Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Recenzion - Përplasja e Qytetrimeve

Recenzion - Përplasja e Qytetrimeve

Ratings: (0)|Views: 474 |Likes:
Published by Bahri Gashi

More info:

Published by: Bahri Gashi on Mar 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
Libri:
Përplasja e Qytetrimeve dhe ribërja e rendit botëror 
Titulli Origjinal Përktheu nga Anglishtja
Samuel P.Huntington Xhevat LloshiThe Clash of Civilization Përplasja e Qytetrimeve dhe ribërja e rendit botëror  And the Remarking of World Order Boton; Logos ATouchstone Books, London 1998 Shytpi, Focus Prishtinë 2004
Tipi i punimit
: Recenzion
PërgaditiBahri M. Gashi
I
Libri me titull
“Përplasja e Qytetrimeve dhe ribërja e rendit botëror”
i autorit S.P.Huntington, i përgaditur fillimisht si një shkrim në vitin 1993 në revistën prestigjioze
 Foreing Affairs,
ndezi shumë diskutime që pas luftës së ftohtë, të cilat më pas e shtyenautorin që tu jap disa pyetjeve përgjegjjen, ndonse të duhur me një punim relativishtmjaft vuluminoz (600 faqe tekst e hartografi) i kushtohet raporteve tëndërlikueshmërisë, dimenzioneve dhe përmasave që mund të ndodhin në rast se do të viederi te përplasja e qytetrimeve. Duke u nisur nga vet natyra e recensimit, që nënkuptonvlerësim kritik me shkrim për një vepër të caktuar apo për një punim shkencor, dukedhënë përmbajtjen dhe duke vënë në dukje anët pozitive dhe të metat e punimit me rastine recensimit të librit
 Përplasja e Qytetrimeve
të autorit Samuel P. Huntington. Në këtërecension do të analizohet edhe ana kritike e materies e cila përmban elementet teorike,krahasuese, analitike, elemente historike, gjeografike, prognoza të faktuara dhe jo tëfaktuara të cilat i argumenton apo i krahason në mënyrë shumë praktike. Jo rrallë herëhasim ku karakterizohen mendimet e tija si të njëanshme, rrespketivisht të të menduaritnë logjikën proprenedimore. 
II
 
Materia
e përmbledhur në 5 kapituj të ndarë në 12 krerë, mëton të realizoj nëmënyrë reale gjendjen faktike të qytetrimeve dhe ndarjen e tyre sipas këndvështrimitgjografik të globit dhe specifikat ndërmjet tyre. Natyrisht se në vijim jep hollësi, historikee ideologjike të rrugëtimit disa mijra vjeqar të civilizimeve botëore. Në fakt janë një morianalizash kryesore që mund të dalin me rastin e këtij recenzioni, ku konflikti mesqytetrimeve do të jet faza e fundit e revulucionit të konfliktit të botës përtej rendit të ri boror. Ëshmjafinteresant fakti vijues se nga e gjitmateria si një formëkompatibile shumë dimenzionale e akceptimit ndërlikueshmëripërkufizimitkoherent të llojit të konflikteve të së ardhmes, mbron tezën se konfliktet e së ardhmës dotë jenë mes civilizimeve që i përkasin social- kulturave të ndryshme, e jo për shkaqe tënatyrave ideologjike apo ekonomike etj. Në vijim argumentohen në hollësi substanca e mundësisë së ndoshjes së përplasjës sëqyterimeve ku besimet dhe bindjet do të jenë argumenti kryesor i mos ndryshimit të botkuptimit, ndoshta të secilit prej qytetrimeve.Faktet e pranuara dhe mundësia e paraqitjes se bota sot posedon disa civilizime, pra një botë qytetrimesh të ndryshme ose thënë diametralisht të kundërt me njëra tjetrën na paraqet idenë se përplasja mund jet fatale. Sipas këtyre tendencave përplasja eqytetrimeve në thelb të saj është e gabuar, por ajo po shfrytzohet nga politika duke krijuar 
 
kështu konfliktet janë thelluar edhe më shumë kriza në mes civilizimeve. Si rezultat këtokonflikte mund të evitohen dhe për më tepër dialogu dhe paqja thotë autori janë tëmundshme. 
III
 
