Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Veckans tanke: Kan ECB trolla fram nya kaniner ur hatten?

Veckans tanke: Kan ECB trolla fram nya kaniner ur hatten?

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by SEB Group
Räntenivån är inte Europas huvudsakliga huvudvärk men ändå kan det komma en sänkning när ECB fattar nytt räntebeslut senare i veckan. Det skriver SEB:s chefekonom Robert Bergqvist i Veckans tanke. Och kanske kan ECB överraska med ytterligare åtgärder för att lösa eurozonens problem.
Räntenivån är inte Europas huvudsakliga huvudvärk men ändå kan det komma en sänkning när ECB fattar nytt räntebeslut senare i veckan. Det skriver SEB:s chefekonom Robert Bergqvist i Veckans tanke. Och kanske kan ECB överraska med ytterligare åtgärder för att lösa eurozonens problem.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: SEB Group on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

 
 
Kan ECB trolla fram nya kaniner ur hatten?
MÅNDAG
29 APRIL 2013
Som August Strindberg möjligen skulle ha omformuleratdet hela:
Det är synd om ECB 
. Världen – politiker, Inter-nationella valutafonden (IMF) och marknaden – har höjttonläget påtagligt.
 
Man
 
vill
 
se
 
mer
 
”skådespel”
 
från
 
Euro-peiska
 
centralbanken när ett nytt penningpolitiskt beslutska tas på torsdag (2/5) i Bratislava. Känslan av naivitetinfinner sig ofrånkomligt alltmedan strålkastarljuset fallerpå ”fel trollkonstnär”
 
om
 
vi
 
söker nödvändigoch uthållig ekonomisk lyftkraft för eurozo-nen.
Vilka kaniner kan ECB trolla fram ur sin penningpolitiska hatt?  
En sak är säker:
räntenivån är inte Europas huvudsakliga huvudvärk.
Problemen för eurozonen är många och komplexa. Eko-nomiska indikatorer har på sistone inte kunnat erbjudabra bevis för en makroekonomisk stabilisering. Visst harräntenivåer backat tillbaka i olika eurokrisländer och bör-sen har stigit. Detta har dock ännu inte omsatts i tydligatecken på ökande ekonomisk tillväxt.
Nedåtriskerna haristället tilltagit.
Även eurozonens kärnländer känner nuav
 
problemen
 
i
 
Sydeuropa i högre utsträckning än tidigare.
Långvarigt svag tillväxt är politisk och social dyna-mit.
 
Den
 
underminerar
 
möjligheten
 
att
 
sänka
 
en
 
alltför högskuldsättning
 
i
 
såväl
 
privat
 
som
 
offentlig
 
och
 
finansiell
 
sek-tor. En stigande arbetslöshet – som tyvärr har förutsätt-ningar att bli långvarig – ger varaktigt utanförskap till enhög både social och för länder ekonomisk kostnad. Detsänker också möjligheten att locka t ex utländskt kapitaltill framåtblickande investeringar i eurozonen.
Hushållens skuldberg fortsatt för högt i eurozonen
Skuld i förhållande till disponibelinkomst, % (Källa: IMF, 2013)
 
Vad kan ECB göra?
Penningpolitiken är i allmänhet ettganska trubbigt verktyg i en allt mer komplex ekonomiskoch finansiell miljö. Behovet växer för mer finkalibrerandeverktyg. Men det ställer höga krav på effektivitet och reserfrågor kring maktfördelning, både mellan nationella myn-digheter och också mellan länder. I dagsläget verkar pro-cessen att hitta dessa mer optimala verktyg gå långsamt.
Aldrig har väl uppgiften varit tuffare
för en gemensamcentralbank för 17 olika euroländer att hitta en optimalkonventionell och okonventionell penningpolitik.
ECB:s styrräntor
Utlånings-, inlånings- och refiränta samt EONIA-räntan. Procent
 
Allt fler vill se en ny räntesänkning på torsdag.
I dagligger styrräntan
 
 
0,75
 
procent
 
(med en räntekorridor på+/-0,75 procentenheter.
Det finns på ekonomiska ochprincipiella grunder
– svag tillväxt och låg inflation i etttvåårigt perspektiv –
ett utrymme att ta ytterligare ett0,25-procentssteg och sänka till 0,50 procent
. Där ärdet sedan sannolikt stopp också för ECB om vi ska tro påhur t ex Bank of England resonerar kring lägsta räntenivå.Även
 
om
 
ECB:s
 
styrränta i dag är 0,75 procent så ligger kor-ta marknadsräntor betydligt lägre än så. Den s k
EONIA
-räntan (”övernattenräntan”)
nosar på nollstrecket
. I slu-tet
 
av
 
förra
 
året
 
steg
 
förväntningarna
 
 
att ECB skulle sän-ka styrräntorna till under 0 procent (för att t ex möjliggöraför EONIA-räntan att också bli negativ). Risken finns fort-farande att ECB tar ett sådant steg men priset i termer aven risk för en sämre fungerande interbankmarknad gör attECB avstår från detta. Priset på pengar kan dock kommaatt
 
stiga
 
framöver
 
i
 
takt
 
med
 
att
 
existerande likviditetsöver-skott krymper i banksystemet (t ex när banker betalar till-baka
 
ECB-lån
 
frivilligt/ofrivilligt).
 
I
 
det
 
läget
 
kan vi dock räk-na med att ECB tillför ny likviditet vilket sannolikt innebäratt marknadsräntorna inte kommer att krypa uppåt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->