Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chronologia zbrodni: Ludobójstwo w Kanadzie w erze nowożytnej - część 1

Chronologia zbrodni: Ludobójstwo w Kanadzie w erze nowożytnej - część 1

Ratings: (0)|Views: 3,435 |Likes:
Published by Worldly Knowledge
Chronologia zbrodni: Ludobójstwo w Kanadzie w erze nowożytnej - część 1
Chronologia zbrodni: Ludobójstwo w Kanadzie w erze nowożytnej - część 1

More info:

Published by: Worldly Knowledge on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

 
Chronologia zbrodni: Ludobójstwo wKanadzie w erze nowożytnej.
część 1
1850
– Narody pierwotne wschodniej Kanady zostały zdziesiątkowane przez ospęprawdziwą i inne choroby celowo wprowadzone przez Europejczyków do zaledwiedziesięciu procent swojego stanu sprzed kontaktami z nimi. Plemiona indiańskie nazachód od Wielkich Jezior pozostają w większości nietknięte przez plagę, zwyjątkiem zachodniego wybrzeża gdzie zaczynają osiedlać się Europejczycy.
1857
Ustawa o Stopniowej Cywilizacji, napisana, aby wyeliminować narodypierwotne poprzez „nadanie prawa wyborczego” i, w której tytuł do ziemi i pojęcienarodowości zostają zlikwidowane przechodzi przez legislaturę w Kanadzie Górnej
1859
– Misje Rzymskokatolickie są ustanawiane w Mission w Kolumbii Brytyjskiej(B.C.) a w Okanagan przez biskupa oblata (osoba, która nie składa ślubówzakonnych tylko przyrzeczenie wytrwania – tłum.) Paula Durieu, który z pomocą jezuicką sporządza plan eksterminacji niechrześcijańskich wodzów Indian izastąpienia ich liderami kontrolowanymi przez Kościół Katolicki. Ten „Plan Durieu”służył później jako model dla indiańskich szkół z internatem.
1862-3
 – Poważna epidemia ospy prawdziwej wśród plemion indiańskichwewnętrznej B.C. jest zainicjowana przez anglikskiego misjonariusza (iprzyszłego biskupa Norwich oraz członka Izby Lordów) wielebnego JohnaSheepshanksa, który zaszczepia setkom Indian tę chorobę. Sheepshanks działa nazlecenie rządu prowincjonalnego i handlującej futrami Kompanii Zatoki Hudsona,która sponsoruje pierwsze protestanckie misje wśród Indian. Ponad 90% lokalnych
 
Indian Salish i Chilcotin – około 8000 lub więcej ludzi zginie w wyniku użycia tejbroni biologicznej.
1869-70
– Nieudane powstanie Indian szczepu Metis (mieszana krew [potomkowieIndian i Europejczyw um.]) dorzecza Czerwonej Rzeki na wninachcentralnych pod Louis Riel skłania nowo-ustanowiony rząd Kanady do ustanowieniaswojej niepodległości „od morza do morzapoprzez narodowy system kolei imasową emigrację Europejczyków na ziemie Indian na zachodzie.
1870
Korona Anglii ustanawia system „rezerwy kleru”, w którym katolickie ianglikańskie misje dostają setki akrów ziemi ukradzionej rdzennym narodom, wszczególności w zachodniej Kanadzie.
1873
Zostaje utworzona Królewska łnocno-zachodnia Policja Konnapoprzedniczka dzisiejszej Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej (RCMP) jakonarodowa, paramilitarna siła z absolutną jurysdykcją wzdłuż całej Kanady. Do tejmandatu wlicza się usunięcie wszystkich rdzennych mieszkańców do rezerwatów iwyczyszczenia pasa ziemi „wolnego od Indianna 50 mil po obu stronachrozszerzającej się na zachód Kanadyjskiej Kolei Pacyficznej (CPR).
1876
– Pod wypływem byłego premiera i prawnika CFR, Johna A. MacDonalda,Kanada przyjmuje Ustawę Indiańską, która redukuje wszystkich Indian i członkówplemienia Metis do statusu nie-obywateli i osób pozostających pod opieką prawnąpaństwa kanadyjskiego. Odtąd rdzenni mieszkańcy są uwięzieni w „rezerwowychobszarach”, odmówiony jest im status prawny czy prawa obywatelskie, nie mogągłosować, pozywać w sądach, posiadać własności czy prowadzić działań w swoimimieniu. Ich status jako osób pozostających pod opieprawpozostajeniezmieniony do dnia dzisiejszego.
1886
– CFR jest ukończona, łącząc Kanadę od wybrzeża do wybrzeża i otwierającdrzwi masowej imigracji europejskiej. Tego samego roku wszystkie tradycyjneceremonie rdzennych mieszkańców na zachodnim wybrzeżu zostajązdelegalizowane, wliczając w to system potlatch i rdzenne języki.
1889
– Ustanowiony zostaje federalny Departament Spraw Indiańskich. Indiańskie„szkoły przemysłowe” (?) zostają usankcjonowane przez rząd federalny, który wewspółpracy z kościołami katolickimi i protestanckimi wspólnie funduje i zakładaobozy internowania dla wszystkich dzieci rdzennych mieszkw w całejKanadzie.
1891
Pierwszy medyczny raport o masowych zgonach w tych szkołachspowodowanych przez szalejącą i nie leczogruźlicę zostaje wysłany rządowifederalnemu przez dr. George’a Ortona w Alberta. Raport Ortona zostajezignorowany.
1905
– Ponad setka indiańskich szkół z akademikiem działa w całej Kanadzie, dwietrzecie z nich jest prowadzona przez Kościół Rzymskokatolicki. Masowa europejskaemigracja i broń biologiczna zredukowała rdzenne populacje na zachodzie do mniejniż pięciu procent stanu pierwotnego.
 
