Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Etika Kerja Jurulatih

Etika Kerja Jurulatih

Ratings: (0)|Views: 155|Likes:
Published by Zulkanean Akim

More info:

Published by: Zulkanean Akim on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
ETIKA KERJA JURULATIH
Etika berasal dari perkataan Greek, ethos yang memberi makna satu bidangkajian yang dapat berfungsi sebagai penentu kepada perlakuan yang dianggap baikdan buruk. Aristotle pernah memberi pengertian etika sebagai persoalan tentangperkara-perkara yang baik dari segi individu. Etika merujuk kepada peraturan danprinsip yang menentukan seseuatu kelakuan itu betul atau salah. Amalan pengurusanberetika membawa pelbagai kebaikan bukan sahaja untuk jangka masa pendek tetapimembawa kepada kesan yang berpanjangan terhadapa imej organisasi. Ia akanmenghasilkan satu pandangan masyarakat yang baik kepada organisasi, di manaorganisasi akan dianggap sebagai bertanggungjawab dan tidak hanya menumpukankepada matlamat ekonomi semata-mata. Antara kebaikan mengamalkan gelagatberetika ialah ianya dapat mengawal pencapaian diri manusia, menjaga nama baikorganisasi,mengurangkan kos pengurusan dan mewujudkan suasana yang sihat.Tujuan etika kerja sesuatu profesion diwujudkan adalah untuk mengawal tingkahlaku pengamal agar sesuai dengan keperluan dan harapan pelanggan. Secara amnya,para jurulatih perlu mematuhi perintah Am Kerajaan kerana Perintah Am ini dapatmengawal tingkah laku mereka. Perintah Am boleh dianggap sebagai sebahagiandaripada kod etika kerja seorang jurulatih. Selain dari Perintah Am, para jurulatih jugaharus mengamalkan enam belas etika kerja khusus untuk jurulatih iaitu:i.Mendengar dan menghargai idea orang lain.ii.Hargai orang yang suka belajaiii.Kembalikan persoalan kepada pelatih dan galakkan mereka berfikir.iv.Jadikan penglaman kerja pelatih sebagai contohv.Kongsi pengalaman kerja sendiri dengan pelatihvi.Akui bahawa anda tidak tahu semua jawapan, biar peserta membantu.vii.Elakkan pertelingkahan dan jangan membuat hukuman.viii.Tunjukkan anda gembira kerana diberi peluang melatih peserta.
 
ix.Gunakan masa tambahan untuk berinteraksi dengan pelatih, apabila adapeluang.x.Fokus kepada kebimbangan peserta dan bukan kepada kebimbangansendiri.xi.Tunjukkan keyakinan terhadap pelatih.xii.Adakan permulaan; kemukakan soalan yang dapat dijawab oleh pelatih.xiii.Buat catatan akan segala rungutan pelatih dan laksanakan tindakansusulan.xiv.Bentuk perlakuan positif melalui maklum balas.xv.Gunakan perkataan-perkataan yang diberikan oleh peserta apabilamenyenaraikan idea semasa kursus.xvi.Berikhtiar supaya peserta rasa selesa.Selain etika kerja, para jurulatih juga seharusnya mengukuhkan perwatakanberpandukan beberapa amalan yang sesuai dengan kehendak dan peribadi seorangpendidik. Beberapa amalan yang “boleh dan tidak boleh dilakukan” dan harus dihayatioleh semua jurulatih adalah:i.Jangan takut bertanya soalan.ii.Jangan takut berdiam seketikaiii.Jangan bergantung kepada jargon teknikaliv.Jangan merendahkan pandangan pelatihv.Jangan mengkritik diri sendiri atau orang lainvi.Jangan wujudkan kumpulan kerja yang terlalu besavii.Wujudkan pertemuan mataviii.Peka kepada isyarat pesertaix.Beri perhatian terhadap keselesaanx.Mulakan sesi ikut masaxi.Pastikan pelatih diberi masa untuk mengasah kemahiranxii.Periksa semua alat abantu mengajar dan kelengkapan lain
 
Profesionalisme jurulatih juga perlu mempunyai identiti tersendiri. Identiti jurulatihdapat diwujudkan melalui persatuan jurulatih yang akan memperjuangkan hak-hak jurulatih, menyediakan forum bagi mencetuskan pemikiran dan kreativiti dalam kegiatanpembangunan sumber manusia dan mewujudkan rangkaian komunikasi antara agensidan individu yang terlibat di dalam bidang latihan.Selain menjalankan peranan membangunkan orang lain, seorang jurulatih jugaperlu membangunkan diri sendiri secara berterusan melalui aktiviti latihan dalamperkhidmatan dan pendidikan lanjutan. Berdasarkan kepada pengalaman para jurulatihdidapati bahawa kebanyakan kecekapan jurulatih diperolehi dari kursus-kursus pendek,lawatan sambil belajar dan pembacaan sendiri. Tidak ramai yang mendapat latihandalam bidang kejurulatihan atau pembangunan sumber manusia secara formal.Mengikut Chalofsky (1988) bakal jurulatih perlu dilatih secara formal, dan untuk menjadiseorang jurulatih yang professional,dia bukan sahaja harus dilatih dalam bidangkejurulatihan dan pembangunan sumber manusia tetapi dia juga juga perlu emahamiteras kegiatan organisasi tempat dia bekerja. Chalofsky (1988) mencadangkan supaya jurulatih perlu dibekalkan dengan perkara-perkara berikut sebagai tambahan kepadakecekapan sedia ada:a.Memahami teras kegiatan organisasi sendiri.b.Memahami perubahan teknologi dan kesanya kepada organisasi.c.Kebolehan menangani keperluan organisasi.d.Kemahiran menangani pelbagai masalah pekerja dan organisasi.e.Kepimpinanf.Pemikiran yang berorientasikan masa depan.Sebagai strategi am untuk membangunkan diri, beberapa langkah yang sistematikharus diikuti oleh setiap jurulatih. Langkah-langkah tersebut termasuklah :a.Analisis diri sendirib.Fahami peranan sekarang dan masa depanc.Senaraikan kecekapan asas untuk setiap peranan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->