Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Implementación y Uso de Algoritmo Recursivo de Mínimos Cuadrados en Circuito RC

Implementación y Uso de Algoritmo Recursivo de Mínimos Cuadrados en Circuito RC

Ratings:
(0)
|Views: 505|Likes:
En este trabajo se muestra el desarrollo de un Circuito RC compuesto por una resistencia de 100 KΩ, un capacitor electrolítico de 100mF, al cual se busca las variables que definen la respuesta del sistema mediante el algoritmo Recursivo de Mínimos Cuadrados del curso Identificación de Sistemas en la Universidad de La Frontera. El algoritmo y las simulaciones se desarrollan en MATLAB/Simulink, a partir de las clase impartidas por el Profesor Flavio Torres de la Universidad de La Frontera.
En este trabajo se muestra el desarrollo de un Circuito RC compuesto por una resistencia de 100 KΩ, un capacitor electrolítico de 100mF, al cual se busca las variables que definen la respuesta del sistema mediante el algoritmo Recursivo de Mínimos Cuadrados del curso Identificación de Sistemas en la Universidad de La Frontera. El algoritmo y las simulaciones se desarrollan en MATLAB/Simulink, a partir de las clase impartidas por el Profesor Flavio Torres de la Universidad de La Frontera.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Luis D. Barrera Gamboa on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/14/2015

 
QBI_AXSIMFM MA LF OXGB]AXFOFCQL]FM MA IBDABIAXÀF, CIABCIFS Y FM@IBIS]XFCIÓBMAZFX]F@AB]G MA IBDABIAXÀF ALÉC]XICF
I`pla`abtfciób y Qsg ma Fldgrit`g Xacursivg ma @àbi`gs Cufmrfmgsab Circuitg XC
LQIS MFBIAL HFXXAXF DF@HGF
 Imabtioicfciób ma Sista`fs, Zrgoasgr Olfvig ]grras]a`ucg, Gctuhra ma 8:68"
Xasu`ab
Ab asta trfhfkg sa `uastrf al masfrrgllg ma ub Circuitg XC cg`puastg pgr ubf rasistabcif ma 6:: E 
Ω
, ub cfpfcitgr alactrglàticg ma6::`O, fl cufl sa huscf lfs vfrifhlas qua maoibab lf raspuastf mal sista`f `amifbta al fldgrit`g Xacursivg ma @àbi`gs Cufmrfmgs malcursg Imabtioicfciób ma Sista`fs ab lf Qbivarsimfm ma Lf Orgbtarf" Al fldgrit`g y lfs si`ulfcigbas sa masfrrgllfb ab @F]LFH'Si`ulibe,f pfrtir ma lfs clfsa i`pfrtimfs pgr al Zrgoasgr Olfvig ]grras ma lf Qbivarsimfm ma Lf Orgbtarf"8:68, Qbivarsimfm ma Lf Orgbtarf, Xasarvfmgs tgmgs lgs maracngs"
6" Ibtrgmucciób
Ab ibbu`arfhlas situfcigbas y circubstfbcifs as bacasfrigghtabar ubf oial, g lf `æs carcfbf raprasabtfciób `fta`æticf maub prgcasg, pgr aka`plg pfrf aoactgs ma si`ulfciób ó cgbtrglfvfbzfmg ma prgcasgs U6P"Ab lf ibdabiaràf ma cgbtrgl, al cf`pg ma imabtioicfciób masista`fs usf `étgmgs astfmàsticgs pfrf crafr `gmalgs`fta`æticgs ma sista`fs mibæ`icgs f pfrtir ma vflgras `amimgs"Lf imabtioicfciób mal sista`f tf`hiéb fhfrcf al misaög ópti`g malgs axpari`abtgs pfrf dabarfr aoiciabta`abta ibogr`fciób ûtil pfrf fprgxi`fr micngs `gmalgs U6P, U8P"Qb circuitg XC as ub circuitg cg`puastg ma ala`abtgs pfsivgscgbactfmgs prg ubf ouabta aléctricf" Fma`æs puamab usfrsa pfrfoiltrfr ubf saöfl, fl hlgquafr ciartfs oracuabcifs y makfr pfsfr gtrfs" Abtra lfs cfrfctaràsticfs ma lgs circuitgs XC astæ lf prgpiamfm ma sar sista`fs libaflas a ibvfrifbtas ab al tia`pg pgr lg qua racihab al bg`hra ma oiltrgs, mahimg f qua sgb cfpfcas maoiltrfr saöflas aléctricfs ma fcuarmg f su oracuabcif U8P" Asta`is`g circuitg tiaba fma`æs ubf utilimfm ma radulfciób matabsiób, y ab tfl cfsg sa abcuabtrfb cgboidurfcigbas ab pfrflalgma f`hgs, lf rasistabcif y al cgbmabsfmgr, g fltarbftivf`abta,cg`g li`itfmgr ma suhimfs y hfkfs hruscfs ma tabsiób cgb ubfcgboidurfciób ma f`hgs cg`pgbabtas ab saria" Qb aka`plg maastg as al circuitg Sbuhhar"Lf prasabta ]fraf f trfvés ma imabtioicfciób ma sista`fs lgdrfrfmatar`ibfr lgs vflgras ma cgbstfbta ma tia`pg y dfbfbcif malsista`f ma pri`ar grmab y lgs vflgras ma rasistgr y cgbmabsfmgr qua pgsaa al sista`f, ma astf `fbarf, sa lgdrfrf ma`gstrfr alfldgrit`g Xacursivg ma @àbi`gs Cufmrfmgs .XLS)"
8" Mascripciób mal prghla`f
Zfrf `gmalfr al sista`f hfstf si`pla`abta cgb ubir ubfrasistabcif ón`icf ubimf ab saria cgb ub cgbmabsfmgr alactrglàticg"Oidurf 6" Circuitg XC `gmalg @F]LFH'Si`ulibe"Ab hfsa ma astf ibvastidfciób, sa imabtioicfrf lf raspuastf maasta sista`f f trfvés ma lgs mftgs ma abtrfmf y sflimf" Sacg`pfrfrfb lfs raspuastfs ghtabimfs ma lf si`ulfciób cgb mftgstg`fmgs ma ogr`f axpari`abtfl"
3" I`pla`abtfciób mal sista`f Circuitg XC"
Ab pri`arf ibstfbcif sa tiaba ubf ub prgcasg cgbgcimg.Circuitg XC)U3P, ab al cufl sa cgbgca lgs mftgs ma abtrfmf y masflimf, pgr lg tfbtg lf axprasiób qua lf imabtioicf ab mg`ibg matia`pg .t), mg`ibig Lfplfca .s) y mg`ibig miscratg .z) as;
0
.6
έ
)
 
