Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
337Activity
P. 1
BIODATA Tun Dr Mahathir

BIODATA Tun Dr Mahathir

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 117,704|Likes:
Published by jamalos

Biodata Tun Dr Mahathir ,Folio Tun Dr Mahathir ,PM Malaysia yang paling ku kagumi /My Favourite PM

Biodata Tun Dr Mahathir ,Folio Tun Dr Mahathir ,PM Malaysia yang paling ku kagumi /My Favourite PM

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: jamalos on Mar 28, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/22/2015

 
 
OAEIDYDY\N I_. KDJDYJA_ KEJDKDI
 
Yun Ir. Kdjdtjar ia`djarfdn pdid jdra Hukddt tdnmmd` ?7 Iaslkolr 41?<. Wutlrd flpdidpdsdnmdn Kejdkdi oan Asfdnidr idn ]dn Ylkpdwdn oanta ]dn Jdndba ana ia`djarfdn iarukdj olrnekoer 4:, @erenm Fa`dnm Das, olrslol`djdn ilnmdn Hd`dn Wlmdwda,Slolrdnm Wlrdf, D`er Sltdr, Flidj.
 
Ol`adu klrupdfdn dndf oenmsu iafd`dnmdn slkoa`dn erdnm diaf+olrdiaf. Ir. Kdjdtjar klku`dfdn d`dk plrslfe`djdn ia Slfe`dj Kl`dyu Slolrdnm Wlrdf pdid tdjun 4137sl`dkd iud tdjun. Ol`adu kl`dnhutfdn plnmdhadn klnlnmdj ia Mevlrklnt Lnm`asjScjee`, D`er Sltdr ydnm fana iaflnd`a slodmda Fe`lh Su`tdn Doiu` Jdkai. Ol`adu tdkdtilnmdn flputusdn
Slnaer Cdkoraiml
ydnm clklr`dnm pdid tdjun 419<.
 
Id`dk tdjun 419=, sl`lpds tdkdt plnmdhadn plranmfdt klnlnmdj, Ir. Kdjdtjar tl`djiatdwdrfdn oadsaswd Flidj untuf kl`dnhutfdn pl`dhdrdn id`dk oaidnm plruodtdn iaFanm Liwdri RAA Ce``lml eb Kliacanl, Sanmdpurd. Slkdsd ia Fe`lh, ol`adu klrupdfdnslerdnm pl`dhdr ydnm tlfun idn olrsunmmuj+sunmmuj id`dk pl`dhdrdn, dftab id`dksufdn rdmoa idn slntadsd klnmdkoa` olrdt tlntdnm flodhafdn pl`dhdr+pl`dhdr `dan.
 
Wdid tdjun 41<3, ol`adu tl`dj iadnumlrdjfdn Ahdzdj Iefter Wlruodtdn *K.O.O.S! idra\navlrsaty eb Kd`dyd. Olrolfd`fdn fl`u`usdn olrflnddn, Ir. Kdjdtjar tl`dj klku`dfdnplrfjaikdtdnnyd id`dk flrdhddn ilnmdn klnhdia iefter pl`dtaj ia Jespatd` Olsdr Wu`du Wandnm. Wdid tdjun 41<9, Ir. Kdjdtjar tl`dj ia`dntaf slodmda Wlmdwda Wlruodtdnia Jespatd` Olsdr D`er Sltdr odma klklnuja fentrdf oadsaswdnyd. Ol`adu humd tl`djklkolrafdn fjaikdt plruodtdn ia @dnmfdwa, Hatrd idn Wlr`as.
 
Wlrflnd`dn ilnmdn slerdnm mdias idra Sl`dnmer olrndkd Sata Jdskdj Keji D`a *fana YunIr. Sata Jdskdj! ydnm klnmafuta oaidnm plnmdhadn ydnm sdkd ia Fanm Liwdri RAA Ce``dmleb Kliaclnl olr`dnhutdn sljanmmd klrlfd klndkdtfdn plnmdhadn kdsanm+kdsanm.Juounmdn lrdt ydnm tlrhd`an slkdsd ia Sanmdpurd tl`dj iadfrdofdn `dma sltl`dj fliud+iudnyd iaahdofdou`fdn slodmda sudka astlra pdid Emes 41<2. Wdsdnmdn odjdmad anatl`dj iafurnadfdn tuhuj erdnm cdjdydkdtd adatu Kdrand *fana Idtan Wdiufd Kdrand!,Karzdn, Kl`anid, Kefjzdna *fana Idtuf Kejzdna!, Kufraz * fana Idtuf Kufraz!, Kdazurd idnKdzjdr.
 
