Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
So Sanh Luan Cuong Chinh Tri Cua Dang 101930 VaCuong Linh Chinh Tri 21930

So Sanh Luan Cuong Chinh Tri Cua Dang 101930 VaCuong Linh Chinh Tri 21930

Ratings:
(0)
|Views: 5|Likes:
Published by Nguyễn Thế Anh

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nguyễn Thế Anh on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2014

pdf

text

original

 
Bài kiểm tra môn:
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 
Đề bài: So sánh Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) vàCương lĩnh chính trị( 2/1930).
Bài làm:
Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Để xác lập đường lối, chiến lược, sách lược cơ bản của cáchmạng Việt Nam và tôn chỉ mục đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sảnViệt Nam, cương lĩnh chính trị đã được vạch ra. Tại hội nghị thành lập Đảng từ ngày3/2/1930 đến ngày 7/2/1930 ở Hương Cảng – Trung Quốc, các đại biểu đã nhất trí thôngqua Chính cương vắn tắt, Sách lược văn tắt và Chương trình tóm tắt do Nguyễn Ái Quốcsoạn thảo. Các văn kiện đó hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta-Cươnglĩnh Hồ Chí Minh. Tiếp theo đó, vào tháng 10.1930 cũng tại Hương Cảng-Trung QuốcBan chấp hành Trung ương họp Hội nghị lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trịdo đồng chí Trần Phú soạn thảo.Cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị là những văn kiện thể hiện đường lốicách mạng của Đảng ta. Vậy giữa hai văn kiện này có những điểm gì giống và khácnhau ?. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này.Hai văn kiện trên được xây dựng trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, xác định rõ phương hướng chiến lược, nhiệm vụ cụ thể và cơ bản, lực lượng cách mạng, phương phápcách mạng, đoàn kết quốc tế và vai trò lãnh đạo của Đảng.Trong mỗi khía cạnh trên đều thể hiện rõ sự giống và khác nhau giữa hai văn kiện.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (3/2/1930) và Luận cương chính trị(10/1930) cónhững điểm giống nhau sau:
1
 
Về phương hướng chiến lược của cách mạng, cả 2 văn kiện đều xác định được tíchchất của cách mạng Việt Nam là: Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng, bỏqua giai đoạn tư bản chủ nghĩa để đi tới xã hội cộng sản, đây là 2 nhiệm vụ cách mạng nốitiếp nhau không có bức tường ngăn cách. Phương hướng chiến lược đã phản ánh xu thếcủa thời đại và nguyện vọng đông đảo của nhân dân Việt Nam.Về nhiệm vụ cách mạng, đều là chống đế quốc, phong kiến để lấy lại ruộng đất vàgiành độc lập dân tộc.Về lực lượng cách mạng, chủ yếu là công nhân và nông dân. Đây là hai lực lượngnòng cốt và cơ bản đông đảo trong xã hội góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dântộc nước ta.Về phương pháp cách mạng, sử dụng sức mạnh của số đông dân chúng Việt Namcả về chính trị và vũ trang nhằm đạt mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng là đánh đổ đếquốc và phong kiến, giành chính quyền về tay công nông.Về vị trí quốc tế, cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít với cách mạngthế giới đã thể hiện sự mở rộng quan hệ bên ngoài, tìm đồng minh cho mình.Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản. “Đảng là độitiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phảilàm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Như Hồ Chí Minh đã từng nói: “ĐảngCộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong tràocông nhân và phong trào yêu nước Việt Nam”. Sự giống nhau trên là do cả hai văn kiệnđều thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin và cách mạng vô sản chiụ ảnh hưởng của cáchmạng tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917.Bên cạnh những điểm giống nhau, hai cương lĩnh trên có một số điểm khác sau:Cương lĩnh chính trị xây dựng đường lối của cách mạng Việt Nam còn Luận cương rộnghơn (Đông Dương).Một là, xác định kẻ thù và nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng: Trong cương lĩnhchính trị xác định kẻ thù, nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ giặc Pháp sau đó mới đánhđổ phong kiến và tay sai phản cách mạng( nhiệm vụ dân tộc và dân chủ). Nhiệm vụ dântộc được coi là nhiệm vụ trọng đại của cách mạng, nhiệm vụ dân chủ cũng dựa vào vấn đềdân tộc để giải quyết. Như vậy mục tiêu của cưong lĩnh xác định: làm cho Việt Nam
2
 
hoàn toàn độc lập, nhân dân được tự do, dân chủ, bình đẳng, tịch thu ruộng đất của bọnđế quốc Việt gian chia cho dân cày nghèo, thành lập chính phủ công nông binh và tổ chứccho quân đội công nông, thi hành chính sách tự do dân chủ bình đẳng phổ thông giáo dụctheo hướng công nông hóa. Trong Luận cương chính trị thì xác định phải “tranh đấu đểđánh đổ các di tích phong kiến, đánh đổ các cách bóc lột theo lối tiền tư bản và để thựchành thổ địa cách mạng cho triệt để” và “đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, làm cho ĐôngDương hoàn toàn độc lập”. Hai nhiệm vụ chiến lược dân chủ và dân tộc được tiến hànhcùng một lúc có quan hệ khăng khít với nhau. Việc xác định nhiệm vụ như vậy của Luậncương đã đáp ứng những yêu cầu khách quan đồng thời giải quyết hai mâu thuẫn cơ bảntrong xã hội Việt Nam lúc đó là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp đang ngày càngsâu sắc. Tuy nhiên, Luận cương chưa xác định được kẻ thù, nhiệm vụ hàng đầu ở mộtnước thuộc địa nửa phong kiến nên không nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đầu đó là nêucao vấn đề đấu tranh giai cấp, vấn đề cách mạng ruộng đất.Hai là, về lực lượng cách mạng: Trong Cương lĩnh chính trị xác định lực lượngcách mạng là giai cấp công nhân và nông dân nhưng bên cạnh đó cũng phải liên minhđoàn kết với tiểu tư sản, lợi dụng hoặc trung lập phú nông, trung nông, tiểu địa chủ và tư bản Việt Nam chưa rõ mặt phản cách mạng. Như vậy, ngoài việc xác định lực lượng nòngcốt của cách mạng là giai cấp công nhân thì cương lĩnh cũng phát huy được sức mạnh củacả khối đoàn kết dân tộc, hướng vào nhiệm vụ hàng đầu là giải phóng dân tộc. Với Luậncương thì xác định giai cấp vô sản và nông dân là hai động lực chính của cách mạngmạng tư sản dân quyền, trong đó giai cấp vô sản là đông lực chính và mạnh, là giai cấplãnh đạo cách mạng, nông dân có số lượng đông đảo nhất, là một động lực mạnh của cáchmạng, còn những giai cấp và tầng lớp khác ngoài công nông như tư sản thương nghiệp thìđứng về phía đế quốc chống cách mạng, còn tư sản công nghiệp thì đứng về phía quốcgia cải lương và khi cách mạng phát triển cao thì họ sẽ theo đế quốc. Điều đó cho thấy tachưa phát huy được khối đoàn kết dân tộc, chưa đánh giá đúng khả năng cách mạng củatầng lớp tiểu tư sản, khả năng chống đế quốc và phong kiến ở mức độ nhất định của tưsản dân tộc, khả năng lôi kéo một bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia mặt trận dân tộcthống nhất chống đế quốc và tay sai. Tóm lại, Luận cương đã thể hiện là một văn kiệntiếp thu được những quan điểm chủ yếu của Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->