Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
02.Leadership Suport Material(1)

02.Leadership Suport Material(1)

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Ionut Deac

More info:

Published by: Ionut Deac on May 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

 
 
INTRODUCERE ÎN
LEADERSHIP
Suport de cursSerban Iosifescu
Decembrie 2006
 
-1-
 
 
Obiective:Dup
ă
parcurgerea acestui modùl, ve
ţ
i avea posibilitatea:1. S
ă
diferen
ţ
ia
ţ
i cele trei concepte: administrare, management, leadership.2. S
ă
defini
ţ
i atributele manageriale (autoritatea, puterea, r 
ă
spunderea,responsabilitatea).3. S
ă
defini
ţ
i cele trei tipuri de autoritate (direct
ă
, auxiliar 
ă
, func
ţ
ional
ă
).4. S
ă
identifica
ţ
i sursele puterii.5. S
ă
identifica
ţ
i principalele categorii de „jocuri de putere”.6. S
ă
clasifica
ţ
i stilurile de conducere pe baza tipologiilor furnizate.7. S
ă
utiliza
ţ
i delegarea – ca delegator 
ş
i / sau delegat.
-2-
 
 
1. Introducere: administra
ţ
ie, management,
leadership
 
Istoria managementului a însemnat, pe de o parte, o cre
ş
tere a complexit
ăţ
ii muncii managerului (pem
ă
sura cre
ş
terii dimensiunilor 
ş
i complexit
ăţ
i organiza
ţ
iilor din sectorul public
ş
i din cel privat)
ş
i, pe dealt
ă
parte, o tot mai profund
ă
în
ţ
elegere a specificului activit
ăţ
ii numite generic "de conducere"
ş
i acaracterului ei evolutiv.Managementul promovat de Taylor, de exemplu, se reducea, în esen
ţă
, la diviziunea cât mai accentuat
ă
 a muncii, la "optima" organizare a procesului de produc
ţ
ie
ş
i la "dreapta" retribuire a muncii - practic la
administrarea
procesului de produc
ţ
ie - mai ales având în vedere
ş
i viziunea asupra organiza
ţ
ie caentitate închis
ă
.Curând - mai ales dup
ă
ce optimizarea produc
ţ
iei a început s
ă
se loveasc
ă
de obstacolul nev
ă
zut al"rela
ţ
iilor umane" - a devenit clar c
ă
managerul trebuie s
ă
se ocupe
ş
i de alte lucruri în afara produc
ţ
iei:organiza
ţ
ia (economic
ă
sau nu) este, în esen
ţă
, un sistem deschis iar conducerea ei asigur 
ă
, de fapt,interfa
ţ
a între organiza
ţ
ie
ş
i mediul în care aceasta func
ţ
ioneaz
ă
. De asemenea, esen
ţ
a unei organiza
ţ
iinu este, de fapt, cl
ă
direa, ma
ş
inile, banii
ş
i materiile prime care se "prelucreaz
ă
" ci, în primul rând,oamenii care fac parte din ea. Ca urmare a acestor dezvolt
ă
ri, conducerea a devenit
management
iar activit
ăţ
ile conducerii organiza
ţ
iei au fost subsumate unor func
ţ
ii specifice: managerul trebuie s
ă
planifice,s
ă
organizeze, s
ă
coordoneze
ş
i s
ă
controleze, el trebuie s
ă
angajeze oamenii potrivi
ţ
i, s
ă
-i motiveze, s
ă
 determine participarea lor efectiv
ă
(
ş
i afectiv
ă
) la activitatea organiza
ţ
iei, s
ă
formeze colectivele de lucru,s
ă
negocieze
ş
i s
ă
rezolve conflictele din interiorul organiza
ţ
iei dar 
ş
i din afara ei
ş
i, mai ales, s
ă
asiguredezvoltarea organiza
ţ
iei în direc
ţ
ii prestabilite. Astfel în
ţ
eles, managementul stabilea foarte clar 
ce
trebuie s
ă
fac
ă
un conduc
ă
tor, dar mai pu
ţ
in
cumanume
trebuie el s
ă
se comporte. Adesea, oricât de frumoase erau inten
ţ
iile, oricât de provocatoare erau
ţ
intele organiza
ţ
iei, ele nu erau atinse pentru c
ă
managerii nu
ş
tiau cum s
ă
-i fac
ă
pe oameni s
ă
-i urmeze -cu alte cuvinte, pentru c
ă
managerii nu erau
ş
i
lideri
. Termenul de
leadership
era folosit, în teoriilesociologice ale grupurilor mici, mai ales pentru definirea conducerii
informale
: liderul unui grup informalapare, în mod spontan
ş
i natural, din dinamica grupului, el nefiind numit ci ales. De aceea, având învedere c
ă
managerii sunt conduc
ă
tori formali, numi
ţ
i ai organiza
ţ
iei, nu s-a considerat c
ă
aceast
ă
parteinformal
ă
a conducerii ar avea prea mare importan
ţă
. Totu
ş
i, înc
ă
din anii '60 au existat autori caresus
ţ
ineau necesitatea preg
ă
tirii managerului
ş
i ca lider informal. Aceast
ă
necesitate a devenit evident
ă
deabia în anii '80
ş
i '90
ş
i mai ales în ultimul deceniu - numit, reamintim, al "resurselor umane" -, cândaccentul strategic în definirea conduc
ă
torului s-a mutat de la management la
leadership
1
.
-3-
1
Nu am g
ă
sit o traducere româneasc
ă
adecvat
ă
- ca urmare, folosim acest termen în forma din limba englez
ă
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->