Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metode Generale de Obtinere a Compusilor Organici

Metode Generale de Obtinere a Compusilor Organici

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Yolanda Blondutza

More info:

Published by: Yolanda Blondutza on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2014

pdf

text

original

 
1
METODE GENERALE DE OBŢINERE A COMPUŞ
ILOR ORGANICI.ALCANI1.
 
Adiţ
ia hidrogenului la alchene, diene, alchine , catalizatori Ni, Pt,Pd.
CH
2
= CH
 –
CH
3
+ H
2
 
→ H
3
C
 –
CH
2
 
 –
CH
3
 
propenă
propan
H
2
C = CH
 –
CH = CH
2
+ 2H
2
 
→ H
3
C
 –
CH
2
 
 –
CH
2
 
 –
CH
3
 
butadienă
butan
HC Ξ CH  2H
2
 
→ H
3
C
 –
CH
3
 
acetilenă
etan2.
 
Hidroliza derivaţ
ilor organo magnezieni :H
3
C
 –
CH
2
 
 –
MgCl + H
2
O → H
3
C
 –
CH
3
+ HOMgClc
lorură
de etilmagneziu etan
clorură bazică de Mg
 3.
 
Hidroliza carburilor de Al si Be → CH
4
 Al
4
C
3
+12 H
2
O →3 CH
4
+4 Al(OH)
3
4.
 
Reac
ţ
ia
derivaţ
ilor halogenati cu Na (sinteza Wurtz):2 CH
3
 –
Cl + 2
Na → H
3
C
 –
CH
3
+ 2 NaCl5.
 
Reac
ţ
ia deriva
ţ
ilor halogena
ţ
i cu zinc:2 H
3
C
 –
CH
2
 
 –
 
Cl  Zn → H
3
C
 –
CH
2
 
 –
CH
2
 
 –
CH
3
+ ZnCl
2
cloroetan butan6.
 
Electroliza să
rurilor de Na ale acizilor carboxilici:H
3
C
 –COONa → H3C –
COO
-
+ Na
+
acetat de NaH
3
C
 –
COO
-
→H
3
C
 –
 
COO· →CH
3
· +CO
2
; 2 CH
3
· → H
3
C
 –
CH
3
 etan7.
 
Decarboxilarea acizilor organici:R
 –
 
COOH R
H + CO
2
 8.
 
Obtinerea benzinei sintetice (amestec de hidrocarburi ce contine alcani) din C si H
2
 sau din CO si H
2
.ALCHENE.1.
 
Deshidratarea alcoolilor (in prezenta H
2
SO
4
, la 150
 –
200
o
C) :H
3
C
 –
CH
2
 
 –OH → H
2
C = CH
2
+ H
2
O
etanol etenă
 2.
 
Dehidrohalogenarea compuş
ilor halogenati ( NaOH / eter anhidru, t
o
C)H
3
C
 –
CH
2
 –
 
Cl → H
2
C = CH
2
+ HCl
cloroetan etenă
 
 
2
3.
 
Dehidrogenarea si cracarea alcanilor :H
3
C
 –
CH
2
 
 –
CH
2
 
 –
CH
3
 
→ CH
4
+ H
2
C = CH
 –
CH
3
 butan
metan propenă
 H
3
C
 –
CH
2
 
 –
CH
2
 
 –
CH
3
 
→ H
2
C = CH
 –
CH
2
 
 –
CH
3
+ H
2
 butan 1-
butenă
 4.
 
Adiţ
ia unui mol de H
2
la alchine ( Pd / Pb
2+)
si diene (Ni ) :
HC Ξ CH  H
2
 
→ H
2
C = CH
2
 a
cetilenă
 
etenă
 H
2
C = CH
 –
CH= CH
2
+ H
2
 
H
3
C
 –
CH=CH
 –
CH
3
 
butadienă
2
 –
 
butenă
 DIENE (alcadiene)1.
 
Dehidrogenarea alcanilor si alchenelor:H
3
C
 –
CH
2
 
 –
CH
2
 
 –
CH
3
 
→ H
2
C = CH
 –
CH = CH
2
+ 2H
2
 butan
butadienă
 CH
3
 
 –
CH = CH
 –
CH
3
 
H
2
C = CH
 –
CH = CH
2
+ H
2
 2
 –
butena
butadienă
 2.
 
