Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
630Activity
P. 1
Desen Tehnic si Infografica

Desen Tehnic si Infografica

Ratings:

4.64

(1)
|Views: 60,032|Likes:
Published by Enator74
Technical drawing and Autocad using in romanian language.

It is very useful!!!
Technical drawing and Autocad using in romanian language.

It is very useful!!!

More info:

Published by: Enator74 on Apr 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2014

pdf

text

original

 
 
Universitatea
„TRANSILVANIA”
din Bra
ş
ovDepartamentul pentru
Inv
ăţă
mânt la distan
ţă
 
CCoonn..DD..IInngg..OODDIICCAAPP
ĂĂ
UU N NEESSCCUU
DDEESSEENNTTEEHHNNIICC 
ŞŞ
IIIINNFFOOGGAAFFIICC
ĂĂ
 
CCuuss 
şş
iiaa p plliiccaa
ţţ
iiiip peennttuuÎÎnnvv
ăăţţăă
mmâânnttllaaDDiissttaann
ţţăă
 
Bra
ş
ov - 2006 
 
Desen
ş
i Infografic
ă
 Lucrarea se adreseaz
ă
studen
ţ
ilor de la înv
ăţă
mântul tehnic la distan
ţă
având ca scop însu
ş
ireanormelor de reprezentare în desenul tehnic, dobândirea abilit
ăţ
ilor de reprezentare a pieselor 
ş
isubansamblelor ce intr 
ă
în componen
ţ
a ansamblelor complexe. De asemenea, partea a doua a lucr 
ă
riicare prezint
ă
pachetul de programe AutoCAD 2002, constitue un bun suport în direc
ţ
ia utiliz
ă
riiacestui produs informatic în grafica/proiectarea 2D a produselor.2
 
 
 
3
CCUUPPIINNSS 
......................................................................................................................................... 5
1.
................................................................................................................................ 6
 
1.1. Obiectul
ş
i scopul desenului tehnic ......................................................................................... 61.2. Standarde, norme, conven
ţ
ii..................................................................................................... 6
2.
..................................................................... 10
 
2.1. Dispunerea proiec
ţ
iilor ............................................................................................................ 102.2. Reprezentarea vederilor, sec
ţ
iunilor 
ş
i rupturilor..................................................................... 122.3. Ha
ş
uri utilizate în desenul tehnic............................................................................................. 162.4. Desenul de releveu................................................................................................................... 162.5. Desenul la scar 
ă
....................................................................................................................... 172.6. Reprezentarea pieselor în proiec
ţ
ie axonometric
ă
................................................................... 18
3.
........................................................................................................ 21
 
3.1. Norme
ş
i reguli de cotare......................................................................................................... 213.2. Principii
ş
i metode de cotare ................................................................................................... 233.3. Reprezentarea, cotarea
ş
i filetelor ........................................................................................... 253.4. Reprezentarea
ş
i cotarea arborilor............................................................................................ 283.5. Reprezentarea
ş
i cotarea ro
ţ
ilor din
ţ
ate.................................................................................... 30
4.
.................................................................................. 33
 
4.1. Generalit
ăţ
i............................................................................................................................... 334.2. Reprezentarea asambl
ă
rilor filetate.......................................................................................... 334.3. Reprezentarea si cotarea angrenajelor...................................................................................... 344.4. Desenul de ansamblu................................................................................................................ 36
......................................................................................................................................... 41
5.
................................................................................................ 42
 
5.1.
 
Sistemul de proiectare asistat
ă
AutoCAD.............................................................................. 425.2.
 
Istoric..................................................................................................................................... 425.3.
 
Postul de lucru........................................................................................................................ 425.4.
 
Lansarea în execu
ţ
ie a AutoCAD-ului
ş
i noua interfa
ţă
........................................................ 425.5.
 
Ecranul AutoCAD.................................................................................................................. 445.6.
 
Lansarea comenzilor.............................................................................................................. 455.7.
 
Ini
ţ
ierea unor proiecte noi cu AutoCAD................................................................................ 45
6.
.............................................................................................. 46
 
6.1.
 
Sisteme de coordonate........................................................................................................... 466.2.
 
Definirea UCS........................................................................................................................ 466.3.
 
Metode de introducere a coordonatelor ................................................................................. 476.4.
 
Crearea obiectelor elementare................................................................................................ 486.5.
 
Ajutoare grafice ..................................................................................................................... 516.6.
 
Interogarea obiectelor (comenzi de informare)...................................................................... 54

Activity (630)

You've already reviewed this. Edit your review.
szendre68 liked this
1 hundred thousand reads
west555 liked this
Cochintu Radu liked this
Cocu Igor liked this
Moga Costel liked this
Moga Costel liked this
Popa Mircea liked this
Ioana Trisca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->