Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CUVÂNT LA SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII DOMNULUI IISUS HRISTOS DIN ANUL 2013

CUVÂNT LA SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII DOMNULUI IISUS HRISTOS DIN ANUL 2013

Ratings: (0)|Views: 14 |Likes:
Published by Teodorescu Radu
Paştile ortodox din anul 2013
Paştile ortodox din anul 2013

More info:

Published by: Teodorescu Radu on Apr 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
CUVÂNT LA SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII DOMNULUI IISUS HRISTOS DIN ANUL 2013 Teolog Radu TeodorescuMoartea este una dintre cele mai mari drame ale omului şi a lumii. Moartea este dinpunct de vedere medical încetarea tuturor funcţiilor biologice ale organismului uman saumai mult decât orice dispariţia vieţii. Biblia şi sfinţii părinţi ne vorbesc însă despre o a douamoarte care nu este o moarte fizică asemenea celei pe care o vedem în spitale sau pecâmpurile de luptă sau de război, ci există o a doua moarte care este moartea sufletească.Ce este moartea sufletească? Ştim că omul este alcătuit din două componente: trup şisuflet. La fel cum trupul moare, şi sufletul poate să o facă. Moartea sufletului survine cândomul trăieşte în păcat şi patimi.
1
 Prin urmare, moartea este cea mai mare tragedie a omului. Acesta fiindcă drumulmorţii este ireversibil. Creştinismul ortodox crede că moartea a survenit în lume din cauzaneascultării de Dumnezeu sau mai mult decât orice din facerea păcatului. Astfel în vechimeprin gura sfântului prooroc Iezechil Dumnezeu ne spunea că „precum este adevărat că Eusunt viu, tot aşa este de adevărat că Eu nu voiesc moartea. păcătosului, ci ca păcătosul săse întoarcă de la calea sa şi să fie viu. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la căile voastre celerele! Pentru ce să muriţi voi, casa lui Israel?” (Iezechil 33, 11). Sfinţii părinţi ne spun cădupă ce Dumnezeu i-a făcut pe primii oameni Adam şi Eva, le-a interzis cunoaşterea directăa binelui şi a răului. Sfântul Prooroc Moise scria în cartea Facerii acest lucru folosind ometaforă din natură “din toţi pomii raiului să mănânci, numai din pomul cunoştinţei bineluişi a răului să nu mănânci fiindcă în ziua în care vei mânca vei murii negreşit.” EvidentDumnezeu nu a voit ca primii oameni să ajungă dintr-o dată la o cunoaştere a binelui şi arăului fiindcă acest lucru putea avea consecinţe neprevăzute. Omul, era la acea dată imaturşi nepregătit să ajungă la o cunoaştere profundă a binelui şi a răului fără să fie nemişcatsau neafectat de ea.Sub influenţa diavolului, însă omul avea să încalce porunca lui Dumnezeu de nu a nuajunge la o cunoaştere a bineului şi a răului, utopic diavolul promiţând că în acest fapt stăchiar puterea de a devenii Dumnezeu. Prin neascultare moartea s-a sălăşluit în firea umană.Deşi Dumnezeu nu a creat omul spre moarte, prin înclinarea voinţei sale omul a devenitascultător al diavolului care este autor al răului şi al morţii. Iubirea lui Dumnezeu faţă deom, creaţie a Sa, nu a rămas însă neclintită şi imună şi chiar din primele zile ale faceriiDumnezeu a promis omului înşelat un mântuitor sau răscumpărător din puterea infernală adiavolului. Acest mântuitor avea să fie cunoscut istoric ca şi Domnul Iisus Hristos care S-a întrupat, S-a născut şi a pătimit pentru noi, răscumpărând păcatul primilor oameni Adam şiEva şi ale întregii lumii.Patima Domnului Iisus Hristos pe care o sărbătorim în acest an şi pe care credincioşiicatolici au sărbătorit-o deja din nefericire, vine să ne spună că Dumnezeu a avut un interesmajor în răscumpărarea şi mântuirea omului şi a umanităţii. Dacă prin Adam şi Eva păcatulşi moartea au intrat în lume, prin Domnul Iisus Hristos aceste două realităţi ale răului aufost anihilate. Dumnezeu nu l-a creat pe om pentru moarte, dar i-a dar omului opţiunea de aalege între viaţă şi moarte. Au trecut aproape 2000 de ani de la învierea Domnului IisusHristos. Istoric învierea a avut loc în aprilie anul 33 după Hristos. Acest fapt avea săinaugureze o nouă eră în istoria lumii şi a civilizaţiei.
1
Preot Profesor Alexandru Schmemann,
Pentru viaţa lumii: sacramentele şi ortodoxia
(EIBMBOR: Bucureşti,2001).
1
 
