Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rukniga sedaxaad

Rukniga sedaxaad

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by the islam religion

More info:

Published by: the islam religion on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

 
 
 ARKAANTA IIMAANKA 
Arkaanta iimaanka waxey ka koobantahayrumeynta : alle iyo malaaiktiisa iyo kutubtiisaiyo rusushiisa iyo maalinta aakhiro iyo qadarkakherkiisa iyo shartiisa.Alle wuxuu yiri :
Θ⇑Ψ∇Η Τς√Ω 
Θ ⁄Ψ ι< √≅⌠  ⇑Ω ⇑Ω∨ƒΨϑð/≅†ΨŠΨ ζ⌠  ΤΩ∼< √≅Ω Ξ ≤Ψ› ‚≅Ψ ◊ΩΞ;Η ΤΤς∏Ω∧< √≅Ω γ ˆΗ ΤΩ ΤΨ∇< √≅Ω   ⇑ΓΤΤΤΘΞ∼Ψ‰Πς⇒√≅Ω 
] :[
. 
Macneheedana waxaa waaye:"… laakiin samafalaha waa ruuxa ruumeeya alle iyo maalintaaakhiro iyo malaaikta iyo kitaabka iyonabiyada "Alle wuxuu yiri :


 : 
Θ δ™Ρ®  ⇑Ω∨ƒΨϑð/≅†ΨŠ−Ψ©ΨΩΜ;Η Τς Τ∏Ω∨Ω −Ψ©Ψ‰Σ〉{Ω −Ψ©Ψ∏Σ♠Σ ⁄Ω ‚Ω ⊄ΘΞ ≤Ω⊃Σ Τ⇓φ  κΩ ΤŠ ξŸΩšς Κ ⇑ΨΘ−&  Ψ©Ψ∏Σ♠Θ Σ ⁄
...
] :[
.
 
Macnaha aayada waxaa waaye:" waarumeeyay rasuulki wixi looga soo dejiyay xagarabigiis , muminiintana wey rumeeyeen , midwalbana wuxuu rumeeyay alle iyo malaaiktiisa
 
 
iyo kutubtiisa iyo rusushiisa , manakalageyneyno rusushiisa..."
 : 
†Πς Τ⇓ΞΜΘ™Ρ® ]∫π Ω Σ©Η ΤΩ Τ⇒π  Τ⊆ς∏Ωξ ⁄ΩŸΩ⊆ΨŠ(49)
] :[
.
 
Macnaha aayada waxaa waaye:" anagaa waxwalba ku abuurnay qadar(qiyaas) "
     )           (   
Nabiguna –naxariis iyo nabad dushiisa allahayeelee- wuxuu yiri :"iimaanku waa in aadrumayso alle iyo malaaiktiisa iyo kutubtiisa iyorusushiisa iyo maalinta aakhiro iyo qadarkakherkiisa iyo shartiisa ".
 
Marka iimaanku waxuu kan koobanyahayhadal carabka looga dhawaaqo iyo rumenqalbiga laga rumeyo iyo fal xubnaha lagalayimaado,camalka suubanna wuu ku kordhaa,macaasida iyo camalka xunna wuu kunuqsaamaa
 :
†Ω∧Πς⇓ΞΜφΣ⇒Ψ∨  Σ∧< √≅ ⇑ÿΨϒΠς√≅ς′ΞΜ ≤Ψϑð Σ/≅π  Œς∏Ξ–Ω   ¬ΣΣŠΣ Τ∏Σ Τ∈ς′ΞΜΩ π  ŒΩ∼Ψ∏Σ Τ   ¬Ξ ∼ς∏ΩΙΣ©ΣΗ ΤΩ Τÿƒ
  ¬Σ  ΤΩΩ†_ Τ⇒Η ΤΩ∧ÿΜΞυς∏Ω∅Ω     ψΞΨΘ ΤŠΩ ⁄⇐Σ Τ∏Πς{Ω ΩΩ ÿ(2)
 
 ⇑ÿΨϒΠς√≅
 
 
⇐Σ∧∼Ψ⊆Σ ÿ〈λ ς∏ϑð±√≅†Θ∧Ψ∨Ω   ¬ΣΗ ΤΩ Τπ ⇒∈Ω Ω ⁄⇐Σ⊆Ψ⊃⇒Σ ÿ(3)
 
ð ∠ΜΞ;Η ΤΤς√Ο Κ Ρ Σ¬Σ⇐Σ⇒Ψ∨  Σ∧< √≅  &  †Θ Τ⊆Ωš  ¬ΣΠς} ŒΗ ΤΩ–Ω ⁄ΩŸ⇒Ψ    ψΞΨΘ ΤŠΩ ⁄ β〈Ω ≤Ψ⊃π  Τ⊕Ω∨Ω  β ⊄  Ξ ⁄Ω  χ  ψÿΞ ≤Ω{(4)
]:.[
 
Macnaha aayada waxaa waaye:"muminiintawaa uun kuwa marki alle la xuso ay cabsatoquluubtooda, marki lagu dul akhriyoaayaatkiisana waxey u kordhisaa iimaan ,rabigoodna tala saartaan, ahna kuwa oogosalaada waxaan ku irsaaqnana wax kabixiyo ,kuwaas waaye kuwa muuminiinta xaqa ah "
 : 
 ⇑Ω∨Ω ⌠  ≤Σ⊃< ∇Ω ÿΨ©Πς∏√≅†ΨŠ−Ψ©ΨΩΞ;Η ΤΤς∏Ω∨Ω −Ψ©Ψ‰ΣΣ{Ω −Ψ©Ψ∏Σ♠Σ ⁄Ω Ψ ζ  Ω∼< √≅Ω Ξ ≤Ψ› ‚≅  ŸΩ⊆Ω Τ⊇ Θ™ΤΩ=„Η Τς∏Ω[Ÿ∼Ψ⊕Ω ΤŠ(136)
 
 
] :.[
 
Macnaha aayada waxaa waaye:" ruuxi kugaaloobo alle iyo malaiktiisa iyo kutubtiisa iyorusushiisa iyo maalinta aakhiro si xaqiiqo ahayuu u baadiyoobay baadi fog"Hadaba iimaanka carrabka ayaa loogadhawaaqaa,sida : dikriga alle iyo ducada iyowanaaga oo lees faro iyo xumaanta oo leskareebo iyo quraanka oo la akhriyo iyo wixilamid ahQalbigana iimaanku waa ka sugmaa sidarumeenta u kalinimada alle uu u kali yahay

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
the islam religion added this note
Rukniga sedaxaad

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->