Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MegCabot_PrinceziniDnevnici4

MegCabot_PrinceziniDnevnici4

Ratings: (0)|Views: 61 |Likes:
Published by Petra Kristić
Stigao je napokon (ili nažalost) i taj trenutak: Mia je stigla u svoj prvi službeni posjet Genoviji, gdje je predstavljena kao buduća nasljednica krune. I dok svi hvale njezin istančan modni ukus i oduševljeni su kako izgleda, a njezina ideja o postavljanju parkirnih automata izaziva sasvim suprotne reakcije, jedino o čemu Mia sanja je povratak u New York. Naime, tamo je čeka Michael i njihov prvi, (PRVI!), pravi, službeni sudar. No, po povratku kući opet problemi. Mijino znanje iz matematike još uvijek je premršavo za prolaznu ocjenu, čak ni boravak u Genoviji nije povećao stupanj njezinog samopouzdanja, a baka i dalje inzistira na satovima iz osnova lijepog ponašanja za princeze. A onda šlag na kraju: baš na dan prvog sudara s Michaelom, baka će je natjerati da prisustvuje superekskluzivnom dobrotvornom balu!
Stigao je napokon (ili nažalost) i taj trenutak: Mia je stigla u svoj prvi službeni posjet Genoviji, gdje je predstavljena kao buduća nasljednica krune. I dok svi hvale njezin istančan modni ukus i oduševljeni su kako izgleda, a njezina ideja o postavljanju parkirnih automata izaziva sasvim suprotne reakcije, jedino o čemu Mia sanja je povratak u New York. Naime, tamo je čeka Michael i njihov prvi, (PRVI!), pravi, službeni sudar. No, po povratku kući opet problemi. Mijino znanje iz matematike još uvijek je premršavo za prolaznu ocjenu, čak ni boravak u Genoviji nije povećao stupanj njezinog samopouzdanja, a baka i dalje inzistira na satovima iz osnova lijepog ponašanja za princeze. A onda šlag na kraju: baš na dan prvog sudara s Michaelom, baka će je natjerati da prisustvuje superekskluzivnom dobrotvornom balu!

More info:

Published by: Petra Kristić on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

