Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Usul Al Iman 11

Usul Al Iman 11

Ratings: (0)|Views: 145|Likes:
Published by Chanlyislam

More info:

Published by: Chanlyislam on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

 
USUL AL IMAN
 –
 
CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN
 
Chanlyislam 131

Phần thứ baGiải thích về sự thay đổi trong những quyển
kinh
Tawrat, Injil và một số kinh sách khác,sự bảo tồn nguyên thủy của kinh Qur’
an
.
 
أ
 
فت
 
 
كا
 
ل
:
و
 
و
 
م
 
ا
 
ا
 
ك
 
كا
 
لأ
 
فت
 
 
مكا
 
نآا
 
لو
 
ا
 
أ
.
 
Sự thay đổi của Ahlulkitab (Do Thái và Thiên Chúa
giáo
) những lời phán của
Allah:
 
Allah đã phán trong kinh Qur’an về những điều mà người Do Thái và ThiênChúa đã thay đổi, biến hóa, thêm bớt, sai lệch những gì trong Kinh Sách mà Allahđã ban xuống
mà Ngài
đã phán về Al Yahuđ (Do
 
thái) như sau
:
دا
 
:(
 

 
م
 
ا
 
ن
 
م
 

 
ن
 
و
 
م
 
ا
 
نأ
 
نأ
 
بن
 
مو
 
)(
ا
:57)
"
Hỡi những ai có đức tin) Phải chăng các ngươi nuôi hy vọng rằng họ (nhữngngười Do Thái) sẽ tin nơi các ngươi hay sao
?
Và chắc chắn một số thành phầncủa họ (Thầy tu Do Thái) đã nghe Lời Phán của Allah rồi cố tình làm hỏng ýnghĩa của nó sau khi đã hiểu rõ nó trong lúc họ biết (điều họ làm).
"
Suroh AlBaqara 2 : 75.
لو
 
و
:(
 
 
ما
 
ن
 
اود
 
ا
 
)(
ا
:6.)
"
Trong số những ai là người Do Thái, có một số đã có ý làm sai lệch ý nghĩacủa những lời nói.
"
Suroh An Nisa 4 : 46.Allah
 phán về người Thiên Chúa như sau:
 
را
 
 
ا
 
:(
مب
 

 
ب
 
او
 
 
ا
 
م
 
أ
 
ر
 
ا
 
ا
 
و
 
ن
 
ا
 
ب
 
ا
 
م
 
و
 
ا
 

 
او
 
ةوا
*
ا
 
ل
 
ر
 
م
 
 
 
او
 
كا
 
 
ن
 
م
 
 
ا
 
م
)(
ا
:46-47.)
 
USUL AL IMAN
 –
 
CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN
 
Chanlyislam 132
"
Và trong số những người đã tự gọi mình là tín đồ của Thiên Chúa Giáo
(Nasarra) Ta (
Allah) đã nhận Lời Giao Ước của họ nhưng họ đã bỏ quên mộtphần của bức Thông
 
Ðiệp đã được ban cho họ nên Ta (Allah) đã khơi dậy áccảm và hận thù giữa họ với nhau cho đến Ngày Phục Sinh và Allah sẽ sớm báocho họ điều (sai quấy) mà họ đã thực hiện * Hỡi Người Dân của Kinh Sách
!
Chắc chắn Sứ Giả (Muhamad) của Ta đến gặp các ngươi t
rình bày rõ cho các
người nhiều điều mà các người đã từng giấu giếm trong Kinh Sách (của cácngười) và lướt qua nhiều điều (không cần đề cập nữa). Chắc chắn một ÁnhSáng và một Kinh Sách Quang Minh từ Allah đẽ được gởi đến cho các người.
"
Suroh Al Ma’Idah
5 : 14-15.Qua hai dòng thiên kinh Qur 
an trên
có ý nghĩa là
 
người Do Thái và ThiênChúa giáo đã giải thích sai lệch hay biến đổi những Lời Phán của Allah. Sự giải
 
thích sai lệch hay biến đổi đó thì
tùy vào
trường hợp hoặc hoàn cảnh
 
nào đó,
có khi
họ
thêm vào và
có khi họ bớt nó đi.
Cho nên, Allah
đã phán về sự thêm vào trong
giáo lý
như sau:
 
 
ةدا
 
ل
:(
 
ب
 
او
 
ا
 
 
 
ا
 
ن
 
م
 
مب
 
كا
 
ن
 

 
لن
 
 
م
 
لوو
 
مأ
 
 
 
م
 
ل
 
)(
ا
:5.)
"
Bởi thế, khốn nạn cho những ai đã tự tay
 
mình viết Kinh Sách rồi bảo: '
Ðây
là Kinh Sách do Allah (ban xuống), hầu mang đi bán với một giá nhỏ nhoi. Bởithế, khốn nạn cho họ về những điều mà bàn tay của họ đã viết ra và khốn nạncho họ về cái (lợi lộc) mà
 
họ đã kiếm được (từ đó)...”
Suroh Al Baqara 2 : 79.Allah
đã phán về sự giấu giếm và bớt bỏ những giáo lện
h
như sau:
 
