Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İlber Ortaylı - Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi.pdf

İlber Ortaylı - Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi.pdf

Ratings: (0)|Views: 993 |Likes:
Published by uterw
Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi
Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi

More info:

Published by: uterw on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

 
ilber
Ortayit
Cedit
eşriyat
 
TURKIYE
TEŞKiLAT
ve
DARE
TARİHİ
Uber
Ortaylı
27
Mayıs
1947'de Avusturya Bregenz'de
dünyaya
geldi.
İlk
ve
orta
öğrenimini
İstanbul
ve Ankara'da
tamamladı.
1965'te Ankara
Atatürk
Lisesi'nden
mezun
oldu. Ankara Üniversitesi
SBF
İdari
Şube
(1969)
ile DTCFTarih
bölümünü
bitirdi. Viyana Üniversitesi'nde Slavistik
ve
Orientalistikokudu.Yüksek
lisansını
Chicago Üniversitesi'nde Prof. Halil
İnalcık
ile
yaph.
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden
Tanzimat
Sonrası
Mahalli
İdareler
adlı
teziile doktora derecesi
aldı
(1974),
Osmanlı
İmparatorluğu'nda
Alman Nüfuzu
adlı
çalışmasıyla
da
doçent (1979), 1989'da profesör oldu.Viyana, Berlin,Paris, Princeton, Moskova, Roma, ·Münih, Strasbourg,Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde Inisafir
öğretim
üyeliği
yaph, seminerler
ve
konferanslar verdi. Yerli
ve
yabancı
bilimsel dergilerde
16.
yüzyıl
ila
19.
yüzyıl
Osmanlı
tarihi ve Rusya tarihi ileilgili makaleleri
yayırnlandı.
1989-2002
yıllan
arasında
Siyasal BilgilerFakültesi'nde
İdare
Tarihi Bilim
Dalı
Başkanı'ydı.
Bilkent Üniversitesi'nde
de
çalışan
Ortaylı
şimdi
Galatasaray Üniversitesi'nde
öğretim
üyesidir
ve
aynı
zamanda
Topkapı
Sarayı
Müzesi
Başkanlığı
görevini yüriihnektedir.
İlber
Ortaylı,
Uluslararası
Osmanlı
Etütleri Kolnitesi yönetim
kurulu
üyesi
ve
Avrupa
ranoloji
Ceıniyeti
üyesidir.Kitaplan (son
basılan
yayınevi
ve
yayım
yılına
göre):
Tanzimatdan
Cumhuriyete
Yerel
Yönetim
Geleneği
(Hil 1985),
Hukuk
ve
İdare
Adamı
Olarak
Osmanlı
Devletinde
Kadı
(Turhan 1994),
Studies
on
Ottoman transformatian
(lsisPress 1994),
Türkiye
İdare
Tarihine
Giriş
(Turhan 2000),
Tanzimat
Devrinde
Osmanlı
Mahalli
İdareleri
1840-1880
(TTK 2000),
Osmanlı
Toplumunda
Aile
(Pan2001),
Gelenekten
Geleceğe
(Ufuk Kitaplan 2001),
Osmanlı
İmparatorluğu'nda
İktisadi
ve
Sosyal.
eğişim.
Makaleler
1
(Turhan 2004),
Filoloji
veTarih
(TÜBA
2005),
Osmanlı
'yı
Yeniden
Keşfetmek
(Timaş
2006),
Son
imparatorluk
Osmanlı(Timaş
2006),
Osmanlı
İmparatorluğunda
Alman Niifuzu
(Alkım
2006),
Kırk
Ambar
Sohbetleri
(Aşina
Kitaplar 2006),
İmparatorluğun
En
Uzun
Yüzyılı
(Alkım
2006),
Eski
Dünya
Seyahatnamesi
(Aşina
Kitaplar 2007),
Batılılaşma
Yolunda
(Merkez
Kitapçılık
2007),
Tarihin
Sınırlarına
Yolculuk
(Timaş
2007),
Avrupa
ve
Biz
(Turhan 2007),
İstanbul'dan
Sayfalar
(Alkım
2007),
Ottoman
Studies
(İstanbul
Bilgi Üniversitesi
2007),
Osmanlı
Barışı
(Timaş
2007).
Söyleşiler:
İlber
Ortaylı
ile
Tarihin
Sınırlarına
Yolculuk,
(Mustafa
Armağan
ile, Ufuk Kitaplan 2001),
Osmanlı Mirasından
Cumhuriyet Türkiye'sine
İlber
Ortaylı
ile
Konuşmalar,
(TahaAkyol ile,Ufuk Kitaplan 2002),
İlber
Ortaylı
Kitabı
1
Zaman
Kaybolınaz
(NilgünUysal ile,
İş
Bankası2006),
Tarih
Yazıcılık
Üzerine
(Cedit 2009). ·