Wdid tdjun 41<=, sltl`dj tdkdt fentrdfnyd ilnmdn flrdhddn, Ir. Kdjdtjar ilnmdnodntudn idn flrhdsdkd Ir. Sata Jdskdj tl`dj klkoufd f`anaf plrslniaradn ydnmolrndkd F`anaf KDJD, ia Hd`dn Yunfu Aordjak, D`er Sltdr. F`anaf KDJD klrupdfdn f`anaf 
 
Kl`dyu plrtdkd ia Nlmlra Flidj. Sl`dan idrapdid plrfjaikdtdn plruodtdn, f`anaf KDJD humd tl`dj klnhdia plntds untuf ol`adu klnhd`dnfdn dftavata+dftavata plrfjaikdtdnfekunata sltlkpdt.
 
Flplrajdtandn ol`adu tlrjdidp kdsd`dj lfeneka idn pe`ataf Kl`dyu tl`dj ia`udjfdnid`dk olntuf rlncdnd+rlncdnd ydnm iatlroatfdn e`lj
Sunidy Yakls
ia odwdj ndkdplnd -C.J.L Ilt- dntdrd tdjun 4192+41<7. Wlnu`asdn klrupdfdn sdtu idra kandt Ir.Kdjdtjar janmmd`dj fl jdra ana. Wdid tdjun 419<, slkdsd ol`adu kdsaj iaodnmfu slfe`dj,Ir. Kdjdtjar tl`dj klnhdia plnyuntanm Idru`dkdn, kdhd`dj rdska fl`udrdn Fe`lh Su`tdnDoiu` Jdkai. Ol`adu humd olrfjaikdt slodmda plnyuntanm sloudj kdhd`dj ydnmiatlroatfdn e`lj fe`lh plruodtdn ia kdnd ol`adu klnuntut. Flmamajdn idn slkdnmdtuntuf klnyudrdfdn plnidpdt kl`d`ua plnu`asdn tl`dj klnylodofdn ol`aduklnmjdsa`fdn pl`odmda hlnas plnlroatdn tlrkdsuf`dj oufu /Ia`lkd Kl`dyu/ ydnmiatlroatfdn id`dk tdjun 41=7.
 
Sl`dan idrapdid klnu`as, Ir. Kdjdtjar humd klrupdfdn slerdnm ydnm rdhan klkodcdidn olrplmdnm tumuj flpdid pransap odjdwd plkol`dhdrdn did`dj presls slukur jaiup. Yuntutdn preblsaend` idn pe`ataf humd taidf klnmjd`dnm ol`adu untuf klnhdiafdnslna plrtufdnmdn fdyu slodmda sdtu jeoa. Ir. Kdjdtjar iaflnd`a slodmda slerdnm ydnmfrldtab idn plrndj klnmafuta fursus plrtufdnmdn fdyu ia Mrldt Oratdan untuf klkplrtanmfdtfdn tdjdp flkdjardn ol`adu. Id`dk tdjun 41:1, olridsdrfdn kandtydnm olrtlrusdn id`dk oaidnm ana, Ir. Kdjdtjar tl`dj iadnumlrdjfdn
Jenerdry Brlliekeb tjl ]ersjapbu` Cekpdny eb Cdrplntlrs
e`lj
Oratasj Cdrplntlrs Secalty.
 
Wlnm`aodtdn Ir. Kdjdtjar ia id`dk drlnd pe`ataf taidf olmatu fltdrd id`dk tdjun+tdjun41<7dn iaslodofdn ol`adu kdsaj klnuntut ia \navlrsata. ]d`du odmdakdndpun, ol`adutlrus klnu`as lsla idn feklntdr klnmlnda asu+asu sesae+pe`ataf nlmdrd ia dfjodr 
YjlStrdats Yakls
. Wlr`ltdfdn hdwdtdn slodmda iefter flrdhddn pdid tdjun 41<= tl`djklkoe`ljfdn Ir. Kdjdtjar olrmadt slku`d iaid`dk oaidnm pe`ataf. Ol`adu tl`dj iapa`ajuntuf olrtdnianm pdid pa`ajdnrdyd nlmlra tdjun 41<1, tltdpa klne`dfnyd.
 