.6)
0
έ
%6
 
.8)
 
 
Móbma;
; Dfbfbcif mal sista`f"
; Mg`ibig ]ia`pg"s
 
; Mg`ibig Lfplfca"]; Cgbstfbta ma tia`pg mal sista`f ma pri`ar grmab"Lgs pfræ`atrgs f abcgbtrfr sgb lgs vflgras ma dfbfbcif ycgbstfbta ma tia`pg, ab lgs raspactivgs mg`ibigs" Zgr lg tfbtg saraquiarab lgs mftgs ma abtrfmf y sflimf, fsà lgs pfræ`atrgscf`hifb f pfræ`atrgs miscratizfmgs, Lf axprasiób dabarfl fabcgbtrfr ab tia`pg miscratg y su trfbsogr`fmf ma [ as;
0
∘
6
6
%
6
.
6)
.3)
0
6
∔
6
6%
6
∔
6
 
.=)
6
0
∘
:
έ
.1)
6
0
6
:
έ
 
.?)Móbma;
.
)
; Xaspuastf mal Sista`f"
.
)
; Abtrfmf mal Sista`f"]:; ]ia`pg ma @uastrag"
6
; Zfræ`atrg pfrf ghtabar cgbstfbta ma ]ia`pg mal sista`f"
6
; Zfræ`atrg pfrf ghtabar Dfbfbcif mal sista`fZgr ûlti`g pfrf sfhar lgs vflgras ma lf rasistabcif ycgbmabsfmgr sglg sa maha cgbsimarfr lf cgbstfbta ma tia`pg pfrflf ghtabciób ma astgs;
0
 
