Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Što bi svatko trebao znati o islamu - John L. Esposito

Što bi svatko trebao znati o islamu - John L. Esposito

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 4,967 |Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Ovo djelo je na engleskom objavljeno 2002. a u podnaslovu stoji: «američki stručnjak odgovara na često postavljana pitanja o islamu». Za dobre poznavaoce opusa profesora Esposita u ovoj knjizi nema gotovo ničega novoga osim forme u kojoj je materija izložena, a to je takozvana forma «pitanja i odgovora». Pitanja su podijeljena u sedam cjelina: općenita zapažanja, vjerovanje i praksa, islam i druge vjere, običaji i kultura, nasilje i terorizam, društvo, politika i privreda, te muslimani na Zapadu. Knjiga još sadrži autorov predgovor hrvatskom izdanju, pojašnjenje manje poznatih riječi, sugestije za dalje čitanje, pogovor dr. Ivana Kopreka, opsežnu bilješku o autoru dr. N. Kahterana te indeks imena i pojmova. Pitanja su direktna: Šta je Kaba?, Imaju li muslimani sedmični obred?, Kakvo je islamsko bankarstvo?, Zašto se muslimani protive plesu?, Dopušta li islam bombaše samoubice?, itd. Odgovori su sažeti i rijetko duži od dvije stranice. S obzirom na okolnosti u kojima je pisana, osnovna poruka knjige je da je islam jedna velika religija i civilizacija, i da je teroristi koji nose muslimanska imena predstavljaju u mjeri u kojoj teroristi i ratni zločinci sa kršćanskim ili jevrejskim imenima predstavljaju kršćanstvo i židovstvo. Oni na Zapadu koji teroriste ipak uzimaju za autentične predstavnike islama očito primjenjuju duple standarde prema trima velikim vjerama i vjerskim zajednicama, zaključuje autor. Riječ je, dakle, o vrlo jednostavnoj knjizi, sa jednostavnim idejama izraženim na jednostavan način.
Ovo djelo je na engleskom objavljeno 2002. a u podnaslovu stoji: «američki stručnjak odgovara na često postavljana pitanja o islamu». Za dobre poznavaoce opusa profesora Esposita u ovoj knjizi nema gotovo ničega novoga osim forme u kojoj je materija izložena, a to je takozvana forma «pitanja i odgovora». Pitanja su podijeljena u sedam cjelina: općenita zapažanja, vjerovanje i praksa, islam i druge vjere, običaji i kultura, nasilje i terorizam, društvo, politika i privreda, te muslimani na Zapadu. Knjiga još sadrži autorov predgovor hrvatskom izdanju, pojašnjenje manje poznatih riječi, sugestije za dalje čitanje, pogovor dr. Ivana Kopreka, opsežnu bilješku o autoru dr. N. Kahterana te indeks imena i pojmova. Pitanja su direktna: Šta je Kaba?, Imaju li muslimani sedmični obred?, Kakvo je islamsko bankarstvo?, Zašto se muslimani protive plesu?, Dopušta li islam bombaše samoubice?, itd. Odgovori su sažeti i rijetko duži od dvije stranice. S obzirom na okolnosti u kojima je pisana, osnovna poruka knjige je da je islam jedna velika religija i civilizacija, i da je teroristi koji nose muslimanska imena predstavljaju u mjeri u kojoj teroristi i ratni zločinci sa kršćanskim ili jevrejskim imenima predstavljaju kršćanstvo i židovstvo. Oni na Zapadu koji teroriste ipak uzimaju za autentične predstavnike islama očito primjenjuju duple standarde prema trima velikim vjerama i vjerskim zajednicama, zaključuje autor. Riječ je, dakle, o vrlo jednostavnoj knjizi, sa jednostavnim idejama izraženim na jednostavan način.

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Apr 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 
1
 
 
 
2
 
FILOZOFSKO-TEOLOŠ
KI INSTITUT DRUŽBE ISUS
OVE
U ZAGREBU
 Institut za ekumensku teologiju i dijal
og KBF
-a „
Juraj Križanić
Odjel za dijalog s nekršćanima
 
 Biblioteka
 RELIGIJSKI NIZ
Knjiga 3
 Za izda
vača
 
Ivan CINDORI
Glavni urednik 
Ivan KOPREK
 Lektura
Vida G
RANIĆ
 Copyright © 2002 by John L. EspositoThis translation of WHAT EVERYON
E NEEDS TO KNOW ABOUT ISLAM,
originaly published in English in
2002, is pub
lished by anangement with OxfordUniversity P
ress, I
nc.Knji
ga ŠTO BI SVATKO TREB
A
O ZNATI O ISLAMU prije
vod je izvornog izdanjaiz
2002., i
zdana je u suradnji s Oxford Univ
ersity Press, Inc.
 
CIP-Katalogizacija u publikacijiNacio
nalna i sveučilišna knjižnica,
Zagreb
 LDK 297.1ESPOSITO, John L.Što bi svatko trebao znat 
i o islamu (američki stručnjak odg 
o
vara na čes
to postavl
 jana pitanja o islamu) / John L Esposi
o ; s engleskog preveli Nevad Kahteran...
 [at al.], -
 Zagr 
eb : Filozofsko-teološki institut dru
 ž 
be Isusove. 2003.-(Bibl
ioteka Religij
ski niz
; knj. 3)
 
 Prijevod djela: What everyone needs t 
o know about Islam. - Kazala.
 ISBN 
953-231-004-5I. Islam -
Temeljna načela
 430502029
 
NAKLADA 1000
PRIMJER 
AKA
Priprema i oprema DURIEUX d.o
.o., Zagreb
 Tisak TIPOTISAK 
d.o.o., Zagreb
 
 
 
3
 
John L. Esposito
Što bi svatko trebaoznati o islamu
(američk 
i str 
učnjak odgovara na često postavljana pitanja o islamu)
 
S engleskoga prev
eli
 Nevad KAHTERAN 
 i Ivan KOPREK 
 Zagreb 2003.

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Senad Mahić liked this
Alija.Harisovic liked this
Stjepka Novak liked this
eldin_susa liked this
Hatidže Emic liked this
Hal Hagood liked this
Ana Marušić liked this
Senad Kofrc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->