Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Preporodov journal br. 143

Preporodov journal br. 143

Ratings:
(0)
|Views: 14|Likes:
Published by Bosnamuslim-media

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Apr 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

 
U
VODNIK
Film i udžbenik
I
NTERVJU –
M
USTAFA
 
C
ERIĆ
Moramo odgojiti političku elitu
P
RIJEDLOZI PROMJENA
U
STAVA
B
I
H
Jakob i Dervo brane BiH
P
RIJEDOR 1992.-2012.: SJEĆANJE NA KONCLOGORE SMRTI
Prijedorski inferno
F
ILM “
N
EVINOST MUSLIMANA” – REAKCIJE I POSLJEDICE
Razum iznad emocija
 
2
PREPORODOV JOURNAL 143
IMPRESUM I SADRŽAJ
ISSN 1334-5052
PREPORODOV JOURNAL
 
mčik KDBH “Ppd”
Izdavač:
 
Kt dt Bk Htk“PrePoroD”
GlavnI urednIk:
 
Imt IsaKovIć
redakcIja:
 
Miz MešIć
 
s KulenovIć
 
edi FelIć
 
ak TIro
 
sreBrenIKovIć
 
edi sMajlagIć
SuradnIcI:
 
ad HuseInovIć (BiH)
 
edi Tule (BiH)
 
Bddi Brljavac (BiH)
 
sdi lavIć (BiH)
 
Km BalIHoDŽIć (BiH)
 
H anušIć (rik)
 
Fi nanIć (Zb)
 
aim ČaBaravDIć (P)
 
Ibhim DuraKovIć (spit)
adreSa:
 
Ppd j
 
ui d vk 235, 10000 Zb
Telefon/fakS:
 
+385 (0)1 48 33 635
 
e-maIl:
 
kdbhppd
@
z.t-m.h
 
kdbhppd
@
kdbhppd.h
 
imt.iki@k.t-m.h
 
web:
 
www.kdbhppd.h
ŽIro-račun:
 
ZaBa 2360000-1101441490
devIznI račun:
 
sWIFT ZaBa Hr 2X: 70300-280-3755185
cIjena:
 
15 k
PreTPlaTa:
 
rH 100 HrK di
 
BiH 30 KM di
 
sit 20
E
di
TISak:
 
mt-tpf d..., vik giMi i ti k ztp ti,i ž i ti dkiTik z ik ptp izDž pč rpbik Htkptm st z i mirpbik Htk
na naSlovnoj STranIcI:
 
svečn inugucij zgebčkog mufijeaziz Hnović (uučenje Muele)
SADRŽAJ
UVODNIKFilm i udžbenik ............................................................................................................ 3BOŠNJACI U HRVATSKOJNajmlađi hrvatski ravnatelj .................................................................................... 4Maraton ponosa i tuge ............................................................................................ 6Sjećanje na Srebrenicu ............................................................................................ 7Zločin planetarnih razmjera .................................................................................. 9Bajramska poruka .................................................................................................... 11Inauguracijska svečanost ...................................................................................... 12Ljepota Allahove riječi ............................................................................................. 13HRVATSKADokumenti u korist BiH .......................................................................................... 14Ubij me nježno .......................................................................................................... 16INTERVJU – MUSTAFA CERIĆMoramo odgojiti političku elitu ........................................................................... 17BOSANSKI BAROMETARJakob i Dervo brane BiH .......................................................................................... 21Nužnost globalnog razmišljanja ....................................................................... 23Prijedorski inferno ................................................................................................... 25Otkud se pojavljuje entitet RS? ......................................................................... 28IZ SVIJETAMiris arapskog proljeća .......................................................................................... 31KULTURABosno moja poharana ........................................................................................... 34Bar mitzvah Bejahad .............................................................................................. 35Laureati zajedništva i dostojanstva ................................................................ 36Međunarodni etno projekt .................................................................................. 38Ljepota izvornog folklora .................................................................................... 39Bošnjačka poezija i povijest ............................................................................... 40PRIČE IZ BOSNEČovjek željan Bosne ................................................................................................ 42DIJALOG CIVILIZACIJARazum iznad emocija ............................................................................................ 44ŽIVJETI ISLAMNačini objave poslanstva (I) ................................................................................ 46
 