 
ا
 
لدو
:(
كا
 
 
ن
 
م
 
 
م
 
 
ر
 
م
 
 
كا
 
ل
)(
ا
:47.)
“Hỡi Người Dân của Kinh Sách, Chắc
 
chắn Sứ Giả (Muhamad) của Ta đến gặpcác người trình bày rõ ràng cho các người nhiều điều mà các người đã từnggiấu giếm trong Kinh Sách (của các người).”
Suroh Al Ma-Idah 5 : 15.
Allah phán ở đoạn khác
:
و
:(
 
س
 
ب
 
يا
 
كا
 
أ
 
 
لر
 
نو
 
و
 
ا
 
 
 
يو
)(:4.)
“Hãy bảo họ: 'Thế Ai ban Kinh Sách xuống như là một Ánh Sáng và Chỉ Ðạomà Musa đã mang đến cho nhân loại
?
(Kinh Sách) mà các người trình bày mộtphần trên các miếng da thuộc (để phô trương) trong lúc nhiều phần khác cácngười giấu đi.”
Suroh Al An ‘am 6
: 91.
:
Sự biến đổi của Kinh Tawrat,
I
njil và bằng chứng về sự thể đó
.
 Những người dân của Kinh Sách đã đuợc Allah ban xuống trước kia, họ đãthay đổi những lời phán của Allah bằng mọi hình thức, sự thay đổi đó một cách tổng
 
USUL AL IMAN
 –
 
CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN
 
Chanlyislam 133
quát trong những Kinh Sách và đặc biệt là Tawrat và Injil đã được trình bày phầnnào ở trên, sau đây là bằng chứng về sự biến đổi, xiên xẹo đó.
 
 Bằng chứng về sự biến đổi của Tawrat, qua lời phán của Allah:
 
ةارا فت دأ 
:(
ا
 
 
 
يو
 
ار
 
س
 
ب
 
يا
 
كا
 
أ
 
 
لم
 
مو
 
ا
 
نو
 
و
 
م
 
مر
 
م
 
ا
 
ل
 
مبا
 
و
 
مأ
 
ا
)(:4).
“Hãy bảo họ: 'Thế Ai ban Kinh Sách xuống như là một Ánh Sáng và Chỉ Ðạomà Musa đã mang đến cho nhân loại
?
(Kinh Sách) mà càc người trình bày mộtphần trên các miếng da thuộc (để phô trương) trong lúc nhiều phần khác cácngười giấu đi. Và các người đã được dạy cho nhiều điều mà cả các người lẫncha mẹ của các người đã không từng biết trước đó. Hãy bảo họ: 'Allah (đã bannó xuống). Rồi để mặc họ vui đùa trong các câu chuyện tầm phào
,
vô bổ
'.
Suroh Al An‘am 6: 91.
 
Theo sự giải thích của những nhà phân giải kinh Qur’an về ý nghĩa câu ki
nhtrên:
“Cuốn Kinh Sách đã được Allah ban cho Musa mà các người đã viết nó trênmiếng da để phô trương phần nào, còn lại phần khác thì các người giấu giếm, viết nó một cách xiên xẹo và che mất đi phần báo trước cho các người là sau
này
 sẽ xuất hiện Vị Sứ Giả với tư cách và hình thức như thế nào
!
 
Allah phán:
و
:(
 
و
 
م
 
ا
 
نأ
 
نأ
 
ب
 
 

 
م
 
ا
 
ن
 
م
 

)(
ا
:57).
(
Hỡi những ai có đức tin) Phải chăng các người nuôi hy vọng rằng họ (nhữngngười Do Thái) sẽ tin nơi các người hay sao
,
Và chắc chắn một số thành phầncủa họ (Thầy Tu Do Thái) đã nghe Lời Phán của Allah rồi cố tình làm hỏng ýnghĩa của nó sau khi đã hiểu nó trong lúc họ biết
(
điều đó)
."
Suroh Al Baqarah 2: 75.
 
Ông As Sađđy giải thích
:
"Ý ng 
hĩa đó, ám chỉ Kinh Tawrat”
 
 
Ông Ibnu Zaid giải thích:
“Kinh Tawrat đã được ban xuống cho người DoThái, họ đã viết lại một cách xiên xẹo và biến sự cho Phép thành sự Cấm, vàngược lại, sự Ðúng thành Sai và ngược lại…”
 
 Bằng chứng về sự biến đổi của người T 
hiên Chúa giáo
qua lời phán của Allah
 
لا فت لدو
:(
 
ا
 
ا
 
وا
 
م
 
أ
 
ب
 
او
 
و
 
ا
 

 
او
 
ةواا
 
مبن
 
ا
 
ب
 
ا
 
م
*
ا
 
لر
 
م
 
 
م
 
ا
 
 
ن
 
م
 
 
ا
 
او
)(
ا
:46-47.)
"
Và trong số những người đã tự gọi mình là tín đồ Thiên Chúa Giáo (Nasara)
.
Ta (Allah) đã nhận Lời Giao Uớc của họ nhưng họ đã bỏ quên một phần củabức Thông Ðiệp đã được ban cho họ nên Ta (Allah) đã khơi dậy ác cảm và hận

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->