Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sarenilo_decijih_pitanja

Sarenilo_decijih_pitanja

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by teodorav

More info:

Published by: teodorav on May 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2013

pdf

text

original

 
 Kvalitet je najbolji recept.
Tajna je u imenu:
Kak
 
o t
 
ata br 
 
z
 
o mo`e da nap
 
 
avi kol
 
a~e?
Vrlo, vrlo jednostavno: Sa gotovim Dr. Oetker sme{ama za kola~e. Priprema je brzai jednostavna, a ukus - ukus je uvek onaj pravi doma}i.
A
 
za{to
 
sa
 
proizvodima
 
Dr.
 
Oetker
 
svi
 
kola~i
 
uspevaju?
Evo za{to: Zato {to je Dr. Oetker preduze}e sa tradicijom od 1891. godine. Zato{to je Dr. Oetker jo{ po~etkom 20. veka osnovao probnu kuhinju, u kojoj se sviproizvodi i recepti isprobavaju, kako bi bili sigurni, da }e zaista sa njima svaki kola~da uspe. Zato je Dr. Oetker kompetentan da daje savete vezane za dodatkekola~ima i dezerte. I ono najva`nije - zato {to Dr. Oetker sve radi s ljubavlju. Istokao i ja - kada za vas pravim kola~e, koristim dodatke za kola~e Dr. Oetker, to jemoj na~in da vam poka`em koliko vas volim.
A
 
koga
 
mo`emo
 
da
 
pitamo
 
ako
 
nas
 
ne{to
 
zanima
 
o
 
kola~imaili
 
proizvodima?
 To je lako: Po{aljemo pismo ili pozovemo Dr. Oetker u Beogradu. Tamo uvek imanekoga, ko mo`e da nam da odgovor.
Dr. Oetker d.o.o. • Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9 Tel./fax: +381 (0) 11 2696 818, 2696 887, 2696 891E-mail: oetkerªoetker.co.yu
 Kvalitet je najbolji recept.
[arenilode~ijihpitanja
 
 Knji`ica br. 5
 
Tajna je u imenu:
[arenil
 
o de 
 
~ijih pitanja?
Sada za decu nastupa vreme velikih tajni i bezbrojnih pitanja - jer praznici su pred vratima! Kada se radi o pitanjima vezanim za pravljenje kola~a, rado }emo Vampomo}i da na njih odgovorite.
Za{to su sitni kol
 
a~i}i tako uku
 
sni?
Zato {to su pripremljeni sa mnogo ljubavi. Zato {to imaju ukus radosnog i{~ekivanja.Zato {to su napravljeni od srca. Zato {to zasla|uju vreme posta.Zato {to imaju ukus detinjstva. Zato {to tmurne zimske ve~eripretvaraju u prijatne. Zato {to predstavljaju predivnu tradiciju.Zato {to spajaju prijatelje i rodbinu. ... I zato {to sadr`e samo najboljesastojke od Dr. Oetker-a.
 A k
 
ako to i t
 
ati us
 
p
 
ev 
 
a?
Sa na{im novim receptima, koje smo razvili za Vas, i sa njima uskla|enim sastojcimaod Dr. Oetker-a, sigurnost uspevanja i u`ivanje za ~ula su zagarantovani. Prosto ni{tane mo`e da krene naopako. A ako tata ipak bude imao jo{ neka pitanja, onda njemui Vama naravno uvek stojimo na raspolaganju.Pretvorite pravljenje sitnih kola~a u porodi~ni doga|aj i iskoristite svaki trenutak da budete zajedno. U tome }e sigurno u`ivati i deca, i mame, a i tate. Za{toda ne i bake i deke?@elimo Vam prijatnu zabavu u pravljenju kola~a i u`ivanju u plodovima Va{eg truda.Posvetite se jedni drugima i pojedite ih zajedni~ki u slast!
 Sre}nu Slavu, Novogodi{nje i Bo`i}ne praznike `eli VamVa{ Dr. Oetker!
Po ovim znacima }ete prepoznati stepen lako}e pripremanja pojedina~nih recepata:uspeva lakopotrebno je malo ve`bezahtevnije
 
Molimo Vas da prilikom pe~enja kola~a obratite pa`nju na osobine Va{e pe}nice. Osimtoga `elimo da Vam uka`emo na to, da garanciju uspevanja recepata mo`emo da damosamo ukoliko se koriste originalni Dr. Oetker dodaci kola~ima.
 
