Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
140Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Pengajaran Tahunan PJK Ting 1

Rancangan Pengajaran Tahunan PJK Ting 1

Ratings:

4.7

(1)
|Views: 12,067|Likes:
Published by Rosiadi84

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Rosiadi84 on Mar 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2014

pdf

 
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (2009)PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATANTINGKATAN 1 – SMK GADONG BEAUFORT
MINGGU /TARIKHBIDANGUNIT PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITICATATAN1
5 Jan - 9 JanPengenalan kepada subjek dan keperluan:: Sesi suai kenal:: Penerangan mengenaipembahagian waktu:: Keperluan sukan (Pakaian)
2
12 Jan - 15 Jan
   (   P   J   )   K  e  c  e  r  g  a  s  a  n   1 .   0   K  e  c  e  r  g  a  s  a  n   F   i  z   i   k  a   l
:: Daya tahan kardiovaskular:-Organ yang terlibat-Contoh, kaedah dan faedahlatihan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Melakukan aktiviti dayatahan kardiovaskular 
3
19 Jan – 23 Jan:: Daya tahan otot:-Otot utama yang terlibat-Contoh, kaedah dan faedahlatihan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Melakukan aktiviti dayatahan otot
4
26 Jan – 30 Jan
   (   P   J   )   K  e  m  a   h   i  r  a  n   1 .   0   P  e  r  m  a   i  n  a  n
:: Bola Sepak:-Kemahiran-Undang-undang & peraturan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Melakukan kemahiran danstrategi asas dalampermainan bola sepak.
5
2 Feb – 6 Feb:: Melakukan kemahiran danstrategi asas dalampermainan bola sepak.
6
9 Feb – 13 Feb:: Melakukan kemahiran danstrategi asas dalampermainan bola sepak.
7
16 Feb – 20 Feb
   (   P   K   )   K  e  s   i   h  a   t  a  n   D   i  r   i   &   K  e   l  u  a  r  g  a   1 .   0   K  e  s   i   h  a   t  a  n   D   i  r   i
:: Kesihatan diri:-Definisi-Jenis penyakit malnutrisi-Kesan malnutrisi:: Perbincangan dan kuiz
8
23 Feb – 27 Feb
   (   P   J   )   K  e  m  a   h   i  r  a  n   1 .   0   P  e  r  m  a   i  n  a  n
:: Bola Jaring:-Kemahiran-Undang-undang & peraturan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Melakukan kemahiran danstrategi asas dalampermainan bola jaring.
9
2 Mac – 6 Mac:: Melakukan kemahiran danstrategi asas dalampermainan bola jaring.:: Ulangkaji
10
9 Mac – 13 Mac
UJIAN SEMESTER 111
16 Mac – 20 Mac
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 112
23 Mac – 27 Mac
   (   P   K   )   *   *   K   D   K   &   G   H   S   2 .   0   K  e   k  e   l  u  a  r  g  a  a  n   1 .   0   P  e  m  a   k  a  n  a  n
:: Institusi kekeluargaan:
-
Perkahwinan, rumah tanggadan, hormat-menghormati:: Isu kekeluargaan:-Persefahaman, juranggenarasi, lari dari rumah danpenceraian:: Piramid makanan:: Perbincangan berkumpulan:: Aktiviti pengukuhan & kuiz
13
30 Mac – 3 Apr 
   (   P   J   )   K  e  c  e  r  g  a  s  a  n   1 .   0   K  e  c  e  r  g  a  s  a  n   F   i  z   i   k  a   l
:: Kekuatan Otot:-Otot yang terlibat-Contoh, kaedah dan faedahlatihan-Aspek keselamatan:: Kelenturan:-Otot yang terlibat-Contoh, kaedah dan faedahlatihan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Melakukan aktiviti kekuatanOtot:: Melakukan aktiviti kelenturan
 