pdf

text

original

 
777Meg Cabot Princezini dnevnici - princeza u iš
č
ekivanju"Da sam ja princeza,"promrmljala je, "mogla bih ljude obasipati darežljivoš
ć
u. Ali
č
ak i ako se samo pretvaramda sam princeza, mogu smišljati male stvari koje mogu
č
initi za druge ljude. Pretvarat
ć
u se da je darežljivost utome što
č
inim za druge ljude."MALA PRINCEZA Frances Hodgson Burnett
Č
etvrtak, /. sije
č
nja, pono
ć
, genovijanska kraljevska spavaonicaMOJE NOVOGODIŠNJE ODLUKESASTAVILA PRINCEZA AMELIA MIGNONETTEGRIAAALDI THERMOPOLIS RENALDO,U DOBI OD 14 GODINA I 8 MJESECI1. Prestat
ć
u gristi nokte na rukama, uklju
č
uju
ć
i i one umjetne.2. Prestat
ć
u lagati. Baka ionako zna kad lažem zahvaljuju
ć
i mojim izdajni
č
kim nosnicama, koje se rašire svakiput kad izgovorim neistinu, tako da zapravo i nema smisla da na bilo koji na
č
in pokušavam biti neiskrena.3. Ne
ć
u nikada skretati od pripremljenog teksta kad se budem preko televizije obra
ć
ala genovijanskoj javnosti.4. Prestat
ć
u pred dvorskim damama slu
č
ajno govoriti merde.5. Prestat
ć
u gnjaviti Frangoisa, svog genovijanskog tjelohranitelja, da me nau
č
i psovke na francuskom.6. Ispri
č
at
ć
u se Udruzi genovijanskih maslinara zbog onog s košticama.7. Ispri
č
at
ć
u se glavnom kraljevskom kuharu što sam bakinu psu dala onaj komad guš
č
 je jetre (iako samosoblju kuhinje kraljevske pala
č
e nekoliko puta naglasila da ne jedem jetra).8. Prestat
ć
u kraljevskom genovijanskom novinarskom zboru držati propovijedi o štetnosti pušenja. Ako svižele dobiti rak plu
ć
a, imaju na to pravo.10.1'tostat
ć
u toliki) mislili n.i Michaela Moscovitza.Hej,
č
ekaju-. I1 fvdu je ila mislim na Michaela Moscovitza, ZATO ŠTO* JI• ON SADA MOJ DE
Č
KO!!!!MT + MM = PRAVA LJUBAV ZAUVIJEK&etak, 1. sije
č
nja, \h sati Kraljevski genovijanski parlamentZnate, ja bih trebala biti na odmoru. Ozbiljno. Mislim, ovo su moji zimski praznici. Trebala bih se zabavljati,mentalno se puniti energijom za sljede
ć
e tromjese
č
 je, koje ne
ć
e biti lagano, jer
ć
u dobiti matematiku II, a da i nespominjem predmet zaštita na radu. Svi u školi govorili su nešto u stilu, oh, blago tebi, provest
ć
eš boži
č
neblagdane u dvorcu gdje
ć
e te svi samo dvoriti.Dakle, prije svega, živjeti u dvorcu uop
ć
e nije tako super. Jer, pogodite što? Dvorci su jako stari. I dobro, ne da je ovaj sagra
đ 
en u
č
etvrtom stolje
ć
u poslije Krista ili kad god je ve
ć
moja prabaka, princeza Rosagunde, postalavladarica Geno-vije. Ali je ipak sagra
đ 
en oko 1600. godine, a re
ć
i
ć
u vam
č
ega nije bilo 1600. godine:1. kabelske televizije2. DSL-a13. zahoda.Što ne zna
č
i da sada nema satelitske antene, ali, halo, ovdje živi moj tata; jedini kanali koje ima programirane suCNN, CNN Financial News i golf. Gdje je MTV 2, pitam ja vas? Gdje je Lifetime Movie Channel za žene?A nije ni važno, jer ionako sve vrijeme provodim jurcaju
ć
i. Nije baš da imam malo slobodnog vremena kada bihmogla uzeti daljinski upravlja
č
i re
ć
i: "Hm, da vidimo ima li možda koji film s Tracev Gold."1 DSL - Digital Subscriber Line; posebna linija za korištenje Interneta.( Mi, da, ,\ /aluuir' S.tino
ć
u \am pi ipoincnuti da l(>(K)-tih nisu haS ini.ili nekoj', velikog pojma o kanalizaciji.Tako da ako sada,
č
etiri stotine godina poslije, u /ahodsku školjku bacite jedan listi
ć
toaletnog papira previše ipovu
č
ete vodu, prouzroko-vat
ć
ete unutrašnji mini tsunamr.I to je to. loje moj život u Genoviji.Sva druga djeca koju poznajem provode svoje zimske praznike na skijanju u Aspenu ili pak sun
č
aju
ć
i se uMiamiju.Ali ja? Što ja radim u vrijeme zimskih praznika?Pa, evo dosadašnjih bisera iz novog rokovnika koji mi je baka poklonila za Boži
ć
(koja djevojka ne bi htjeladobiti rokovnik za Boži
ć
?):Medjelja, 21. prosinca Kraljevski dnevni rasporedStigla u Genoviju. Zbog velike vre
ć
ice pune bombon
č
i
ć
a Skit-tles koju sam ispraznila tijekom leta ovamo,zamalo sam se, is-krcavši se iz zrakoplova, ispovra
ć
ala po službenom genovijan-skom odboru za do
č
ek koji medošao pozdraviti u zra
č
nu luku.Prošao jedan cijeli dan otkako nisam vidjela Michaela. Pokušala sam ga nazvati kod djeda i bake u Boca Raton,kamo su Moscovitzevi otišli na zimske praznike, ali nitko se nije javljao, možda zbog vremenske razlike, budu
ć
ida je Genovia vremenski šest sati ispred Floride.2 Tsunami - visoki morski val uzrokovan potresom., 11. prosinca Kraljevski dnevni rasporedTijekom razgledavanja mornari
č
ke krstarice, Princea Phillipea, spotaknula sam se o sidro, nenamjerno gurnuvšiadmirala Pe-pina u genovijansku luku. Ali nije mu ništa bilo. Izvukli su ga van harpunom.
 