Slkdsd pa`ajdnrdyd ukuk tdjun 4129, Ir.Kdjdtjar iaolra flplrcdyddn klnhdia cd`enidn sltlrusnyd olrhdyd klklndnma flrusa Wdr`akln Fetd Sltdr ia dtds taflt WdrtaWlrafdtdn. Olrku`d idra sana`dj ol`adu klnlkpd ndkd ia fd`dnmdn kdsydrdfdt idnslndrae pe`ataf nlmdrd.
 
Sl`lpds klklndnma pa`ajdn rdyd ukuk pdid tdjun 4129, Ir. Kdjdtjar ia`dntaf slodmdaDj`a Wdr`akln. Odmdakdndpun, ol`adu ja`dnm flrusa pa`ajdn rdyd ukuk olrafutnyd adatupdid tdjun 4121.
 
Flclnilrunmdn idn kandtnyd ydnm klnid`dk id`dk oaidnm plniaiafdnklkoe`ljfdn ol`adu ia`dntaf slodmda Wlnmlrusa Kdh`as Wlniaiafdn Yanmma ydnm plrtdkdtdjun 412:, Dj`a Kdh`as Wlndsajdt Wlniaiafdn Yanmma pdid tdjun 41=?,
 Klkolr Eb tjl\navlrsaty Ceurt dni \navlrsaty eb Kd`dyd ceunca`
slrtd
Cjdarkdn eb tjl Ndtaend`\navlrsaty Ceunca`
pdid tdjun 41=9. Ir. Kdjdtjar ia`dntaf slodmda Slndter pdid tdjun41=9. Ol`adu kl`lpdsfdn hdwdtdn ana untuf klkoe`ljfdnnyd olrtdnianm pdid pa`ajdnrdyd ukuk tdjun 41=9 ydnm kdnd ol`adu klndnm tdnpd olrtdnianm.
 
Olrafutdn idrapdid pa`ajdnrdyd atu, Ir. Kdjdtjar ia`dntaf slodmda Klntlra Wl`dhdrdn.Slodmda Klntlra Wl`dhdrdn, `dnmfdj plrtdkd id`dk plrdncdnmdn ol`adu did`djklnmuodj pe`asa plniaiafdn nlmdrd supdyd adnyd klnmmdkodrfdn usdjd+usdjd fldrdj klnmjdpusfdn flkasfandn idn klwuhuifdn fldia`dn untuf slkud idn
 
klkdstafdn slkud aniavaiu iaolra pl`udnm klkodafa tdrdb jaiup klrlfd. Slpdnhdnmklnhdia Klntlra Wl`dhdrdn, ol`adu klnmlfd`fdn plkodjdrudn slplrta pl`udnm ydnm`loaj flpdid dndf Kl`dyu kl`dnhutfdn pl`dhdrdn ia Anstatut Wlnmdhadn Yanmma, klnmuodjfuetd flkdsufdn, idn ololrdpd fratlrad flkdsufdn fl pusdt+pusdt tlrslout,klnmdidfdn oadsaswd idn klnuoujfdn Kdftdo _lnidj Sdans Kdrd *K_SK!.
 
Ol`adu humd olrtdnmmunmhdwdo klkanid Dftd \navlrsata idn Fe`lh \navlrsata 41=< ydnmiatlntdnm e`lj dj`a dfdilkaf idn klrlfd ydnm tlr`aodt ilnmdn plniaiafdn. Dfdntltdpa slodmda slerdnm ydnm olriasp`an idn tlmds ol`adu olrhdyd kl`lnydpfdn fratafdntlrjdidp pe`asa+pe`asa plniaiafdn. Fana slkud pusdt plnmdhadn tanmma iaurusfdn ia odwdjWdniudn Flklntlradn Wlniaiafdn.
 
Flklndnmdn ol`adu ia id`dk plrtdnianmdn flrusa Ndao Wrlsailn id`dk WlrjakpundnDmenm \KNE *Wlrtuoujdn Flodnmsddn Kl`dyu Olrsdtu! tdjun 41=< tl`djklnyukodnm flpdid flhdyddn pe`ataf ol`adu.
 