14
6 Apr – 10 Apr 
   (   P   J   )   K  e  m  a   h   i  r  a  n   1 .   0   P  e  r  m  a   i  n  a  n
:: Pingpong:-Kemahiran-Undang-undang & peraturan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Melakukan kemahiran asasdalam permainan ping pong
15
13 Apr – 17 Apr :: Melakukan kemahiran asasdalam permainan ping pong
16
20 Apr – 24 Apr 
   (   P   K   )   G  a  y  a   H   i   d  u  p   S   i   h  a   t   2 .   0   P  e  n  g  u  r  u  s  a  n   k  o  n   f   l   i   k   d  a  n  s   t  r  e  s  s
:: Pengurusan konflik dan stree:-Maksud, punca dan caramengatasi:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Permainan bola sepak/ bola jaring
17
27 Apr – 1 May
   3 .   0   P  e  n  y  a   l  a   h  g  u  n  a  a  n   b  a   h  a  n
:: Definisi:-Dadah-Ubat:: Klasifikasi dadah dan ubat:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Menghasilkan poster antidadah
18
4 May – 8 May
   (   P   J   )   K  e  m  a   h   i  r  a  n   2 .   0   O   l  a   h  r  a  g  a
:: Balapan:-Acara lari pecut-Undang-undang & peraturan-Aspek keselamatan:: Padang:-Acara lontar peluru-Undang-undang & peraturan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitiPengukuhan:: Melakukan teknik lari pecut:: Melakukan teknik lontar peluru:: Ulangkaji
19
11 May – 15 May
PEPERIKSAAN SEMESTER 120
18 May – 22 May
21
25 May – 29 May
   (   P   J   )   K  e  c  e  r  g  a  s  a  n   1 .   0   K  e  c  e  r  g  a  s  a  n   F   i  z   i   k  a   l
:: Kuasa:-Otot yang terlibat-Contoh, kaedah dan faedahlatihan-Aspek keselamatan:: Kelajuan:-Otot yang terlibat-Contoh, kaedah dan faedahlatihan-Aspek keselamatan:: Prinsip latihan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Melakukan aktiviti kuasa:: Melakukan aktiviti kelajuan
22
1 Jun – 5 Jun
CUTI PERTENGAHAN TAHUN23
8 Jun – 12 Jun
24
15 Jun – 19 Jun
   (   P   K   )   K  e   b  e  r  s   i   h  a  n   d  a  n   K  e  s  e   l  a  m  a   t  a  n   P  e  r  s  e   k   i   t  a  r  a  n   1 .   0   K  e  s  e   l  a  m  a   t  a  n   2 .   0   P  e  r   t  o   l  o  n  g  a  n   C  e  m  a  s
:: Akta & undang-undang:-Hak pengguna-Agensi yang terlibat:: Kecederaan dan bantu mula-Prinsip dan proseduD.R.A.B.C:: Perbincangan mengenaiperkhidmatan agensi yangterlibat:: Kajian kes mengenai aktadan undang-undang:: Menonton video:: Latihan teknik asaspertolongan cemas
25
22 Jun – 26 Jun
   (   P   J   )   K  e  m  a   h   i  r  a  n   3 .   0   P  e  n   d   i   d   i   k  a  n   P  e  r  g  e  r  a   k   k  a  n
:: Gimnastik Artistik:-Pola pergerakkan danpendaratan-Aspek keselamatan:: Gimnastik Irama:-Pola pergerakkan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Menonton video caramelakukan kemahiranpendaratan dan statik dalamGimnastik Artistik:: Menonton video caramelakukan imbangan danmelentik dalam GimnastikIrama
:: Latihan padang (Opsyen)
26
29 Jun – 3 Jul:: Gimnastik Pendidikan:-Tema-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Menonton video caramelakukan kemahiranGimnastik Pendidikan
 