No zašto sam ja jedina osoba u ovoj zemlji koja misli da je zaga
đ 
enje važan problem? Ako ljudi misle vezatisvoje jahte u genovijanskoj luci, onda bi doista trebali paziti na to što bacaju u more. Mislim, pliskavice stalnozavršavaju s nosevima zaglavljenim u one plasti
č
ne drža
č
e pakovanja od šest limenki piva i onda uginu od gladi jer ne mogu otvoriti usta da jedu. A trebaju samo presje
ć
i petlje prije nego što odbace drža
č
e i sve bi bilo u redu.Pa dobro, ne baš sve, jer se, prije svega, sme
ć
e uop
ć
e ne bi smjelo bacati u more.Ja jednostavno ne mogu stajati prekriženih ruku i gledati kako gomila ovisnika o kremama za sun
č
anje markeBain de Soleil, u potrazi za onom savršenom saint-tropeskom preplanulom puti, zlostavlja bespomo
ć
na morskastvorenja.Prošla su dva dana otkad nisam vidjela Michaela. Dvaput sam ga pokušala dobiti na telefon. Prvi put se nitkonije javio. Drugi put se javila Michaelova baka i rekla daje Michael upravo otišao u ljekarnu po djedov prašak zastopala. To je baš njemu sli
č
no, uvijek prije misli na druge nego na sebe.Mtorutc, 23. prosincu kraljevski dnevni rasporedNa doru
č
ku s Udrugom genovijanskih maslinara, napomenula sam da suša, neuobi
č
ajena za ovo doba godine,koja poga
đ 
a mediteransko podru
č
 je, mora da dolijeva ulje na vatru njihovih uobi
č
ajenih problema.
Č
ini se damoju šalu nitko nije smatrao odviše zabavnom, a pogotovo ne
č
lanovi Udruge maslinara.Tri dana otkako nisam vidjela Michaela. Nemam ga vremena nazvati zbog polemike oko maslinova ulja.Srijeda, 24. prosinca0%rutjevstci dnevni rasporedPozdravila sam genovijansku javnost putem televizije, zaželjevši sretan Boži
ć
. Malo sam odlutala odpripremljenog govora, spomenuvši iznos prihoda koji se u pet njujorških op
ć
ina dobiva od parkirnih automata teizrazivši uvjerenje da bi postavljanje parkirnih automata u Genoviji uvelike pridonijelo državnom gospodarstvu,istovremeno odvra
ć
aju
ć
i škrte izletnike od upuštanja u prelazak preko naše granice. Još mi nije jasno zašto sebaka toliko razbjesnjela zbog cijele stvari. Njujorski parkirni automati NISU ogavno ružni i ne nagr
đ 
uju krajolik.Ja ih ve
ć
inu vremena gotovo uop
ć
e i ne primje
ć
ujem.
Č
etiri dana ONVM (otkad nisam vidjela Michaela).I
Č
etvrtak, 15. prosinca, ftoži
ć
Kraljevski dnevni rasporedNAPOKON SAM SE
Č
ULA S MICHAELOM!!!!!!!! Naposljetku sam ga uspjela dobiti na telefon. Me
đ 
utim,razgovor je bio pomalo uko
č
en, budu
ć
i da su u sobi iz koje sam telefonirala bili moj otac, baka i brati
ć
Rene, a usobi u kojoj je Michael primio poziv bili su njegovi roditelji, djed i baka i njegova sestra.Pitao me jesam li dobila štogod dobro za Boži
ć
