Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
16.3.2009

16.3.2009

Ratings: (0)|Views: 134 |Likes:
Published by Duc Hieu

More info:

Published by: Duc Hieu on Apr 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2014

 
SXÂY DNG THA THIÊN HUCNG HÒA XÃ HI CHNGHĨA VIT NAMTHANH TRA SỞ Độc lập Tự do Hạnh phúc
S
: /BC-TTr
Huế, ngày 06 tháng 02 n
ă
m 2009
TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG HỢP KHIẾU NẠI NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 06/02/2009I.Các trưng hp đã Quyết đnh:
SttHvà tênNi dungCông văn chđođxut và kết qugii quyết kn01
- Bà:
Đào Thị Khánh
, trú tại số235/40A Bạch Đằng, phường 15,Q. Bình Thạnh, TP. HCM.- Xin được trả lại khu nhà đấtsố 73/31(hẻm 137 mới) đườngĐinh Tn Hoàng, phườngThuận Lộc, TP. Huế.- ng văn số 4054/UBND-NC ngày27/10/2006 của UBND tỉnh yêu cầu Giám đốcSở XD chủ trì phối hợp với các cơ quan chứcnăng của tỉnh kiểm tra, xác minh việc quản lý,sử dụng đối với khu nhà đất nói trên theotrình tự, thủ tục và thời hạn pháp luật quyđịnh; đề xuất ớng giải quyết o oUBND tỉnh xem xét.- Báo cáo số 666/BC-SXD (16/8/2007)- Bổ sung Công văn số 92/CV-SXDngày 24/01/2008- Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày07/10/2008 của UBND tỉnh TT.Huế.
02
Bà:
Nguyễn Thị Hảo
, trú tại 22đường Trần Phú, thành phố NhaTrang, tỉnh Khánh Hòa.- Xin lại nhà đât số 03(số củ)đường Điện Biên Phủ, phườngTrường An, TP. Huế.- ng n số 3640/UBND-NC ngày29/9/2006 của UBND tỉnh yêu cầu Giám đốcSXD kiểm tra, xác minh khu nhà đất nói trênvà đề xuất hướng giải quyết; báo cáo kết quảcho UBND tỉnh trước ngày 25/10/2006.- Báo cáo số 663/BC-SXD (16/8/2007)- Báo cáo số 568/TTr-HĐTV ngày28/11/2007 của Hội đồng Tư vấn.- Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày27/5/2008 của UBND tỉnh TT.Huế.
03
-
Hồ Thị Trình
và ông
HồLinh
Chương thường trú tại337/29 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. TânBình, Tp. HCM.- Khiếu nại xin lại nhà đất số40 (số cũ 39) Trần Nhật Duật,P. Tây Lộc, Tp. Huế- ng n số 3549/UBND-NC ngày25/9/2006 của UBND tỉnh TT.Huế v/v yêucầu SXD kiểm tra, xác minh viẹc quản lý, sửdụng và đề xuất giải quyết khiếu nại đòi lạinhà đất số 39 Trần Nhật Duật, TP.Huế.- Công văn số 3769/UBND-NC ngày 30/8/2007của UBND tỉnh TT.Huế v/v yêu cầu SXD đề- Báo cáo s12/SXD-TT(03/01/2007)- Tờ trình số 105/TT-SXD ngày 25tháng 01 năm 2008.- Quyết định số 317/QĐ- UBND ngày01/02/2008 của UBND tỉnh TT.Huế.
 
xuất ban hành Quyết định giải quyết
04
Ông
Hà Mạnh Cảnh
Đc: 25/56 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế- Khiếu nại xin lại nhà thờ pháiHà Viên ở số 25A, 25B đường Nguyễn Thái Học, thành phốHuế.- Công văn số 3270/UBND – NC ngày 07tháng 9 m 2006 của UBND tỉnh ThừaThiên Huế về việc đôn đốc báo cáo cáctrường hợp khiếu nại về nhà đất- Báo cáo s1108/SXD-TT(18/9/2008)- Tờ trình số 1102/TT-SXD ngày 18tháng 9 năm 2008.- Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày07/10/2008 của UBND tỉnh TT.Huế.
05
Trần Thị Kiều Anh
trú tạisố 03 Trần Quốc Toản, Tp. NhaTrang- