Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2013-03-10 Izsák apaszerepben honlapra

2013-03-10 Izsák apaszerepben honlapra

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:

More info:

Published by: Szentkirályszabadjai Református Gyülekezet on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2014

pdf

text

original

 
Izsák apaszerepben
Szentkirályszabadja, 2013. március 10.L: 1Móz 25, 19-26T: 1Móz 25, 27-34
 Nem gyerekjáték 
Izsák életében elérkeztünk egy újabb fontos állomáshoz: a szülővé váláshoz. A mai történetünk azt
tárja elénk, hogyan válik apává Izsák. Ami
így első olvasásra is kiderül: nem könnyen. Szülőnek,
apának lenni nem gyerekjáték. Talán ezért is szerepel szövegünkben Izsák életkora. Eleve negyvenéves, amikor megházasodik. (20.v.) És hatvan évesen születnek meg a gyerekei. Ez nem azt jelenti,hogy az apává válással ilyen sokáig kellene várni
 – 
ha ezt jelentené, akkor én nagyon elrontottam adolgot. De azért azt jelenti ez a magas életkor, hogy jó, ha van egy kis érettsége és élettapasztalata
az embernek, mielőtt gyermeket vállal.
 Kell az, mert nézzétek, mennyi bajról olvastunk a mai történetben. Ezek között felháborítódolgokról is. Zsarolás, hallgatódzás, csalás, életveszélyes fenyegetés
 – 
és mindez családon belül.
Hogy fordulhat ez elő? Csábít, hogy ezek kössék le a figyelmünket, de most ne engedjün
k ennek a
csábításnak. Teszek egy ajánlatot: ezekre egy külön istentiszteleten térjünk ki, jövő héten – 
mertvalóban megér egy misét ez a sok felháborító dolog, ami itt történik. De most próbáljunk Izsák apaságával foglalkozni, és azzal, milyen üzeneteket fedezhetünk fel abban a magunk számára
 – 
akár 
gyerekek vagyunk, akár szülők. Nemcsak szülőknek, és leendő szülőknek ajánlom figyelmébe a
mai témánkat, hanem mindenkinek, akinek vannak fájdalmai, vívódásai a szüleivel valókapcsolatában. Tudom, hogy itt közöttünk is vagytok jó néhányan, akik nagy fájdalmakat,sérüléseket, csalódásokat, hiányokat hordoztok gyermekkorotok óta a szüleitekkel kapcsolatban.Arra hívlak most benneteket, hogy bármilyen nehéz is, nézzük meg együtt egy kicsit a másik oldalt,
a szülők 
 
oldalát, ők milyen kihívások elé kerültek, amikor házastársból egyszer csak szülővé lettek.Sok esetben nem a szeretetlenség miatt követték el a hibákat, hanem mert felkészületlenül érte őket
az új helyzet. Tanulhatunk a hibáikból, még inkább Isten igéjéb
ől, hogy mi már ne kövessük el
ugyanazokat a hibákat.Eddig tehát azt állapítottuk meg, hogy
apának lenni
 
nem könnyű. És talán éppen ezért van az, hogy
apává válni
 
sem könnyű! Nem egy pillanat műve, de még csak nem is egy meghatározó élményműve. Szerelme
ssé lehet így válni, egy pillanat alatt, vagy egy meghatározó élmény hatására, de
szülővé, apává nem lehet. Még akkor sem, ha az az élmény a gyermek születése. Emlékszem,amikor megszületett első gyermekem, Dorka. Az eszemmel tudtam, hogy ez rám nézve azt
 jelenti,
hogy apa lettem. Az eszemmel tudtam, de még nagyon sok időnek kellett eltelnie, hogy egyáltalánsejteni kezdjem, mit is jelent ez az egész. Valahol éreztem, hogy ez nagyszerű dolog, de valójábannem tudtam, mitől, hogyan, miért? Inkább úgy mondaná
m, nem apává tett, hanem helyzetbe hozott.Belehelyezett az apai szerepbe, de nekem azt a szerepet meg kellett tanulnom, és a tanulás csak 
akkor kezdődött. És még most is tart!
 
