Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ordin nr. 1372_2005

Ordin nr. 1372_2005

Ratings: (0)|Views: 45 |Likes:
Published by Serban Radu

More info:

Published by: Serban Radu on Mar 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
Ministerul Transporturilor, Construc
Ń
iilor
ş
i TurismuluiÎn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc
Ń
ii, cu modific
ă
rile ulterioare, în temeiul art. 2 pct. 45
ş
i al art. 5 alin. (4) din Hot
ă
rârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea
ş
i func
Ń
ionarea MinisteruluiTransporturilor, Construc
Ń
iilor
ş
i Turismului, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare,ministrul transporturilor, construc
Ń
iilor
ş
i turismului emite urm
ă
torul ordin:Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc
Ń
iilor
ş
i turismului nr. 165/2005 pentru aprobarea Reglement
ă
rii tehnice "Cod deproiectare. Bazele proiect
ă
rii
ş
i ac
Ń
iuni asupra construc
Ń
iilor. Ac
Ń
iunea vântului", indicativ NP-082-04, publicat în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 349
ş
i 349 bis din 25 aprilie 2005, se modific
ă
 
ş
i se completeaz
ă
dup
ă
cum urmeaz
ă
:1. La capitolul 4, punctul 4.3 va avea urm
ă
torul cuprins:"4.3. For
Ń
a global
ă
pe direc
Ń
ia vântului, F(w), pe o arie de construc
Ń
ie de referin
Ńă
orientat
ă
perpendicular pe direc
Ń
ia vântului (A(ref)), sedetermin
ă
cu rela
Ń
ia general
ă
:"
F = q c (z) c c A (2)w ref e f d ref
unde:
c (z) - factorul de expunere la în
ă
l
Ń
imea z deasupra terenului, definit îne cap. 11c - coeficientul aerodinamic de for
Ńă
, conform cap. 12fc - coeficientul de r
ă
spuns dinamic la vânt al construc
Ń
iei, cap. 14d
ş
i anexa B, restul simbolurilor fiind definite în leg
ă
tur
ă
curela
Ń
ia (1).
2. La capitolul 10, punctul 10.3 va avea urm
ă
torul cuprins:"10.3. Valorile factorului de rafal
ă
depind în mod esen
Ń
ial de intervalul de timp de mediere a vitezei de referin
Ńă
a vântului:"
1 min 10 min 1 h 10 minc = 0.7 c c = 1.1 c (22)g g g g
3. La capitolul 10, punctul 10.5 va avea urm
ă
torul cuprins:"10.5. Valoarea maxim
ă
a presiunii vântului la în
ă
l
Ń
imea z deasupra terenului poate fi evaluat
ă
cu expresia:"
q (z) = c (z) c (z) q (24)g g r ref
4. La capitolul 11 punctul 11.2, alineatul 4 va avea urm
ă
torul cuprins:"Factorul topografic este definit astfel:
c = 1 pentru Fi < 0.05tc <= 1.4 pentru Fi >= 0.05 (26)t
Ordin nr. 1372/2005
 
din 17/08/2005 
 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 784 din 29/08/2005privind modificarea
ş
i completarea anexei la Ordinul ministruluitransporturilor, construc
Ń
iilor
ş
i turismului nr. 165/2005 pentruaprobarea Reglement
ă
rii tehnice "Cod de proiectare. Bazeleproiect
ă
rii
ş
i ac
Ń
iuni asupra construc
Ń
iilor. Ac
Ń
iunea vântului", indicativNP-082-04
Pagina 1 / 2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->