Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
140Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Pengajaran Tahunan PJK Ting 1

Rancangan Pengajaran Tahunan PJK Ting 1

Ratings:

4.7

(10)
|Views: 24,101|Likes:
Published by Rosiadi Bin Tajudin

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Rosiadi Bin Tajudin on Mar 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See More
See less

01/20/2014

pdf

 
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (2009)PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATANTINGKATAN 1 – SMK GADONG BEAUFORT
MINGGU /TARIKHBIDANGUNIT PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITICATATAN1
5 Jan - 9 JanPengenalan kepada subjek dan keperluan:: Sesi suai kenal:: Penerangan mengenaipembahagian waktu:: Keperluan sukan (Pakaian)
2
12 Jan - 15 Jan
   (   P   J   )   K  e  c  e  r  g  a  s  a  n   1 .   0   K  e  c  e  r  g  a  s  a  n   F   i  z   i   k  a   l
:: Daya tahan kardiovaskular:-Organ yang terlibat-Contoh, kaedah dan faedahlatihan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Melakukan aktiviti dayatahan kardiovaskular 
3
19 Jan – 23 Jan:: Daya tahan otot:-Otot utama yang terlibat-Contoh, kaedah dan faedahlatihan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Melakukan aktiviti dayatahan otot
4
26 Jan – 30 Jan
   (   P   J   )   K  e  m  a   h   i  r  a  n   1 .   0   P  e  r  m  a   i  n  a  n
:: Bola Sepak:-Kemahiran-Undang-undang & peraturan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Melakukan kemahiran danstrategi asas dalampermainan bola sepak.
5
2 Feb – 6 Feb:: Melakukan kemahiran danstrategi asas dalampermainan bola sepak.
6
9 Feb – 13 Feb:: Melakukan kemahiran danstrategi asas dalampermainan bola sepak.
7
16 Feb – 20 Feb
   (   P   K   )   K  e  s   i   h  a   t  a  n   D   i  r   i   &   K  e   l  u  a  r  g  a   1 .   0   K  e  s   i   h  a   t  a  n   D   i  r   i
:: Kesihatan diri:-Definisi-Jenis penyakit malnutrisi-Kesan malnutrisi:: Perbincangan dan kuiz
8
23 Feb – 27 Feb
   (   P   J   )   K  e  m  a   h   i  r  a  n   1 .   0   P  e  r  m  a   i  n  a  n
:: Bola Jaring:-Kemahiran-Undang-undang & peraturan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Melakukan kemahiran danstrategi asas dalampermainan bola jaring.
9
2 Mac – 6 Mac:: Melakukan kemahiran danstrategi asas dalampermainan bola jaring.:: Ulangkaji
10
9 Mac – 13 Mac
UJIAN SEMESTER 111
16 Mac – 20 Mac
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 112
23 Mac – 27 Mac
   (   P   K   )   *   *   K   D   K   &   G   H   S   2 .   0   K  e   k  e   l  u  a  r  g  a  a  n   1 .   0   P  e  m  a   k  a  n  a  n
:: Institusi kekeluargaan:
-
Perkahwinan, rumah tanggadan, hormat-menghormati:: Isu kekeluargaan:-Persefahaman, juranggenarasi, lari dari rumah danpenceraian:: Piramid makanan:: Perbincangan berkumpulan:: Aktiviti pengukuhan & kuiz
13
30 Mac – 3 Apr 
   (   P   J   )   K  e  c  e  r  g  a  s  a  n   1 .   0   K  e  c  e  r  g  a  s  a  n   F   i  z   i   k  a   l
:: Kekuatan Otot:-Otot yang terlibat-Contoh, kaedah dan faedahlatihan-Aspek keselamatan:: Kelenturan:-Otot yang terlibat-Contoh, kaedah dan faedahlatihan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Melakukan aktiviti kekuatanOtot:: Melakukan aktiviti kelenturan
 