Mitől és hogyan lehet beletanulni az apai szerepbe?
 Nyilván itt sok mindent m
eg lehetne említeni, de mi most csak azt vesszük figyelembe, amiről amai igénk beszél. Ha megpróbáljuk egy mondatba összesűríteni igénknek ezzel kapcsolatos
mondanivalóját, akkor az így hangozhat: Az apává válásban elengedhetetlen szerepe van az
áldásnak 
és a
 próbáknak.
 
Izsáknál ez a kettő tűnik ki: egyrészt tovább viszi azt az áldást, amit apja, Ábrahám magától Istentőlkapott. Továbbviszi, mert apja átadja neki. De nemcsak ő, hanem maga Isten is átruházza rá.
„Ábrahám halála után megáldotta Isten az ő 
 fiát, Izsákot.
(1Móz 25,11)
 
Isten áldása tehát Ábrahám
 
halálával nem tűnik el. Nem nyeli el a makpélai barlang, ahová Ábrahámot fiai eltemetik. Hanem azaz áldás Izsákra száll. Izsák halála után pedig az ő egyik fiára, Jákóbra. Tehát az áldás az egyik, ami
 végig jelen van Izsák történetében. A másik a különféle próbatételek. Azt látjuk, hogy Izsák apáváválásának minden fontosabb állomásánál egy-egy próbatétel van. Sok mindenre szükség lehet még,
de e kettő nélkül nem lehet jó apává válni. E kettő pedig szo
rosan összefügg. Aki áldást kap, az próbatételt is kap vele. Gondoljatok most csak arra, milyen nagy áldás a tehetség. De ugyanakkor  próba is. A tehetséggel lehet jól is, meg rosszul is élni. Elvesztegethetem a tehetséget, és akkor elbuktam. A tehetség kihívás is, megpróbál, hogy tudom-e kibontakoztatni, tudom-e jól használni, jóra fordítani?Azt, hogy az áldás és próba összefügg, érthetjük úgy is, hogy milyen nagy áldás, ha valaki kipróbált
ember. Csapatsportokban, katonaságnál, rendőrségnél, mentőalakul
atoknál az a társ az igazán nagyáldás a többiek számára, aki kipróbált. És így van ez az apaságnál is: az az apa lehet igazán áldássá,aki kipróbált. Tehát áldás és kipróbáltság. Vagy így is mondhatjuk, református köszönésünkhözidomítva: áldás, edzettség
! Különösen is így van ez a hívő apákkal. A hívő és nem hívő apák közötta legdöntőbb különbség, hogy a hívő apák áldást örököltek, és áldást kell továbbvinniük. Áldást
tovább vinni csak az képes, aki kipróbált. Ezek után akkor nézzük meg, hogy Izsák apává válásának 
milyen főbb állomásai vannak. A főbb állomásokat a próbatételeknél fogjuk megtalálni.
 
1. Az első ilyen próbatétel a házastársi próbatétel.
 
Izsák legelőször mint férj próbáltatik 
meg. Ezt olvassuk róla:
„És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért,
 
mivel meddő volt.
(21/a) Ezt
kivárni, elviselni egyáltalán nem lehetett könnyű. Ez amolyan előkészítő próbatétel, bemelegítő
edzés. Ha ez nincs, nagy az esélye, hogy máris sérüléssel kezdjük az apaságot. Miért? Mert úgy
nem lehet jó apává lenni, hogy előbb ne lennék jó férj. Előbb kipróbált férfivé, aztán kipróbált férjjékell válnom, s csak ezek után válhatok apává. Itt a próba: Rebeka meddősége, ami nem csak 
Rebekának volt próbatétel, hanem Izsáknak is. Vajon kiáll-e mellette? Vajon nem keres-evalamily
en más megoldást, ahogyan a szülei Ábrahám és Sára tették? Kerestek egy másik nőt
Ábrahámnak, hogy ha Sárától nem lehet, akkor attól legyen gyerek. Tehát nagy próbatétel: kibírja-e,
és hogyan bírja ki azt Izsák, hogy a felesége, Rebeka meddő? És Izsák ezt
a próbát kiállja! Eztolvassuk róla:
„És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mivel meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége.”
 
