Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peugeot Bipper Tepee

Peugeot Bipper Tepee

Ratings:
(0)
|Views: 189|Likes:
Published by Mariusz

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Mariusz on Mar 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
Peugeot //
Bipper Tepee
 
Lubi przyciàgaç spojrzenia
Niepodrabialny styl
Zwarta sylwetka, kompatkowei zaokràglone linie oraz wyrazisty przód dowodzà wyszukanego stylusamochodu Bipper Tepee:zapewniajà przyjemne sp´dzanie czasuekonomiczny,sympatyczny i rozsàdny o ma∏ych rozmiarach, ale du˝y poprzezswojemo˝liwoÊci, zawsze gotowy i czekajàcy, by zabraç rodzin´do szko∏y, do pracy albo na wypraw´w celu wykorzystania czasu wolnego.
NowoczesnoÊç i solidnoÊç
Dzi´ki swojej karoserii o ˝ywychliniach, swoim Êwiat∏om o dynamicznymprofilu, idealnie zoptymalizowanejos∏onie Bipper Tepee widziany z przoduwydaje si´ zawsze uÊmiechaç. Poprzezswój obni˝ony tylny zderzak i swojemocne elementy ochronne na bokach,Bipper Tepee broni swojejosobowoÊci w ka˝dym calu. Jegoprzyjazny i zdecydowany charakter wyra˝a si´ tak˝e w jego zwartejsylwetce, jego przeszkleniu i jegoprzesuwanych drzwiach.
Towarzysz na wszelkie okazje
Dynamiczny i sympatyczny stylsamochodu Bipper Tepee,o kompaktowych rozmiarach(3,96 m d∏ugoÊci), zosta∏ w szczególnoÊci przewidziany do rozmaitych zastosowaƒ w mieÊcie,gdzie konieczne sà zwrotnoÊçi praktycznoÊç. Jego szerokoÊç 1,82 m(przy z∏o˝onych lusterkach bocznych)zapewnia mu wjazd na najbardziejwymagajàce parkingi, zaÊcharakterystyczne linie ujawniajàszlachetny, waleczny, i niestrudzony charakter samochodu Bipper Tepee:charakter prawdziwego towarzyszana codzieƒ dla ca∏ej rodziny i niezawodnego w ka˝dychokolicznoÊciach.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->