14
6 Apr – 10 Apr 
   (   P   J   )   K  e  m  a   h   i  r  a  n   1 .   0   P  e  r  m  a   i  n  a  n
:: Pingpong:-Kemahiran-Undang-undang & peraturan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Melakukan kemahiran asasdalam permainan ping pong
15
13 Apr – 17 Apr :: Melakukan kemahiran asasdalam permainan ping pong
16
20 Apr – 24 Apr 
   (   P   K   )   G  a  y  a   H   i   d  u  p   S   i   h  a   t   2 .   0   P  e  n  g  u  r  u  s  a  n   k  o  n   f   l   i   k   d  a  n  s   t  r  e  s  s
:: Pengurusan konflik dan stree:-Maksud, punca dan caramengatasi:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Permainan bola sepak/ bola jaring
17
27 Apr – 1 May
   3 .   0   P  e  n  y  a   l  a   h  g  u  n  a  a  n   b  a   h  a  n
:: Definisi:-Dadah-Ubat:: Klasifikasi dadah dan ubat:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Menghasilkan poster antidadah
18
4 May – 8 May
   (   P   J   )   K  e  m  a   h   i  r  a  n   2 .   0   O   l  a   h  r  a  g  a
:: Balapan:-Acara lari pecut-Undang-undang & peraturan-Aspek keselamatan:: Padang:-Acara lontar peluru-Undang-undang & peraturan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitiPengukuhan:: Melakukan teknik lari pecut:: Melakukan teknik lontar peluru:: Ulangkaji
19
11 May – 15 May
PEPERIKSAAN SEMESTER 120
18 May – 22 May
21
25 May – 29 May
   (   P   J   )   K  e  c  e  r  g  a  s  a  n   1 .   0   K  e  c  e  r  g  a  s  a  n   F   i  z   i   k  a   l
:: Kuasa:-Otot yang terlibat-Contoh, kaedah dan faedahlatihan-Aspek keselamatan:: Kelajuan:-Otot yang terlibat-Contoh, kaedah dan faedahlatihan-Aspek keselamatan:: Prinsip latihan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Melakukan aktiviti kuasa:: Melakukan aktiviti kelajuan
22
1 Jun – 5 Jun
CUTI PERTENGAHAN TAHUN23
8 Jun – 12 Jun
24
15 Jun – 19 Jun
   (   P   K   )   K  e   b  e  r  s   i   h  a  n   d  a  n   K  e  s  e   l  a  m  a   t  a  n   P  e  r  s  e   k   i   t  a  r  a  n   1 .   0   K  e  s  e   l  a  m  a   t  a  n   2 .   0   P  e  r   t  o   l  o  n  g  a  n   C  e  m  a  s
:: Akta & undang-undang:-Hak pengguna-Agensi yang terlibat:: Kecederaan dan bantu mula-Prinsip dan proseduD.R.A.B.C:: Perbincangan mengenaiperkhidmatan agensi yangterlibat:: Kajian kes mengenai aktadan undang-undang:: Menonton video:: Latihan teknik asaspertolongan cemas
25
22 Jun – 26 Jun
   (   P   J   )   K  e  m  a   h   i  r  a  n   3 .   0   P  e  n   d   i   d   i   k  a  n   P  e  r  g  e  r  a   k   k  a  n
:: Gimnastik Artistik:-Pola pergerakkan danpendaratan-Aspek keselamatan:: Gimnastik Irama:-Pola pergerakkan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Menonton video caramelakukan kemahiranpendaratan dan statik dalamGimnastik Artistik:: Menonton video caramelakukan imbangan danmelentik dalam GimnastikIrama
:: Latihan padang (Opsyen)
26
29 Jun – 3 Jul:: Gimnastik Pendidikan:-Tema-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Menonton video caramelakukan kemahiranGimnastik Pendidikan
 