UVODNIK
3
SRPANJ/RUJAN 2012.
Ne tako davno, 2006. godine, danski list “Jylland-Posten” objavio je
uvredljive karikature Božjeg poslanika Muhammeda, a.s., nakon čegasu širom Bliskog istoka, u Aziji i Africi izbile nasilne demonstracije ukojima je ubijeno najmanje 50 osoba. Širom svijeta su zam uslijedilerasprave “iznenađenih” intelektualaca različih prola i svjetonazora,brojne poličko-ekonomske i sociološko-religijske analize, sve s ciljemda se utvrde uzroci nezadovoljstva, te granica slobode govora i izraža
-
vanja mišljenja (mržnje) ispod koje se ne smije ići. Šest godina kasnijeispostavilo se da oni koji žele kaos i nasilne reakcije muslimana dobroznaju gdje je “crvena linija”. Sličan epilog, ali u mnogo razornijem obli
-
ku, imalo je postavljanje trailera lma “Nevinost muslimana” (“Inno
-
cent of Muslims”) na internet, na godišnjicu terorisčkih napada naNew York i Washington – 11. rujna. Niskobudžetni amaterski uradak, unajboljoj tradiciji islamofobnih djela, “isče” se uvredama. U njemu sumuslimani prikazani kao nemoralni i nasilni, a poslanik Muhammed,a.s., kao psihološki nestabilan razbojnik, prevarant, lažljivac, ženskar ipedol. Svjesno usmjerena provokacija na 9/11 izazvala je rušilačkulavinu događaja: višednevne anameričke demonstracije u 20-ak ze
-
malja širom svijeta, napade na diplomatska predstavništva i, što je naj
-
gore, desene poginulih. Među njima su i četvorica Amerikanaca: ve
-
leposlanik Christopher Stephens i trojica zaposlenika u američkomkonzulatu u Bengaziju, u Libiji.Za neupućene vjerojatno je neshvatljivo kako je jedan umjetnički lo
-
še urađen lmski uradak mogao izazva takve posljedice. Namjerno gane zovemo “lmom” jer je naprosto negledljiv, a i zato što se radi samoo traileru. Naime, video na You Tubeu, koji nosi naslov “Nevinost musli
-
mana 74 min”, zapravo je 14-minutni trailer koji se ponavlja nekolikoputa. Potpisuje ga Nakoula Basseley Nakoula (ili Sam Bacile, kako se laž
-
no predstavljao), egipatski Kopt s prebivalištem u Americi – i debljim po
-
licijskim dosjeom i zatvorskim iskustvom zbog proizvodnje metamfeta
-
mina, nancijskih prijevara s kreditnim karcama i lažnog predstavljanja.Obmanuo je i članove glumačke ekipe koji su mislili da snimaju akcijski,pustolovni lm B-produkcije – “Pusnjski ratnik”, s glavnim junakom poimenu George. Međum, Nakoula i “andžihadist” Steve Klein, desničari suradnik na scenariju, zapravo su željeli “radikalnim muslimanima otkri
-
 činjenice i dokaze o proroku Muhammedu”, što su posgli naknadnimbrisanjem originalne i montažom nove naracije.Uspjeli su jer su činjenice i dokazi “otkriveni”: duh sukoba civilizaci
-
 ja ponovo je izašao iz boce! Islamska i zapadna civilizacija, za koje mno
-
gi kažu da su sudbinski vezani poput sijamskih blizanaca, sve više seudaljavaju jedna od druge u smjeru sukoba, a ne saveza civilizacija. S jedne strane, rastuća islamofobija, a s druge, sve izraženija zapadofobi
-
 ja. Pritom se zaoštrava sukob između dvije temeljne vrijednos na ko
-
 jima počivaju: slobode izražavanja, na Zapadu i svetos vjere, u musli
-
manskim zemljama. Da li je Samuel Hunngton, ipak, bio u pravu?Pogrešno bi bilo misli da se iza brojnih demonstracija kriju samoopravdani vjerski movi. Protes su u velikom obimu bile poličkeprirode, kao posljedica revolucionarnih gibanja na Bliskom istoku, pričemu je trailer lma “Nevinost muslimana” bio samo tempirani oki
-
dač. Brojni analičari smatraju da su opravdano nezadovoljstvo mu
-
slimana zbog vrijeđanja Poslanika, a.s., iskorisli radikalni poličari,od Libije, preko Tunisa i Egipta do Jemena, kao povod za poliziranjei manipulaciju masama, pozicioniranje u borbi za prevlast u okviruArapskog proljeća. Trailer je iskorišten za izražavanje nezadovoljstvazbog lošeg poličkog, društvenog i ekonomskog stanja, desetljećaameričke/zapadne polike sile i ekonomske eksploatacije. Zbog be
-
zrezervne podrške Izraelu i “rata prov terorizma” s brojnim kolate
-
ralnim/civilnim žrtvama i anislamskim skandalima, za mnoge musli
-
mane širom svijeta SAD nisu simbol demokracije i čuvara ljudskihprava, nego nepravde i ponižavanja – “Veliki sotona”. S druge strane,umjesto rušilačkih demonstracija kojima se šalje pogrešna poruka onasilnim muslimanima i netolerantnom islamu, pitanje je u čemu sesastoji adekvatna civilizirana reakcija? Možda su najbolji odgovor natakvo pitanje dali muslimani okupljeni u britanskoj organizaciji “Dis
-
cover Islam UK”, koji su skali i distribuirali 110.000 primjerakaKur’ana i Sire (biograje) poslanika Muhammeda, a.s. Ili odgovor do
-
lazi iz Katara, gdje je objavljeno da produkcijska kuća “Nur” namjera
-
va izdvoji čak 450 milijuna dolara za snimanje igranog lma o životuPoslanika islama, a.s. Ili su rješenje sudske tužbe i zakoni kojima će sesankcionira islamofobija (poput ansemizma).Kakva je situacija u našoj domovini Hrvatskoj? Prvih nekoliko da
-
na demonstracija nije bilo nimalo ugodno gleda izvještaje s nekihhrvatskih TV-stanica u kojima je uz slike spaljenih američkih zastava ianameričke parole upotrebljavan neprimjeren izraz “pobješnjelimuslimani”. Nakon toga, shvaćajući pozadinu problema i neprimjere
-
nost kvalikacija (da li?), retorika je promijenjena. Ovdje po tko znakoji puta treba istaknu nespornu činjenicu da Hrvatska ima najboljeriješeno muslimansko pitanje u Europi, model utemeljen na principi
-
ma prava, tolerancije, uvažavanja i materijalne pomoći. Redovniizravni prijenosi bajramskih svečanos i nedavne inauguracije novogzagrebačkog muije Aziza Hasanovića, te prilozi u emisijama s ma
-
njinskom i duhovnom temakom na HTV-u, svijetli su primjeri medij
-
ske prezentacije islama i muslimana kakvih nema ni u mnogim mu
-
slimanskim zemljama. Osim toga, lijepo je i saznanje da je najvišeodlikovanje povodom ovogodišnjeg Dana neovisnos RH, Veleredkralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, potpuno zasluženo do
-
bio umirovljeni
 
