i Veckan tanke.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: SEB Group on Apr 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
 
Bitcoin – en bubbla med framtiden för sig?
MÅNDAG
22 APRIL 2013
De senaste veckorna har det mediala intresset förinternetvalutan bitcoin exploderat. Bitcoin ses av alltfler som ett alternativ till vanliga valutor och intressetsteg ytterligare i samband med att krisen på Cypernskadade förtroendet för banksystemen i svagaeuroländer. Bitcoin är konstruerad för att fungera somett alternativ till traditionella valutor. Skillnaden är attutbudet inte regleras av en stat eller en centralbankutan av en algoritm som begränsar hur många nyabitcoins som kommer ut på marknaden. Sett till sittfunktionssätt bygger bitcoin på samma principer somför guld. Utbudet av guld är begränsat till den mängdsom finns på Jorden och som går att utvinna. I bitcoinsfall är utbudet begränsat av att den teoretiskamängden bitcoins är begränsad till 21 miljoner stycken.Liksom guld måste nya bitcoins också ”brytas” vilketsker genom att ”gruvarbetarna” som är vanligaprivatpersoner använder processorkraften i sinadatorer till att lösa matematiska problem. När ettproblem är löst så belönas arbetet med ett antalbitcoins som sedan kan säljas, sparas eller användasför att köpa saker i de butiker på nätet som tar emotbitcoins.
VAD KRÄVS FÖR ATT EN VALUTA SKA FUNGERA?
Många funderar säkert fortfarande hur detta kanfungera. Hur kommer det sig att någon från början kangå med på att tillskriva en elektronisk valuta på nätetett värde och acceptera den som betalning för riktigavaror utan att valutan backas upp av någon stat ellerens ett företag. För att svara på den frågan måste mangå tillbaka och fundera kring vad som krävs för att envaluta eller pengar ska anses ha ett värde. En valuta äringet annat än en värdebevarare, något en grupp avmänniskor gemensamt kommit överens om attanvända som transaktionsmedel för att köpa och säljavaror och tjänster. Valutan i sig behöver inte ha någotfysiskt värde. Även om guld har ett visst kommersielltvärde då metallen kan användas i industrin så kommerdet mesta av värdet från att guld är sällsynt och undertusentals år accepterats av alla som betalningsmedel.Genom historien har även fina snäckskal, elfenben medmera använts som valuta. Det viktiga är att valutan sessom en värdebevarare vilket i sin tur är starktförknippat med att utbudet är begränsat. Guld har i detavseendet ett oöverträffat förtroende då metallen harvarit sällsynt och svåråtkomlig under tusentals år ochidag är det dessutom vetenskapligt bevisat guld attendast kan nyskapas i supernovaexplosioner (ellermöjligen då två neutronstjärnor kolliderar).
 
I bitcons fall måste vi istället lita på att den algoritmsom begränsar utbudet är korrekt och inte kanmanipuleras. Självfallet är det en betydligt svagaregaranti än fysikens naturlagar men samtidigt är bitcoinsknappast tänkt att konkurrera med guld utan medvanliga valutor som euro, dollar och yen. Förtroendetför dagens papperspengar vilar på att vi litar på attstater och centralbanker inte ökar penningmängden såmycket att penningvärdet urholkas och denvärdebevarande egenskapen försvinner. Tyvärr finnsdet genom historien otaliga exempel på hur dettaförtroende missbrukats och att en oansvarigekonomisk politik urholkat penningvärdet så attsparare förlorat allt. Tyskland på 20-talet, Argentina 80-talet och Zimbawe på 00-talet idag är bara någraexempel. Mot den historiska bakgrunden kannaturligtvis bitcoin i mångas ögon ses som ett attraktivtalternativ. Dock får man till bitcoins nackdel urförtroendesynpunkt lägga att den bara funnits sedan2009 och att det inte finns något som hindrar att någonannan i framtiden utvecklar en ny och ännu bättrevirtuell valuta som konkurrerar ut bitcoins. Dessutomfinns andra mer svårbemästrade hot mot virtuellavalutor.
(forts)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->