:: Latihan padang (Opsyen)
27
6 Jul – 10 Jul:: Pergerakan Kreatif:-Tema-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan aktivitipengukuhan:: Menonton video caramelakukan kemahiranPergerakan Kreatif 
:: Latihan padang (Opsyen)
28
13 Jul – 17 Jul
   (   P   J   )   K  e  m  a   h   i  r  a  n   4 .   0   R  e   k  r  e  a  s   i
:: Rekreasi:-Perkhemahan-Aspek keselamatan:: Perbincangan dan latihanpengukuhan:: Melukis dan melabelkan jeniskhemah:: Melakarkan pelan lokasikawasan perkhemahan:: Perbincangan mengenaifaedah aktiviti rekreasi
29
20 Jul – 24 Jul
   (   P   J   )   K  e  s  u   k  a  n  a  n
   1 .   0   P  e  n  g  u  r  u  s  a  n
:: Susun atur alatan sukan:: Mengenalpasti alatan sukandan permainan:: Perbincangan mengenaipengurusan alatan sukan disekolah.
30
27 Jul – 31 Jul
   2 .   0   I  s  u   d  a   l  a  m   s  u   k  a  n   d  a  n  p  e  r  m  a   i  n  a  n
:: Isu dalam sukan dan permainan:-Rasuah-Penggunaan baranganterlarang-Amalan yag tidak juju:: Perbincangan isu-isu dalamsukan dan implikasinya:: Mengumpul isu-isu semasaberkaitan sukan yangterdapat dalam surat khabar,majalah dan internet. 
(Buku Skrap)
:: Ulangkaji
31
3 Aug – 7 Aug
UJIAN SEMESTER 232
10 Aug – 14 Aug
   (   P   J   )   K  e  s  u   k  a  n  a  n   2 .   0   I  s  u   d  a   l  a  m   s  u   k  a  n   d  a  n  p  e  r  m  a   i  n  a  n
:: Isu dalam sukan dan permainan:-Rasuah-Penggunaan baranganterlarang-Amalan yag tidak juju:: Mengumpul isu-isu semasaberkaitan sukan yangterdapat dalam surat khabar,majalah dan internet. 
(Buku Skrap)
:: Pembentangan kumpulan
33
17 Aug – 21 Aug
   3 .   0   E   t   i   k  a
:: Maksud etika:: Pengelolaan:-Undang-undang danperaturan sukan danpermainan.-Umur dan jantina-Komunikasi:: Perbincangan mengenaietika dalam sukan danpermainan.:: Perbahasan carameningkatkan etika atlit danpenonton dalam sukan
34
24 Aug – 28 Aug
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 235
31 Aug – 4 Sep
(PJ)Kecergasan
Semua tajuk:: Latihan padang:: Ulangkaji
36
7 Sep – 11 Sep
(PJ)Kemahiran
Semua tajuk:: Latihan padang:: Ulangkaji
37
14 Sep – 18 Sep
(PK)Kesihatan & GayaHidup Sihat
Semua tajuk:: Ulangkaji
38
21 Sep – 25 Sep
CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI39
28 Sep – 2 Oct
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER40
5 Oct – 9 Oct
41
12 Oct – 16 Oct
   (   P   J   )   K  e  m  a   h   i  r  a  n
Bola Sepak/ Bola Jaring/ PingPong:: Latihan padang:: Perlawanan kumpulan
42
19 Oct – 23 Oct
43
26 Oct – 30 Oct
44
2 Nov – 6 Nov
45
9 Nov – 13 Nov
46
16 Nov – 20 NovSesi refleksi dan perbincangan bersama pelajar :: Perbincangan bersamapelajar 
23 Nov 09 –3 Jan 10CUTI AKHIR TAHUN
** KDK – Kesihatan diri dan keluarga** GHS – Gaya hidup sihat ** Pembahagian bidang pelajaran mengikut dua bahagian iaitu Pendidikan Jasmani (PJ) dan Pendidikan Kesihatan (PK)** Waktu pengajaran 3 waktu seminggu Disediakan Oleh:
ROSIADI BIN TAJUDIN 

Activity (140)

You've already reviewed this. Edit your review.
pengiranmazlan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
thb1870 liked this
Zaharidah Bakar liked this
Chow Yee Ting added this note|
hi cikgu, saya amat berminat Rancangan Pelajaran Mingguan yang cikgu post..Harap boleh emailkan kepada saya. eting66@hotmail.com. Terima Kasih dan jasa baik amat dihargai!
Erwana Wana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->