Deshidratarea 1,3 sau 1,4 diolilor (H
2
SO
4
,t
o
C):H
3
C
 –
CH(OH)
 –
CH
2
 
 –
CH
2
(OH) → H
2
C = CH
 –
CH = CH
2
+ 2 H
2
O1,3-butandiol
butadienă
 3.
 
Dehidrohalogenarea compuş
ilor 1,3 sau 1,4 dihalogenati (NaOH / alcool):ClH
2
C
 –
CH
2
 
 –
CH
2
 –
CH
2
Cl → H
2
C = CH
 –
CH= CH
2
+ 2 HCl1,4-diclorobutan
butadienă
 4.
 
Din etanol ( Al
2
O
3
, 400
o
C )
 –
metoda Lebedev2 H
3
C
 –
CH
2
 
 –
 
OH → H
2
C = CH
 –
CH = CH
2
+ 2 H
2
O + H
2
 ALCHINE1.
 
Obtinerea acetilenei (etina): -
din carbid (acetilură
de calciu)CaC
2
+ H
2
O →C
2
H
2
+ Ca(OH)
2
 -
 
Din metan prin pi
roliză
(
descompunere termică
la1500
o
C); procedeele arderea
incompletă
si în arcelectric.2 CH
4
 
→ C
2
H
2
+ 3 H
2
2.
 
Adit
ia halogenilor la alchene urmată
de dehidrohalogenare:H
2
C = CH
2
+ Cl
2
 
→ClH
2
C
 –
CH
2
Cl → HC Ξ CH  2 HCl
 
etenă
1,2-
dicloroetan etină
 
 
3
3.
 
Omologii superiori ai a
cetilenei se obtin din acetilură de Na si un derivat
halogenat:
HC Ξ CNa  CH
3
 
 –
 
Cl → HC Ξ C –
CH
3
+ NaCl
clorometan propină
 ARENE (hidrocarburi aromatice)1.
 
Din gudroanel
e rezultate la distilarea uscată
a carbunilor.2.
 
Din petrol : a) extracţie cu solvent selectiv
.
b) reformare catalitică
 
 –
alcani si cicloalcani cu 6 -8 atomi de carbon suntciclizati si aromatizati,prin dehidrogenareH
3
C
 –
CH
2
 
 –
CH
2
 
 –
CH
2
 
 –
CH
2
 
 –
CH
3
 
C
6
H
12
+ H
2
; C
6
H
12
 
C
6
H
6
+ 3 H
2
 hexan ciclohexan ciclohexan benzen3.
 
Reactia Friedel
 –
Crafts
 –
se obtin omologi superiori ai benzenului.a)
 
Alchilarea cu derivati halogenati ( AlCl
3
, anhidră
):C
6
H
6
+ CH
3
 
 –
 
Cl → C
6
H
5
 
 –
CH
3
+ HCltoluenb)
 
Alchilarea cu alchenă
(acizi tari, sau AlCl
3
/urme de apa):C
6
H
6
+ H
2
C = CH
2
 
→ C
6
H
5
 
 –
CH
2
 
 –
CH
3
 EtilbenzenCOMPUSI HALOGENATI1.
 
Substituţ
ia hidrogenului din
alcani ,alchene ( în poziţie alilică
), arene (la catena lateralsau la nucleu) cu halogeni ( Cl, Br )CH
4
+ Cl
2
 
      
alu
min
CH
3
Cl + HClH
2
C = CH
 –
CH
3
+ Cl
2
 
      
alu
min
H
2
C = CH
 –
CH
2
 
 –
Cl + HClC
6
H
6
+ Cl
2
 
      
3
 FeC
C
6
H
5
 
 –
Cl + HClC
6
H
5
 
 –
CH
3
+ Cl
2
 
      
alu
min
C
6
H
5
 
 –
CH
2
Cl + HCl
clorură
de benzil2.
 
Aditia halogenilor la alchene, diene, alchine si arene:H
2
C = CH
2
+ Cl
2
 
→ ClH
2
C
 –
CH
2
Cl
HC Ξ CH  Cl
2
 
→ ClHC = CHCl ( in solvent inerti)
 1,2-
dicloroetenă
 H
2
C = CH
 –
CH = CH
2
+ Cl
2
 
→ ClH
2
C
 –
CH =CH
 –
CH
2
Cl1,4
 –
dicloro-2-
butenă
 C
6
H
6
+ 3 Cl
2
 
      
alu
min
C
6
H
6
Cl
6
Hexaclorociclohexan (HCH)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->