Elementi
 
Krahasues
 
në mes periudhave kohore të qyterimeve të përbotshme si
“ Qyterimet në histori dhe sot”
pastaj “
 Një Qytetrim Univerzal ? Modernizimi dhe Perendimorizmi”
siq e quan autori, mundohet në mënyrë krahasuese të ofroj fakte tëduhura për të spjeguar dallimet thlbësore që paraqiten në mes të së kaluarës dhe tësotshmës. Autori gjithashtu merr parasysh disa faza të ngritjes dhe të zhvillimit tëPerëndimit si dhe mundësisë së rënies. Në vijim na paraqitet fakti siq e quan autori
“indigjizimi; ringjallja e kulturave joperendimore”.
 Në fakt rritja e vazhdueshme që paraqet Islami si fe në skicat grafike të paraqitura në shumë vende shihet se në periudhatë ndryshme mes viteve, vërehet rritje e konsiderueshme në numër dhe kualitet. Autori jep mjaftë hollësi për shtrirjen e vendeve muslimane të ndara edhe për nga niveli i popullësisë, por edhe për nga sistemi i funksionimit të shtetit sipas laicizmit apo tësheratit. Mirëpo në tekst apo në preantimet e grafikoneve nuk vërenjmë edhe rritjet e popullsisë islame në vendet perendimore si psh: në ShBA, Gjermani, Angli etj, që ështëkualitet gjithnjë në rritje. Përshembul; faqe 334 jep hollësi të mjaftueshme në tabelen 8.2,te emëruar 
Popullsia e SHBA- ve sipas rras dhe etnisë”
por jo edhe sipasreligjioneve – besimeve fetare, ndonse ky argument i pamohueshëm i mungon pjesërishtkësaj materie.
IV
Mënyra
analitike
që autori bëri ndërmjet
“ Perëndimit dhe të tjerëve, çështjet  preokupuese ndërqytetrimore, “Përhapja e armëve të shkatrrimit në masë, alokimi imiliarda dollarëve teknikë dhe teknologji ushtarake, drejtat e njerut dhedemokracia perëndimore”
etj; janë disa analiza që autori i realizon me mjaftë mjeshtriduke i argumentuar në mënyrë të thuktë dhe përmbajtësore ngjarjet dhe zhvillimetkontradiktore mes tyre.Duke i dhënë përgjigjjet e duhura, nëse në të ardhmën mbi politikën botërore do tëmbizotronin konfliktet midis qytetrimeve, në fakt libri argumenton duke treguar jo vetëmnëse përplasjet ndërmjet qytetrimeve përbëjnë kërcnimin më të madhë për paqen dhesigurinë kolektive në botë, por edhe se si kjo garanci ndërkombëtare duhej mbështetur mbi qytetrimet. Bota e së tashmës, asnjëherë nuk do të jt e sigurtë poqese rendi i ri botëror nuk do të kishte mbështetjen e gjerë prej qytetrimeve, pra me një fjalë vetëm njëkomunikm i drejtpërderjt midis tyre do të minimizonte gjakderdhjet që kan katandisur tokat e lindjes së njërit prej qytetrimeve më domethënëse të botës.Këtë faktë të fundit autori nuk ia ka arritur për ta argumentuar sa duhet, ose nga të qenuritsi një pend perendimore të të menduarit, ose mundja e paragjykimeve, megjithëatëcivilizimin perendimor, qartazi e sinjalizon se përplasja në rast të moskomunikimit është i pashmangshëm.
V
Aspekti
Gjeografik 
i shtrirjes së qytetrimeve na prezantohet edhe në hartën 3.1 të botës së qytetrimeve si dhe shtrirja heterogjene e tyre. Ky paqyrim real i shtrirjes së nëntëcivilizimve, rënditja nga ai Perendimor në formë vertikale teri te ai Japonez na paraqetshtrirjen e qytetrimeve në tërë globin.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->