muija Ševko Omerbašić. Ali…Ono što smeta i izaziva nezadovoljstvo su interpretacije napisane unekim udžbenicima, u kojima se stvara iskrivljena slika o islamu i Bož
-
 jem poslaniku Muhammedu, a.s. Za ilustraciju, neka posluži udžbenikza 6. razred osnovne škole “Povijest 6”, u izdanju “Alfe” iz Zagreba, 3.izdanje iz 2009. godine. U petom poglavlju “Europa i islamski svijet”, utekstu pod naslovom “Prorok Muhamed i islam”, str. 96/97., piše slje
-
deće: “Trgovac iz Meke, imenom Muhamed, živio je krajem VI. i počet
-
kom VII. stoljeća. Upoznavši se s kršćanskom i židovskom vjerom koja je propovijedala vjeru u jednoga Boga, odlučio je utemelji novu vjerukoja će ujedini dotad razjedinjena arapska plemena. Stoga je i on za
-
počeo propovijeda vjeru u jednoga boga. Vrhovno božanstvo novevjere – islama – je Allah, a sljedbenici islama nazivaju se muslimani.Muhamed je sebe smatrao Božjim prorokom.”Moramo se zapita, kakva se slika o islamu i Poslaniku, a.s., pružahrvatskoj djeci u prvoj školskoj informaciji? Pojednostavljeno otprili
-
ke ovakva: “Trgovac Muhamed, koji se smatrao Božjim prorokom,odlučio je utemelji novu vjeru s ciljem da ujedini razjedinjena arap
-
ska plemena.” Dakle, pogrešno i manipulavno iz mnogo razloga,koje nemamo prostora objašnjava. Takvih primjera, sigurni smo,ima i u drugim udžbenicima – i osnovnoškolskim i srednjoškolskim.Pred novim sastavom Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj i Mi
-
nistarstvom obrazovanja RH stoji odgovoran zadatak.
q
Ismet ISAKOVIĆ
Uvodna riječ
Film i udžbenik

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Alma Bratić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->