Faptul învierii Domnului Iisus Hristos este incontestabil. Dintre mai toţii marii întemeietori de religie, dintre care am putea amintii pe Buddha, Mohamed, Confucius sauZarahrusta, numai întemeietorul creştinismului a înviat. Toţi restul întemeietorilor oamenilorau murit ca şi restul oamenilor. Acest lucru ne spune şi ne indică foarte mult că creştinismuleste adevărata religie şi credinţă. Viaţa şi învierea Domnului Iisus Hristos a fost contestată în trecut şi continuă fie contestată şi în prezent. După cum am menţionat, vecheaneînţelegere referitor la sărbătorirea datei învierii Domnului Iisus Hristos a fost şi în acest an2013 un prilej de dezbinare între creştini, credincioşi catolici sărbătorind deja paştele lasfârşitul lunii martie. Acest lucru vine probabil şi pe fondul celor 1000 de ani de schismădintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică. Este cât se poate de adevărat că Domnul IisusHristos nu a înviat de două ori.Pe noi pe creştinii ortodocşi acest lucru nu trebuie să ne sperie fiindcă ştim că chiarDomnul Iisus Hristos ne-a avertizat de acest lucru când spunea că „“Feriţi-vă de proorociimincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. “(Matei 7,15).Biserica Ortodoxă se întemeiază pe vieţile a foarte multor sfinţi care ne-au dat şi ne-au lăsat învăţături sigure despre cum să ajungem la mântuire. Dintre cei mai cunoscuţi amintim pesfinţii apostoli, Sfântul apostol Pavel decapitat la Roma din porunca împăratului Nerone,Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Ioan Hrisostom, Sfântul GrigoriePalama, Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul Nicodim Aghioritul, Sfântul Dimitrie Izvorâtorulde Mir sau Sfântul Atanasie Atonitul.Învierea Domnului Iisus Hristos este faptul incontestabil al credinţei creştine. Înviereaa însemnat biruinţa definitorie asupra ontologiei răului şi a infernului. Moartea este unaccident tragic survenit în cursul existenţei omeneşti. Moartea însă nu v-a mai exista înveacul sau lumea ce v-a să fie. Dacă cineva se îndoieşte de lucrarea nefastă a răutăţiidiavolului ar trebui să se îndoiască şi de realitatea existenţei morţii.
2
Pe cum nu putemcontesta existenţa morţii tot aşa nu putea contesta realitatea demonică a diavolului.Moartea a avut prin urmare o cauză extra-umană. Autor al morţii nu a fost Dumnezeuci diavolul. Deşi puterea diavolului este mare ea nu este mai mare ca şi puterea luiDumnezeu. Dacă diavolul sau Satan este duşmanul lui Dumnezeu, îngerii sunt prietenii luiDumnezeu. Tradiţia noastră ortodoxă are mare evlavie în special la trei mari arhanghelii:Mihail, Gavriil şi Rafail. Nu a fost în firea lucrurilor ca omul să moară. Moartea ne întristeazăşi ne sfâşie fiindcă ne vedem neputincioşi în faţa ei. Totuşi existenţa mormintelor celormorţii ne aduce speranţă, speranţa că nu totul este pierdut şi că într-o zii v-a venii înviereacea de obşte.Unul dintre marile articole de credinţă ale Bisericii Ortodoxe este crezul în înviereamorţilor. Acest lucru îl mărturisim în fiecare duminică când la crez spunem: „aştept înviereamorţilor şi viaţa veacului ce v-a să fie.” Cu toţii aşteptăm învierea morţilor. Deşi moarteaeste tragică şi dureroasă sfinţii părinţi ne spun că ea este începutul la o nouă viaţă. Cei bunivor merge cu Dumnezeu în rai în timp ce cei răi vor merge cu diavolul în iad. Momentulmorţii este crucial dar el nu este dincolo de puterea lui Dumnezeu. Sărbătoarea învieriiDomnului Iisus Hristos este mai mult decât orice o sărbătoare a speranţei şi a nădejdii. Înprimul rând este important să prăznuim învierea Domnului Iisus Hristos fiindcă în acest felne anticipăm propria înviere. Praznicul învierii este dincolo de orice şi o anticipare a propriei învieri.
2
Sfântul Ioan Hrisostom,
Cuvânt despre mărginita putere a diavolului
(EIBMBOR: Bucureşti, 2005).
2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->