Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
87. - 19

87. - 19

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
Na temelju
č
lanka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske(Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj_____________ 2013. godine donijela
O D L U K Uo osnivanju Radne skupine za izradu Strategije razvoja socijalnog/društvenogpoduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godineI.
Osniva se Radna skupina za izradu Strategije razvoja socijalnog/društvenogpoduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine (u daljnjemtekstu: Radna skupina).Zada
ć
a Radne skupine je izrada Strategije razvoja socijalnog/društvenogpoduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine, izradadvogodišnjih akcijskih planova provedbe Strategije, pra
ć
enje provedbe Strategije i revidiranjeStrategije nakon
č
etverogodišnjeg razdoblja provedbe.
II.
Radnu skupinu
č
ine:-
 
dva predstavnika Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (od kojih je jedanpredsjednik i jedan zamjenik predsjednika Radne skupine)-
 
dva predstavnika Ministarstva poduzetništva i obrta-
 
dva predstavnika Ministarstva socijalne politike i mladih-
 
dva predstavnika Ministarstva financija-
 
predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije-
 
predstavnik Ministarstva gospodarstva-
 
predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta-
 
predstavnik Ministarstva uprave-
 
predstavnik Ministarstva branitelja-
 
predstavnik Ministarstva poljoprivrede-
 
predstavnik Ministarstva kulture
 
 
2-
 
predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i prirode- predstavnik Državnoga zavoda za statistiku-
 
predstavnik Ureda za udruge-
 
predstavnik Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sinvaliditetom-
 
predstavnik Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva-
 
predstavnik Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja-
 
tri predstavnika regionalnih razvojnih agencija-
 
predstavnik Hrvatske gospodarske komore-
 
predstavnik Hrvatske obrtni
č
ke komore-
 
dva predstavnika socijalnih partnera-
 
predstavnik Hrvatske banke za obnovu i razvoj-
 
predstavnik Hrvatske udruge banaka-
 
predstavnik Hrvatskog saveza zadruga-
 
predstavnik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj-
 
predstavnik Hrvatskog novinarskog društva-
 
 jedanaest predstavnika organizacija civilnoga društva.
III.
Predsjednika, zamjenika predsjednika i
č
lanove Radne skupine VladaRepublike Hrvatske imenuje na prijedlog Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.
Č
elnici tijela državne uprave, ureda, ustanova, organizacija i institucija iz to
č
keII. ove Odluke predložit
ć
e, u roku sedam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, svojepredstavnike koji
ć
e kao
č
lanovi sudjelovati u radu Radne skupine.Predstavnike organizacija civilnoga društva predložit
ć
e Savjet za razvojcivilnoga društva.
IV.
Radna skupina može, prema potrebi, uklju
č
iti u rad Radne skupine ipredstavnike drugih tijela i institucija.
Č
lanovi Radne skupine nemaju pravo na naknadu za svoj rad u Radnoj skupini.
Č
lanovi s prebivalištem izvan Zagreba imaju pravo na refundaciju troškova prijevoza nastalihzbog sudjelovanja na sastancima Radne skupine. Troškovi prijevoza se refundiraju izredovnih prora
č
unskih sredstava Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.
V.
Stru
č
ne i administrativne poslove za Radnu skupinu obavlja Ministarstvo rada imirovinskoga sustava.
 
 
3
 VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->