.4)Móbma;
; Xasistabcif ón`icf"
; Cgbmabsfmgr Alactrglàticg"
=" I`pla`abtfciób ma Fldgrit`g fmfptftivg XLS
Qb oiltrg fmfptftivg as ub mispgsitivg qua ibtabtf `gmalfr lfralfciób abtra saöflas ab tia`pg rafl ma ogr`f itarftivf"Sa mioarabcif ma lgs oiltrgs miditflas cg`ubas tipg IIX g OIX, abqua éstgs tiabab cgaoiciabtas ibvfrifbtas ab al tia`pg, `iabtrfsqua ub fmfptftivg puama cf`hifr su ogr`f ma cg`pgrtfrsa, asmacir puamab cf`hifr sus cgaoiciabtas ma fcuarmg cgbub
fldgrit`g fmfptftivg
" Ma nacng bg sa sfhab lgs cgaoiciabtasmal oiltrg cufbmg sa misaöf, éstgs cgaoiciabtas sgb cflculfmgscufbmg al oiltrg sa i`pla`abtf y sa rafkustfb futg`æticf`abta abcfmf itarfciób `iabtrfs murf su ofsa ma fprabmizfka"U=P"Al fldgrit`g XLS astæ hfsfmg ab lf asti`fciób mal fldgrit`gLS .`àbi`g cufmrfmg) ma ub oiltrg ma cgaoiciabta w.b-6) ubfitarfciób b-6 puama sar ræpimf`abta asti`fmgs cgb narrf`iabtfscg`putfcigbflas, usfbmg al frrihg ma mftgs qua sa ghtiaba cgb lgsvflgras racursivgsU1P"Lfs vabtfkfs ma asta misaög, pgr lfs cuflas sa alidió cg`gsgluciób prgpuastf, sgb lfs qua sa axpgbab f cgbtibufciób;
 
Ab lgs fldgrit`gs XLS sa suala utilizfr al prg`amig IIX,.oiltrg ma raspuastf iboibitf)"
 
Sa rafkustfb futg`æticf`abta ab cfmf itarfciób f mioarabcifma gtrgs oiltrgs"
 
Fplicfcigbas i`pgrtfbtas pfrf lf cfbcalfciób ma ruimg,Imabtioicfciób ma Sista`fs y Zramicciób ma Zrgcasgs"
 
Sa la par`itiræ saduir paquaöfs vfrifcigbas ma lfs saöflas"
 
Fltf rabmi`iabtg y `abgr dfstg cg`putfcigbfl"
 
Zar`ita utilizfr lgs vflgras ghtabimgs fbtarigr`abta ab lfcgbvardabcif pfrf nfllfr al próxi`g vflgr y bg sglf`abta lfmioarabcif ma arrgr cg`g nfca al `àbi`g cufmrfmg""Lfs acufcigbas qua maoibab asta fldgrit`g sa prasabtf fcgbtibufciób;
    
bb-bb-bbb-b-b
 ε ε
ή
P
ή
P
ήή
PPP
6666
6
.>)
bbbbbbb
66
Ξήή
P
ΞΞ
 
.9)Móbma;
; @ftriz ma pgtabcif"
; Cgaoiciabta ma arrgr .:-6)"
; _actgr ma Sflimf `amimf"
ή
; _actgr ma mftgs ma abtrfmfs"
Ξ
; _actgr ma cgaoiciabtas pfrf
6
 
 
6
"
=" Si`ulfciób mal Sista`f cgb Fldgrit`g XLS"
Zfrf nfcar lf si`ulfciób sa craó ub frcnivg tfraf3"` pfrf fsàtabar ma `fbarf mibæ`icf al XLS"
clc5clafrfll5lgfmmftgsWtfraf3"`ft5! cfrdf ma mftgs ! cgbmicigbas ibiciflas f0:5h0:5Lf`mf0ibput.$ibdrasa al lf`hmf qua masaf abtra :y 6; $)5]atfW60U-f5hP5ZBW60U6::: :5: 6:::P5ogre08;=>6y.e)0mftgs.e,6)5! cglu`bf ma mftgs ma sflimfy.b) u.e)0mftgs.e,8)5! cglu`bf ma mftgs ma abtrfmfu.b) OI0U-y.e-6)5u.e-6)P5df0Lf`mf%OI$+ZBW6+OI5ZB0.ZBW6-.ZBW6+OI+OI$+ZBW6)'df)'Lf`mf5]atf0]atfW6%.ZBW6+OI+.y.e)-OI$+]atfW6))'df5ZBW60ZB5]atfW60]atf5]atf6e.e)0]atf.6,6)5]atf8e.e)0]atf.8,6)5

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
natsm101 liked this
1 hundred reads
Annykzhenn Drummond Rubio liked this
Diana Lorenza liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->