(21.v.) Nem egy másik nőt keres fel,
hanem Istent keresi fel. Addig könyörög, amíg Isten engedett a könyörgésének. Gondoljatok bele,ez húsz év volt! De húsz év elteltével duplán jön az addig elmaradt áldás: kiderül, hogy ikrekre vankilátás.Itt azonban újabb házastársi próba következett, mert Rebeka nehezen hordta ki az ikreket.
 
„D
e a
 fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka: Ha így van, minek is élek?”
(22/a)Különösen ez az utolsó mondta jelzi, hogy ez a terhesség valóban nagy teherré lett a számára. Mi
hívők szeretjük a terhesség szót állandóan kijavítani, megváltoztatn
i a várandóságra, vagy méginkább: áldott állapotra. De lám, a Bibliában is van olyan eset, amikor a gyermekvárás inkább nagyterhet jelent egy anya számára, és igenis terhesség az. Rebekának olyan nagy teher, hogy már alig bírta elviselni. Szinte már meghalni kívánt. Ha a gyermekvárás ilyen teherré lesz egy feleségszámára, életbevágóan fontos, hogy a férjére számíthat-e? Hogy a férje mellé tud-e állni, tudja-e
átvenni tőle a többi feladatot, terhet, tudja
-e biztatni, bátorítani? Ezért is fontos, hogy a férjkipróbált férfi legyen. Ez volt tehát a másik próbatétel, amit Izsáknak, mint férjnek ki kellett állnia.Egyébként arról nem olvasunk semmit, hogy ez sikerült-e neki, vagy sem. Ehelyett arról értesülünk,hogy Rebeka nagy kínjában mégsem a meghalást választotta, hanem:
„Elment azért, hogymegkérdezze az Urat.”
(22/b) Van olyan teher, amit még a házastárs sem tud átvenni és hordozni,csak maga Isten. Isten pedig úgy segít elviselni Rebeka terhét, hogy kijelentést ad nekik a
gyermekekkel kapcsolatos tervérő
l:
„Az Úr pedig ezt mondta neki: Két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből: egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál akisebbnek!”
(23.v.) Kiderül, hogy nincs itt semmi rendellenesség, hanem Isten terve kezd
 
kibontakozni már az anyaméhben. Az ikrek egy-
egy nagy nép ősei lesznek. E két nép vetélkedni fog
egymással, de a kisebb fölébe fog kerekedni a nagyobbnak.
2. Izsák apává válásának következő állomása a fiúk születése.
Ez szintén egy nagy
 próbatétel. Nyilván elsősorban az an
yának, hiszen neki kell világra hozni a gyermekeket, és hogy azmi mindennel jár együtt, arról nekünk, férfiaknak fogalmunk sincs. De azért a születés nemcsak az
anyát próbálja meg, hanem bizonyos területen az apát is. A születésnél az apára eső próbatétel
, hogy
hogyan van jelen, mennyire kíséri figyelemmel az első pillanatokat, órákat, napokat A szülésnél is
kipróbált férjnek, társnak kell bizonyulnunk, aki figyel bizonyos dolgokra. Figyel a feleségére, akimost lett anyává, de figyel arra is, hogyan jönne
k világra a gyerekek, mert ez előre jelezhet fontosdolgokat későbbi életükből. Itt is ezt látjuk.
„Elérkezett a szülés napja, és ikrek voltak a méhében. Kijött az első: vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaunak nevezték el. Azután
ki
 jött a testvére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákóbnak nevezték el. Izsák hatvanesztendős volt, amikor ezek születtek.”
(24-26.v.)
Az ikrek megszületésekor az első gyermek, Ézsau, „vöröses” barna bőrűnek és „szőrös” testűnek született. A „vöröses” szó héberül ’admóni, benne van az Edóm név, a „szőrös” héber megfelelője pedig szé’ár, összefügg a Széir hegy nevével. Ez az edómiták hazájában volt. – 
A szójátékok 
folytatódnak; a második gyermek az előbb születettnek a „sarkába” kapaszkodva jött
a világra,
mintha vissza akarta volna amazt húzni. A „sarok” szó héber megfelelője ’ákéb, összefügg a Jákóbnévvel. Ezek a születési körülmények tehát nagyon sokat megmutattak Ézsau és Jákób későbbi jelleméből.
 
