Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istoria Filosofiei Moderne Si Contemporane

Istoria Filosofiei Moderne Si Contemporane

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by aristiphan

More info:

Published by: aristiphan on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

 
 1
Lect.univ.dr. Alexander Baumgarten
(Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale)
 
Curs de Istoria Filosofiei Moderne şi
contemporanePartea a II-
a: Aspecte ale modernităţii şi geneza
gândirii contemporane
Cluj Napoca2006
Cuprins
 
 2
1.
 
Conceptul de modernitate şi trăsăturile sale distinctive
 2.
 
Tradiţia raţionalistă: Descartes, Leibniz, Spinoza
 3.
 
Tradiţia empiristă: Locke, Hume, Berkele
y4.
 
Filosofia transcendentală a lui Immanuel Kant şi iluminismul
5.
 
Filosofia speculativă a lui Hegel şi romantismul german
6.
 
Conceptul filosofiei contemporane. Diversitatea tradiţiilor 
7.
 
Existenţialismul şi problema angoasei
8.
 
Filosofia vieţii şi posteritatea e
i în secolul XX9.
 
Proiectul pozitivismului şi mitul progresului
10.
 
Marxismul şi societatea planificată
11.
 
Fenomenologia şi subiectivitatea intenţională
12.
 
Turnura lingvistică în tradiţia anglosaxonă
Bibliografia şi cerinţele examenului
 
Examenul constă dintr 
-
o probă scrisă care propune reluarea a două din subiectele prezente înrezumatul cursului. Bibliografia care urmează are un caracter orientativ:
 1.
 
Viorel Colţescu,
 Istoria filosofiei
, ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2003;
 2.
 
Andrei Marga,
 Introducere în
 filosofia contemporană
, ed. Polirom, 2002;3.
 
***,
 Istoria filosofiei moderne
, editura Tess Express, 1996;4.
 
Anthony Flew,
 Dicţionar de filosofie şi logică
, editura Humanitas, Bucureşti1996;
 5.
 
La aceste titluri de bibliografie sistematică se adaugă opţional fragm
ente ale operelor 
filosofilor cu lucrările deja citate în cadrul cursului.
 
 
 3
1.
 
Conceptul de modernitate
şi trăsăturile sale distinctive
 
Definim modernitatea ca fiind procesul istoric prin care a trecut cea mai mare parte a culturiieuropene între secolele al XV-
lea şi al XVII
-
lea, ca urmare a eforturilor teologiei creştinemedievale de a se desprinde de tradiţiile premoderne. Acest proces a fost rezultatul direct şiindirect al etapelor de dezvoltare ale problemelor teologiei creştine catolice: unele conc
epte ale
modernităţii au rezultat direct din eforturile de clarificare ale propriei poziţii ale teologiei, alteleau fost rezultat accidental al lor, favorizat de contextul istoric şi ştiinţific al epocii amintite.Astfel, cultura medievală a fost puternic
 
marcată de un eveniment central al ei care poate servidrept punct de reper teoretic pentru înţelegerea celor mai caracteristice evenimente ale sale. Înanul 1277 au fost cenzurate un număr de 219 propoziţii profesate în mediul scolasticii pariziene
care
reprezentau sinteza gândirii neoplatoniciene şi aristotelice de provenienţă greco
-
arabă.Aceste propoziţii propuneau imaginea unui univers ordonat ierarhic, în care diverşi mediatorirealizau trecerea de la conceptul acţiunii divine la cel al efectului ei
în lumea creaturii. Teologia
creştină, mai cu seamă cea de tradiţie augustiniană, a reacţionat la o asemenea viziune asupralumii, devenind autoarea cenzurii de la 1277 şi propunând implicit existenţa unui univers infinitşi omogen, fără nivele privilegiate calitativ, pentru a putea apăra principiile omnipotenţei divineşi cel al raportului nemediat între Creator şi creatură. Putem argumenta poziţia conform căreiamajoritatea evenimentelor care definesc modernitatea conţin cel puţin o legătură de coerenţă
l
ogică cu acest eveniment.
În primul rând,
revoluţia cosmologică
, lansată de Nicolaus Copernic şi continuată deGalileo Galilei şi Isaac Newton, a reprezentat afirmarea existenţei unui univers infinit şiomogen, în care existenţa unor legi comune garantează omogenitatea calitativă a elementelor.Infinitatea universului material a repus în dicuţie astfel raporturile dintre om şi Dumnezeu, loculsubiectivităţii în univers şi raporturile omului cu istoria. Prin urmare, se poate spune că întrerevoluţia ontologică din 1277 şi revoluţia cosmologică ulterioară există o succesiune cel puţintemporală.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->