Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sang kien kinh nghiem 2009

sang kien kinh nghiem 2009

Ratings:

3.75

(1)
|Views: 11,872|Likes:
Published by ngkimthu06

More info:

Published by: ngkimthu06 on Mar 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

 
Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n B¶y Trêng THPT chuyªn Hïng V¬ng Gia Lai
 
- 1 -
 
Ñeà taøi saùng kieán kinh nghieäm:
 
Hoï vaø teân ngöôøi vieát 
:
NGUYEÃN VAÊN BAÛY 
 
Giôùi tính
:
Nam
 
Daân toäc
:
Kinh
Ngaøy thaùng naêm sinh
: 05/ 9 / 1971
 
Chöùc vuï 
:
Thö kyù hoäi ñoàng sö phaïm
 
Ñôn vò
:
Tröôøng THPT chuyeân HuøngVöông-Gia Lai
 
Plieku, ngaøy 25 thaùng 2 naêm 2009Pleiku, ngaøy 25 thaùng 02 naêm 2009
 
Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n B¶y Trêng THPT chuyªn Hïng V¬ng Gia Lai
PHẦN I: LỜI GIỚI THIỆU 
 
 Năm học 2006-2007 là năm học đầu tiên thực hiện đổi mới phương pháp dạy vàhọc đối với lớp 10, chương trình sách giáo khoa có nhiều thay đổi trong đó BộGiáo dục không đưa vào chương trình học “ Định lý đảo về dấu tam thức bậc hai”Vì vậy kể từ năm học 2008-2009 học sinh lớp 12 không được áp dụng trực tiếpđịnh lý nói trên để giải quyết bài toán: “ Tìm điều kiện để hàm số đồng biến hoặcnghịch biến trên một khoảng cho trước”, để tháo gỡ phần nào sự lúng túng của họcsinh về dạng toán này và chuẩn bị tốt cho mùa thi sắp tới, tôi xin giới thiệu bài viết: “Tìm điều kiện để hàm số đơn điệu trên một khoảng cho trước khi không dùngđịnh lý đảo về dấu tam thức bậc hai ”Rất mong sự góp ý, trao đổi của đồng nghiệp và để bài viết được hoàn thiệnhơn.
 
- 2 -
 
Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n B¶y Trêng THPT chuyªn Hïng V¬ng Gia Lai
 PHẦN II 
: NỘI DUNG
Bài toán tìm điều kiện để hàm số đồng biến ( hoặc nghịch biến) trên mộtkhoảng cho trước khi không dùng định lý đảo về dấu tam thức bậc hai.
 Bài toán: Tìm m để y = f(x , m) tăng hoặc giảm trên khoảng I* Tập xác định hàm số D ( ta phải có I
D )* Định m để f’(x,m)
0(0)
;
 x
.Lưu ý: f’(x,m) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm của I thì hàm số đồng biến (hoặcnghịch biến) trên I
Ta xét các bài toán cụ thể  Bài toán 1
: Tìm tất cả các giá trị tham số m để hàm số :
43
23
mx x x y
.nghịch biến trên khoảng
( )
+
;0
. 
 Lời giải:
Tập xác định hàm số: D = R. 
m x x y
+=
63'
2
.Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
+
;0
 
0;063'
2
>+=
xm x x y
 
0;63
2
>+
xm x x
(I)Ta có bảng biến thiên của hàm số y = 3x
2
+ 6x trên khoảng
( )
+
;0
:x 0 +
y +
0Từ đó, ta được (I)
m
0
.
 Bài toán 2
: Cho hàm số y = x
3
– 3(2m+1)x
2
+ (12m +5)x + 2.a) Xác định m để hàm số đồng biến trên khoảng ( 2 ; +
).b) Xác định m để hàm số đồng biến trên khoảng
( )
1;
( )
+
;2
- 3 -

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tpchuong liked this
Kute Bong liked this
ngocnin liked this
phatsinh885086 liked this
hieuphy liked this
Lương Thiên Khôi liked this
Ngan Chu liked this
trananhthi06 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->