Különleges élmény egy szülőnek látni azt, hogy ahogyan egy gyermeke megszületik, az előremegmutat valamit a későbbi jelleméből. Nekünk is vannak ilyen élményeink a feleségemmel.
 Naomi lányunk a többiekhez képest nagyon gyorsan jött a világra. Azóta is benne van ez agyorsaság. Mindent olyan hirtelen, gyors mozdulatokkal végez. Barnabás fiunk meg nagyon-
nagyon nehezen jött a világra. Nemcsak a súlya miatt. Azóta is olyan otthonülős típus. Nehezen
mozdul ki onnan, amit megszokott, ahol jól érzi magát...Azt, hogy Izsák mennyire figyelt a fiai szüle
tési körülményeire, szintén nem derül ki a szövegből.
Az viszont kiderül, hogy volt valami, amit figyelmen kívül hagyott: Isten tervét a fiúkkal
kapcsolatban. Isten előre kijelentette Rebekának, hogy később mi lesz a helyzet. Hogy ebből a két
fiúból két nagy nép származik majd, akik örökösen vetélkedni fognak egymással. Ezt mindez bizonnyal elmondta Rebeka Izsáknak. De a történet folytatásából az derül ki, hogy sajnos erre Izsák 
nem figyelt oda kellőképpen. Isten terve az volt, hogy Jákób legyen a kiválaszt
ott, Izsák mégis a
másik fiúra fordítja a figyelmét, az elsőszülött Ézsaúra. Ezzel pedig Rebekát is, magát is, és a fiúkatis nehéz helyzetbe hozta! Egy hívő apának nagy próba, de nagy áldás is, hogy figyelnie kell arra, mi
Isten terve a gyermekével, gyermekeivel. Egyáltalán figyelni kell arra, hogy Istennek is van tervevelük. És mi nem a magunk számára neveljük a gyerekeinket, meg nem is önmaguk számára,hanem Isten számára.
3. Ezzel már el is érkeztünk az utolsó állomáshoz: a neveléshez
. A nevelés is nagy próbatétel. Itt is sok mindent el lehetne mondani, mi minden kell a neveléshez. De mi továbbra ismaradjunk csak a mai igénknél. Abból az derül ki, hogy a nevelés egyik legnehezebb de legszebbrésze:
az egyensúly megteremtése.
Minden téren. Egyensúlyt k 
ell teremteni a szülők és gyermekek 
kapcsolatában. Aztán a gyerekeknek egymással való kapcsolatában, a testvéri kapcsolatban. És
egyensúlyt kell teremteni az egyes gyerekek lelki világában is. Mennyi keserűség, sírás, fájdalom
kavarog pl. Ézsau lelkében, a történet végén, amikor rájön a csalásra. (1Móz 27, 34. és 38.) Minden
van ennek az elsőszülött fiúnak a lelkében, csak egyensúly nincs.
Abban kellett volna gyakorolni magát Izsáknak, folyamatosan edzenie, kipróbálni magát, hogy

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->