, a ja sam mu odgovorila da nisam, ništa osim rokovnika ikraljevskog žezla. A ono što sam željela bio je mobilni telefon. Pitala sam Mic-haela je li on dobio štogod dobroza Hanuku3, a on je odgovorio da nije, ništa osim pisa
č
a u boji. Što je, ako se mene pita, još uvijek bolje od onogšto sam dobila ja. Iako žezlo može odli
č
no poslužiti za potiskivanje kožice na noktima.Tako mi je laknulo što Michael nije zaboravio na mene. Znam daje moj de
č
ko daleko iznad svih ostalihpripadnika njegove vrste - muških, mislim. No svima je poznato da su de
č
ki poput pasa - njihovo kratkoro
č
nopam
ć
enje ravno je nuli. Kažete im da je vaš omiljeni lik Xena, princeza ratnica, i u sljede
ć
em trenutku oni po
č
nugovoriti kako vam je omiljeni lik Xica od Telemunda. De
č
ki jednostavno ne znaju druga
č
ije, zbog toga što su immozgovi prezasi
ć
eni stvarima kao što su modem i Zvjezdane staze - Voyager i Limp Bizkit i tome sli
č
no.Ni Michael nije iznimka što se ovog pravila ti
č
e. O, znam ja da on dijeli mjesto najboljeg u
č
enika u svojojgeneraciji i da je na SAT-u4 postigao savršen rezultat i da je ve
ć
prije mature primljen na jedan od najprestižnijihfakulteta u zemlji. Ali zna-Hanuka - židovski osmodnevni polublagdan, obi
č
no u prosincu, blagdan svjetla i svije
ć
a, u spomen na uspješniustanak Makabejaca koji su 166. pr. Kr. oslobodili Jeruzalemski hram gdje su, prema predaji, osam dana gorjelesvije
ć
e uljarice, iako je ulja bilo samo za jedan dan.SAT - Scholastic Aptitude Test; test jezi
č
nih i matemati
č
kih sposobnosti; služi kao prijamni ispit za upis naameri
č
ka sveu
č
ilišta.11" I u! ),i h i ol jm ihkt.' pi'l inili|iina mulina cla uop
ć
e prizna ila inu se svi
đ 
am. A i to je bilo lek nakon što sammu poslala sva ona anonimna ljubavna pisma. Koja, kako se poslije ispostavilo, baš i nisu bila tako anonimna,zato stoje on, zahvaljuju
ć
i svim mojim prijateljima, uklju
č
uju
ć
i i njegovu mladu sestru, koji imaju takonevjerojatno duge jezike, cijelo vrijeme jako dobro znao da su od mene.No bilo kako bilo, samo želim re
ć
i da je pet dana dugo bez ijedne rije
č
i od jedine prave ljubavi. Mislim, TinuHakim Babu njezin de
č
ko, Dave Farouq El-Abar, ponekad ne nazove pet dana i Tina je onda uvijek uvjerena da je Dave sreo neku djevojku koja je bolja od nje. Jedanput mu se
č
ak suprotstavila u vezi s tim, rekavši mu da gavoli i da je boli kad joj se ne javlja...
č
ime je postigla samo to da ju je prestao zvati, jer se pokazalo da Dave imastrah od obveza.Miehaelu ne bi bilo nimalo teško upoznati djevojku bolju od mene. Mislim, na svijetu sigurno postoje milijunidjevojaka kojima, osim što su princeze, doista ide u životu i koje ne moraju provoditi praznike zatvorene u pala
č
isa svojom suludom bakom i njezinim bizarnim
ć
elavim mini pudlom.
 