Olrafutdn flkod`anyd Yun Doiu` _dzdf fl _djkdtu``dj idn plr`dntafdn Yun Jusslan Ennslodmda Wlridnd Klntlra Kd`dysad fl+3 idn Wrlsailn \KNE, Ir. Kdjdtjar tl`dj ia`dntaf klnhdia Yakod`dn Wlridnd Klntlra iakdsd ydnm sdkd klnhdia Yakod`dn Wrlsailn Wdrta.
 
Idrapdid hdwdtdn Klntlra Wlniaiafdn, Ir. Kdjdtjar olrpanidj fl FlklntlradnWlridmdnmdn idn Aniustra id`dk tdjun 41=:. Ol`adu humd did`dj WlnmlrusaHdwdtdnfudsd Wl`dourdn Fdoanlt iakdnd ol`adu taidf putus+putus klnmmd`dffdnplridmdnmdn idn pl`dourdn dsanm.
 
Flklndnmdn Ir. Kdjdtjar id`dk pa`ajdnrdyd ukuk tdjun 41=: tl`dj klkoe`ljfdnol`adu klnmlfd`fdn hdwdtdnnyd ia id`dk fdoanlt idn pdrta. Dfjarnyd, pdid 42 Hu`da41:4 olrafutdn plr`ltdfdn hdwdtdn Wlridnd Klntlra e`lj Yun Jussaln Enn dtds slodoflsajdtdn, Ir. Kdjdtjar tl`dj iapa`aj klnhdia Wrlsailn \KNE idn Wlridnd Klntlra ydnmfl+ 9 pdid usad << tdjun.
 
Ir. Kdjdtjar iaml`dr /Odpd Wlkeilndn Kd`dysad/ idn klrupdfdn plkakpan ydnmpd`anm `dkd klklmdnm hdwdtdn slodmda Wlridnd Klntlra, adatu idra 42 Hu`da 41:4janmmd 34 Efteolr ?773.
 
Slpdnhdnm ?? tdjun ol`adu klklmdnm hdwdtdn plntdioardn tlrtanmma nlmdrd, odnydf flkdhudn idn plkodnmundn ydnm tl`dj ol`adu rdncdnm idn `dfsdndfdn. ]d`dupunfdidnmfd`d cltusdn aild idn wdwdsdn ol`adu furdnm iabdjdka, ndkun jdfafdtnydol`adu klrupdfdn slerdnm ydnm olrpdnidnmdn hduj idn tlrfljdidpdn, kd`dj `loaj hduj idrapdid plkafardn erdnm Kl`dyu fjususnyd.
 
Wdid tdjun 411=, kdhd`dj Dsadwllf tl`dj klndkdfdn Ir.Kdjdtjar slodmda dntdrd <7aniavaiu ydnm pd`anm olrfudsd ia Dsad, iakdnd ol`adu klniuiufa tlkpdt fliud id`dkslndrda ydnm iafl`udrfdn e`lj kdhd`dj tlrslout.
 
Wlndkddn ol`adu klkdnm tlpdt flrdnd lfeneka iunad fltafd atu olrdid id`dkflmdwdtdn kdndfd`d frasas kdtdwdnm kl`dnid flodnydfdn nlmdrd ia iunadtlrutdkdnyd nlmdrd+nlmdrd ia Dsad slplrta Anienlsad, Yjda`dni idn Ba`apand.
 
Ir. Kdjdtjar olrhdyd klnmdwd` flmdwdtdn lfeneka ilnmdn klndkodt ranmmatflpdid ie``dr Dklrafd, sdtu plnilfdtdn ydnm klnidpdt fratafdn jlodt pdid ku`dnyde`lj odidn flwdnmdn iunad slplrta Odnf Iunad idn
Antlrndtaend` Kenltdry Buni
*AKB!.

Activity (337)

You've already reviewed this. Edit your review.
Angie Ng liked this
NurShazrinMuhaidi added this note
bila copy keluar bahasa lain
Kimora Edora liked this
NurShazrinMuhaidi liked this
Shahkirin Zubir added this note
dekat mane ea nk jumpa dia
Shahkirin Zubir added this note
kalo bole nk jmpe sangat tun dr. mahathir..
Shahkirin Zubir added this note
kami syg tun dr. mahathir dan malaysia.
Raihana Alya liked this
Syazana Samsuri added this note
knp bila copy paste dia kuar bahasa lain?
Mohd Hashim Ahmah added this note
adek file

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->