 Za testo:
175 g p{eni~nog bra{na,½ kafene ka{i~ice Dr. Oetker pra{ka za pecivo Original Backin, 75 g {e}era,1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,1 jaje, 125 g omek{alog maslaca ilimargarina, 200 g d`ema od kajsija,175 g grubo rendane, bele ~okolade.
 Za premazivanje:
125 g bele ~okolade,25 g ~okolade za kuvanje, rendana koraod jedne pomorand`e.
Testo:
Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivoi prosejte u posudu za me{enje. Dodajte pre-ostale sastojke i sve umutite mikserom (metliceza me{enje), mute}i prvo najmanjom, a potomnajve}om brzinom, tako da dobijete glatko testo.Pomo}u dve kafene ka{i~ice oblikujte loptice veli~ine le{nika i polo`ite ih na tepsiju oblo`enuhartijom za pe~enje, tako da izme|u ostanerazmak od oko 5 cm. Pomo}u vilju{ke, koju steprethodno umo~ili u bra{no, pritisnite loptice,tako da dobijete okrugle plo~ice. Stavite tepsijuna sredinu prethodno zagrejane pe}nice.
 Elektri~na pe}nica:
oko 160°C
 Pe}nica na topli vazduh:
oko 140°C
 Pe}nica na gas:
stepen 1 - 2
Vreme pe~enja:
ca. 18 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Pecivo skinite sa hartijom za pe~enje sa tepsije ipolo`ite na re{etku da se hladi.^okoladu otopite odvojeno na pari. Prema`itekeksi}e belom ~okoladom. Tamnu ~okoladusipajte u kesu za zamrziva~, odsecite mali }o{ak i ukrasite keksi}e. Pospite ih rendanom koromod pomorand`e i ostavite ~okoladu da se stegne.
 Za testo:
125 g omek{alog maslaca ilimargarina, 60 g prosejanog {e}era u prahu, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 150 g p{eni~nog bra{na, na vrhno`a Dr. Oetker pra{ka za pecivoOriginal Backin, 10 g kakao praha(nesla|enog), 2 supene ka{ike mleka,6 kapi ulja ili kapi od mente(iz apoteke).
Osim toga:
nekoliko pistacija ili belih semenki bundeve.
 Za premazivanje:
100 g {e}era u prahu,2 - 3 kapi ulja od mente (nane), rendana kora od jedne pomorand`e,oko 2 supene ka{ike vode.
Testo:
Penasto umutite maslac ili margarinmikserom (metlice za mu}enje). Postepenododajte {e}er u prahu i vanilin {e}er, tako dadobijete kompaktnu smesu. Pome{ajte bra{no sapra{kom za pecivo i kakao prahom, prosejte i izdva puta, naizmeni~no sa mlekom i uljem odmente dodajte u umu}enu smesu, kratko mute}i.Sipajte testo u {pric za kola~e sa srednjimnastavkom (Ø 8 mm). Na tepsiji oblo`enojhartijom za pe~enje oblikujte koluti}e promeraoko 3 cm. Koluti}e ukrasite na mestu spajanja jednim zrnom pista}ija ili semenkom bundeve.Stavite tepsiju na sredinu prethodno zagrejanepe}nice.
 Elektri~na pe}nica:
oko 180°C
 Pe}nica na topli vazduh:
oko 160°C
 Pe}nica na gas:
stepen 2 - 3
Vreme pe~enja:
ca. 10 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Pecivo skinite sa hartijom za pe~enje sa tepsijei polo`ite na re{etku da se hladi.[e}er u prahu pome{ajte sa uljem od mente irendanom korom pomorand`e u maloj posudi,i dodajte onoliko vode, koliko je potrebno dadobijete gust preliv. Sipajte preliv u kesu zazamrziva~, odsecite jedan mali }o{ak i timeukrasite koluti}e.
Koluti}i od mente 
oko 90 komada
Za{to
 
pravi{
 
sitne
 
kola~e?
 Vo}ni ~
 
okol
 
adni kek
 
si}i
oko 60 komada
 
Tajna je u imenu:
Savet vi{e:
Umesto ulja ili kapi od mente mo`eteda koristite i sok od limuna ili pomorand`e.
Sasvim jednostavno: zato {to vas volimi ho}u malo da vas razmazim.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->