:: Latihan padang (Opsyen)
27
6 Jul – 10 Jul:: Pergerakan Kreatif:-Tema-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Menonton video caramelakukan kemahiranPergerakan Kreatif 
:: Latihan padang (Opsyen)
28
13 Jul – 17 Jul
   (   P   J   )   K  e  m  a   h   i  r  a  n   4 .   0   R  e   k  r  e  a  s   i
:: Rekreasi:-Perkhemahan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan latihanpengukuhan:: Melukis dan melabelkan jeniskhemah:: Melakarkan pelan lokasikawasan perkhemahan:: Perbincangan mengenaifaedah aktiviti rekreasi
29
20 Jul – 24 Jul
   (   P   J   )   K  e  s  u   k  a  n  a  n
   1 .   0   P  e  n  g  u  r  u  s  a  n
:: Susun atur alatan sukan:: Mengenalpasti alatan sukandan permainan:: Perbincangan mengenaipengurusan alatan sukan disekolah.
30
27 Jul – 31 Jul
   2 .   0   I  s  u   d  a   l  a  m   s  u   k  a  n   d  a  n  p  e  r  m  a   i  n  a  n
:: Isu dalam sukan dan permainan:-Rasuah-Penggunaan baranganterlarang-Amalan yag tidak juju:: Perbincangan isu-isu dalamsukan dan implikasinya:: Mengumpul isu-isu semasaberkaitan sukan yangterdapat dalam surat khabar,majalah dan internet. 
(Buku Skrap)
:: Ulangkaji
31
3 Aug – 7 Aug
UJIAN SEMESTER 232
10 Aug – 14 Aug
   (   P   J   )   K  e  s  u   k  a  n  a  n   2 .   0   I  s  u   d  a   l  a  m   s  u   k  a  n   d  a  n  p  e  r  m  a   i  n  a  n
:: Isu dalam sukan dan permainan:-Rasuah-Penggunaan baranganterlarang-Amalan yag tidak juju:: Mengumpul isu-isu semasaberkaitan sukan yangterdapat dalam surat khabar,majalah dan internet. 
(Buku Skrap)
:: Pembentangan kumpulan
33
17 Aug – 21 Aug
   3 .   0   E   t   i   k  a
:: Maksud etika:: Pengelolaan:-Undang-undang danperaturan sukan danpermainan.-Umur dan jantina-Komunikasi:: Perbincangan mengenaietika dalam sukan danpermainan.:: Perbahasan carameningkatkan etika atlit danpenonton dalam sukan
34
24 Aug – 28 Aug
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 235
31 Aug – 4 Sep
(PJ)Kecergasan
Semua tajuk:: Latihan padang:: Ulangkaji
36
7 Sep – 11 Sep
(PJ)Kemahiran
Semua tajuk:: Latihan padang:: Ulangkaji
37
14 Sep – 18 Sep
(PK)Kesihatan & GayaHidup Sihat
Semua tajuk:: Ulangkaji
38
21 Sep – 25 Sep
CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI39
28 Sep – 2 Oct
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER40
5 Oct – 9 Oct
41
12 Oct – 16 Oct
   (   P   J   )   K  e  m  a   h   i  r  a  n
Bola Sepak/ Bola Jaring/ PingPong:: Latihan padang:: Perlawanan kumpulan
42
19 Oct – 23 Oct
43
26 Oct – 30 Oct
44
2 Nov – 6 Nov
45
9 Nov – 13 Nov
46
16 Nov – 20 NovSesi refleksi dan perbincangan bersama pelajar :: Perbincangan bersamapelajar 
23 Nov 09 –3 Jan 10CUTI AKHIR TAHUN
** KDK – Kesihatan diri dan keluarga** GHS – Gaya hidup sihat ** Pembahagian bidang pelajaran mengikut dua bahagian iaitu Pendidikan Jasmani (PJ) dan Pendidikan Kesihatan (PK)** Waktu pengajaran 3 waktu seminggu Disediakan Oleh:
ROSIADI BIN TAJUDIN 

Activity (140)

You've already reviewed this. Edit your review.
pengiranmazlan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Chow Yee Ting added this note
hi cikgu, saya amat berminat Rancangan Pelajaran Mingguan yang cikgu post..Harap boleh emailkan kepada saya. eting66@hotmail.com. Terima Kasih dan jasa baik amat dihargai!
Saloma Sambau added this note
Hai Cikgu" Saya amat suka dgn RPT tuan. Bolehka kalau saya minta jasa baik cikgu untuk emailkkan pada saya jawai6426@yahoo.com
thb1870 liked this
Achik Ridzuwan Achik liked this
Zaharidah Bakar liked this
Sitira Bintu Ahmad added this note
boleh tolong emelkan rpt ni pada saya..sitira_11@yahoo.com
AzmanAbRahim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->