1907
Dr Peter Bryce, ówny Urzędnik Medyczny przeprowadza dlaDepartamentu Spraw Indiańskich (DIA) rządu federalnego inspekcję indiańskichszkół w całym kraju, aby zbadać warunki zdrowotne. Będący tego wynikiem raportBryce’a dla asystenta nadinspektora DIA Duncana Campbella Scotta dokumentuje,że ponad połowa wszystkich dzieci w tych szkołach umiera na gruźlicę celoworozpowszechnianą ród nich przez pracowników. Bryce również twierdzi, żekościoły prowadce te szkoły celowo ukrywają dowody i statystyki tychmorderczych praktyk.
15 listopada 1907
– Raport dr Bryce’a jest cytowany w
The Ottawa Citizen
i
TheMontreal Gazette
.
1908-9
- Duncana Campbell Scott utajnia raport Bryce’a i odmawia działać napodstawie jego rekomendacji, do których wlicza się odsunięcie kościołów odprowadzenia szł indiskich. Bryce wydaje bardziej kompletny raport oogromnych wskaźnikach śmierci w tych szkołach, podczas, gdy Scott zaczynaoszczerckampanprzeciwko Bryce’owi, która ostatecznie doprowadza dousunięcia go ze służby cywilnej.
Listopad 1910
 – Pomimo odkryć Bryce’a, Scott instytucjonalizuje kontrole kościelnąnad indiańskimi szkołami przez kontrakt między rządem federalnym a kościołami:Katolickim, Anglikańskim, Prezbiteriańskim i Metodystycznym (dwa ostatnie poprzednikami Zjednoczonego Kościoła Kanady). Kontrakt ten upoważnia te szkołydo istnienia i dostarcza rządowych środków oraz ochrony dla nich, wliczając w toużycie RCMP jak ramienia policyjnego dla tych szkół.
Marzec 1919
– Pomimo rosnących wskaźników śmierci w indiańskich szkołach zakademikiem, pod naciskiem kościoła, D.C. Scott zakańcza wszystkie federalneinspekcje medyczne tych szkół likwidując urząd Głównego Inspektora Medycznego.
Kwiecień 1920
– Prawo federalne sprawiające, że obowiązkiem prawnym dla dzieciindiańskich powyżej 7 roku życia w całej Kanadzie jest uwięzienie ich w szkołachindiańskich zostaje przegłosowane. Nie współpracującym rodzicom grozi więzienie iduża grzywna. Liczba śmierci z powodu gruźlicy wśród indiańskich mieszkańcówpotroi się w następnej dekadzie.
Wiosna, 1925
– Zjednoczony Kościół Kanady zostaje ustanowiony przez federalnąUstawę Parlamentu, aby
 „skanadyzować i schrystianizować …urodzonych zagranicą i pogan” 
. Kościół ten jest wspartym finansowo ramieniem Korony Angielskieji przejmuje wszystkie szkoły oraz ziemie ukradzioną rdzennym mieszkańcombędącą w posiadaniu kościołów metodystycznych i prezbiteriańskich.
1927
– Jeden z przepisów Kolumbii Brytyjskiej pozbawia wszystkich Indian prawado wynajęcia i konsultowania się z prawnikiem czy reprezentowania siebie przedsądem. To samo prawa czyni nielegalnym dla każdego prawnika przyjmowanieindiańskich klientów.
1928
- Ustawa o Sterylizacji Seksualnej przechodzi przez legislaturę w Alberta,pozwalając na przymusową sterylizację każdego ucznia indiańskiej szkoły na mocydecyzji dyrektora, pracownika kościoła. Przynajmniej 2800 indiańskich mężczyzn ikobiet stanie się bezpłodnych przez to prawo.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->