Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
G. Islam Sebagai Penyelesaian

G. Islam Sebagai Penyelesaian

Ratings: (0)|Views: 2,402|Likes:
Published by IMM

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: IMM on Apr 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

pdf

text

original

 
ISLAM SEBAGAI PENYELESAIANDahlan Mohammad ZainMuqaddimah
Apa yang termuat dalam risalah ini, sebahagian besarnya, adalah petikan daripadapendapat ulamak-ulamak muktabar yang jelas fikrah serta iltizam dan intizamdengan kehidupan Islam. Saya hanya sekadar menyambung lidah, menyampaikanbuah fikiran dan pengalaman mereka di sepanjang hidup dalam berbagai-bagaiwaqi'.Sepatutnya tajuk "Islam Sebagai Penyelesaian" menghuraikan skop dan ruanglingkup yang luas meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Tetapi apa yangsaya akan ketengahkan di sini menyentuh perkara asas yang menjadi dasar kepadapenyelesaian masalah hidup manusia dari semasa ke semasa hingga alam inidiwarisi kembali oleh Allah SWT.
Konsep penyelesaian tersendiri
Persoalan penting, apakah yang hendak diselesaikan oleh Islam? Apakah masalahsebenar manusia yang tidak mampu diselesaikan oleh mana-mana sistem atauperaturan kecuali Islam?Sebelum persoalan ini dijawab, perlulah difahami bahawa Islam tidak bolehdipisahkan daripada realiti hidup manusia. Kerana manusialah Islam ditanzilkan(diturunkan).Firman Allah SWT:
1
 
 Terjemahannya:"
Dan tidak Kami utuskan engkau (wahai Muhammad) melainkan untuk seluruhmanusia, untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakanmanusia tidak mengetahui
"(Surah Saba': ayat 28)Risalah Muhammad Rasulullah SAW adalah untuk kepentingan manusia. Manusiamempunyai sifat dan tabiat yang unik. Manusia terdiri daripada tiga fakulti iaiturohi, 'aqli dan jasmani. Ketiga-tiga fakulti ini perlu dipandu dan dikawal oleh satusistem yang lengkap dan bersepadu untuk melahirkan manusia atau insan yangdapat berperanan sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi mengikut nilai Rabbani,sekali gus memperlihatkan kematangan serta kedewasaannya dalam kehidupan didunia dan layak mengecapi kebahagiaan di akhirat kelak Kita mengetahui bahawa setiap undang-undang atau peraturan mempunyai falsafahdan konsep tersendiri. Undang-undang dan peraturan-peraturan itu, dalamperlaksanaannya, tetap akan menghadapi masalah dan mempunyai cara-carapenyelesaian tersendiri pula.Adalah tidak logik dan tidak adil seseorang menuntut undang-undang tertentuuntuk menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul akibat daripada perlaksanaanundang-undang yang lain.Islam adalah undang-undang dan peraturan hidup yang lengkap. Setiap juzukberkaitan dan berhubungan secara bersepadu membentuk kesatuan hakikimencakup seluruh aspek kehidupan. Sekiranya Islam diberikan peluang agartau'iyah dan tarbiyyahnya ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip da'wahIslamiyyah sebenar, berqudwahkan Rasulullah SAW dan berpandukan sumber wahyu
2
 
Allah SWT. sehingga lahir masyarakat yang rela melaksanakan undang-undang danperaturan Islam, maka dikala itu logik dan adillah Islam dipertanggungjawabkanuntuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lihatlah apakah Islam mampuatau tidak?
Cara Islam Menyelesaikan Permasalahan Hidup
Untuk mengetahui cara Islam menyelesaikan permasalahan hidup manusia,seseorang perlu kembali meneliti dan memahami Fiqh Da'wah Rasulullah SAW. Yakni da'wah yang dibimbing oleh wahyu Allah SWT, al-Quran al-Karim. Di waktuyang sama seseorang perlulah melihat realiti masyarakat sewaktu Rasulullah SAW.diutuskan dari segi politik, ekonomi dan sosial kerana dalam bidang-bidang inilahsering timbul masalah-masalah yang dihadapi oleh sesuatu masyarakat, bangsaatau negara.Ketika mana Muhammad Rasulullah SAW diutuskan, negeri Arab seperti Syam dan Yaman yang subur dan kaya dengan hasil mahsul dikuasai oleh Romawi dan Parsi. Tinggallah Hijaz, Tihamah dan Najd yang kering kontang, dilitupi padang pasir dandimiliki secara bebas oleh orang-orang Arab yang berpuak dan berqabilah.Kalau difikirkan secara biasa, tanpa meyakini bahawa setiap tindakan bagindabersabit dengan konsep Da'wah Islamiyyah sebenar dan metod penyampaianbaginda adalah bimbingan wahyu Allah SWT, maka sudah tentu seseorang akanmembuat andaian-andaian bahawa:1. Dalam kesempatan Muhammad Rasulullah SAW yang memiliki sifat-sifatkepimpinan, kewibawaan dan pernah diberi kepercayaan oleh pembesar-pembesarQuraisy untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu, maka sebelum bagindamenjalankan Da'wah Islamiyyah kepada masyarakat, sudah tentu dengan senangbaginda dapat menyatupadukan umat Arab yang berpuak dan berqabilah di bawahslogan Qaumiyyah 'Arabiyyah demi membebaskan bumi Arab dari dijajah olehRomawi serta Parsi dan mengembalikan kuasa politik ke tangan umat Arab. Setelahumat Arab bersatu, buminya dirampas kembali dari tangan Rumawi dan Parsidengan semangat Qaumiyyah 'Arabiyyah dan setelah kedudukan Muhammadsebagai pemimpin kukuh maka dapatlah baginda, dengan kuasa dan kedudukanyang dimiliki, memantapkan 'Aqidah Tauhid untuk dianuti oleh masyarakat danseterusnya mewartakan Islam sebagai cara hidup mereka. Dengan cara ini,
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
snaiema liked this
areida78 liked this
ariel_selama06 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->