Mislim da po
č
injem shva
ć
ati kako se osje
ć
a Tina kad po
č
ne tvrditi da
ć
e je Dave ostaviti, a mi joj svi kažemo:"Ma ne
ć
e."
Ć
ula sam se s mamom i s profesorom Gianinijem. Oboje su dobro, iako moja mama i dalje ne dopušta da jojlije
č
nik kaže što
ć
e roditi - de
č
ka ili curicu. Mama kaže da ne želi znati, jer ako bude znala da je de
č
ko, ondane
ć
e htjeti tiskati, budu
ć
i da ne želi na svijet donijeti još jednog ugnjetava
č
a s kromosomom Y (profesor G. kažeda tako govori samo zbog hormona, ali ja baš i nisam tako sigurna. Moja mama zna biti prili
č
no protiv Ykromosoma kad tako odlu
č
i). Donijeli su Debelog Louieja do slušalice kako bih mu poželjela sretan Boži
ć
, a on je srdito zarežao, pa znam da je i on dobro.5 DONVM, 16. prosinca Kraljevski dnevni rasporedPrisiljena sam gledati kako tata i brati
ć
Rene igraju na dobrotvornom golf turniru protiv Tigera Woodsa. Tiger jepobijedio (što me uop
ć
e ne
č
udi), budu
ć
i da je tata sredovje
č
ni muškarac, a princ Rene je priznao da je no
ć
prijebio na zabavi gdje se kušala grož
đ 
ana rakija - grapa. Jedini sport dosadniji od golfa je polo. Sljede
ć
eg mjesecabit
ć
u prisiljena gledati kako tata i brati
ć
Rene igraju to - iako mi je, barem termi
č
ki, Rene jedva jed-vice ro
đ 
ak.U srodstvu smo valjda tek negdje u tisu
ć
u i stotom koljenu.I, iako je princ, talijanski zakon mu zabranjuje da stupi nogom u svoju domovinu, jer su socijalisti prognali svepripadnike talijanske kraljevske obitelji. Pradjedovska pala
č
a sirotog Renea sada pripada poznatom dizajnerucipela, koji ju je pretvorio u odmaralište u koje bogati Amerikanci mogu dolaziti na vikende, sami si kuhatitjesteninu i piti aceto balsamico - mirisni ocat star dvije stotine godina.Me
đ 
utim,
č
ini se da to Reneu previše ne smeta, jer ga ovdje u Genoviji svi i dalje zovu Njegovo Veli
č
anstvoprinc Rene te mu se iskazuju sve povlastice koje uživaju
č
lanovi kraljevske obitelji.Ipak, to stoje Rene
č
etiri godine stariji od mene, stoje princ i što je brucoš na nekoj francuskoj poslovnoj školi,ne zna
č
i da se ima pravo prema meni ponašati svisoka. Mislim, ja smatram da kockanje nije moralno i
č
injenicada Rene provodi tolike sate za ruletom umjesto da iskoristi vrijeme na neki korisniji i produktivniji na
č
in doistame iritira.To sam mu i napomenula. Jednostavno mi se
č
ini da bi Rene morao shvatiti da u životu ima i drugih stvari osim jurcanja naokolo u svome Alfa Romeu ili plivanja u zatvorenom bazenu pala
č
e samo u onim malim crnimSpeedo ga
ć
icama, koje su.
4. Knjižnica Knežija  \i1u popul.mio ovilu1 u lumpi (zamolila sam latu ila se, u ime svfj'a nIo |c svvto, ili/i hla
č
ica /.a kupanje, što,hvala Bogu, i
č
ini). iI, klasno, Rcn
ć
mi se na to samo nasmijao.Ali barem mi je savjest
č
ista, jer znam da sam u
č
inila sve što mogu kako bih jednom princu koji je pretjeranozaokupljen samim sobom ukazala na to koliko je zastranio u raskalašenosti.6D0NVMSubota, 27. prosinca Kraljevski dnevni rasporedVrlo depresivan dan, jer je dvadeset peta godišnjica djedove smrti. Morala sam položiti vijenac na grob, nositicrni veo itd. Veo mi se zalijepio za sjajilo na usnama i nisam ga mogla maknuti puhanjem pa sam ga naposljetkumorala povu
ć
i, zbog
č
ega mi je vjetar odnio šešir u genovijansku luku. Princ Rene ga je izvukao iz vode uzpomo
ć
nekih dragih djevojaka koje su se sun
č
ale bez grudnjaka, ali šešir o
č
ito više nikad ne
ć
e biti kao prije.7D0NVMWedjelja, 28. prosinca Kraljevski dnevni rasporedPrinc Rene uhva
ć
en je kako pokraj bazena zabavlja drage djevojke koje su se sun
č
ale u toplesu. Dobio jepoštenu bukvicu od mog tate, koji smatra da bi Rene, s osamnaest godina, trebao biti svjestan da je na glasu kao"kontinentalni princ William", ali bez kraljevskih dragulja, budu
ć
i da Reneova strana obitelji ima samo ime, aliviše ne i bogatstvo koje ide uz to, te da su ga te djevojke samo iskorištavale. Rene kaže da mu ne smeta kad gaiskorištavaju na taj na
č
in i da, ako njemu ne smeta, zašto bi onda smetalo tati? Me
đ 
utim, to je mog tatu samo jošviše razbjesnilo. Trebala sam upozoriti Renea da nije pametno proturje
č
iti tati kad mu žila na sredini
č
ela pulsira,ali nije bilo vremena.Pokušala sam nazvati Michaela; linija je bila zauzeta
č
etiri sata. Sigurno je bio na Internetu. Poslala bih mu e-mail, ali jedina ra
č
unala u pala
č
i koja imaju pristup Internetu su u administrativnim uredima, a vrata su bilazaklju
č
ana.8 DONVM, 19. prosinca Kraljevski dnevni rasporedSastala sam se s genovijanskim vlasnicima kasina. Obeshrabrila me upornost koju su pokazali u zadržavanjuusluge dovoženja i odvoženja kola s parkirališta za svoje goste. Objasnila sam imda |).u kn ni .mlDin.i11 dovode iln znatnog pove
ć
an)a prihoda, ali odbili su me.Zatia/ila sam tatu vlastiti klju
č
administrativnih ureda, kako bih mogla Michaclu poslati e-mail kad god zaželim,ali i on me odbio, zato što su prošlog tjedna u uredima administracije uhvatili Ren
ć
a kako si fotokopira donjepodru
č
 je. Uvjeravala sam tatu kako ja nikada ne bih u
č
inila nešto tako glupo, jer nisam princ bez ku
ć
e koji nosi

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->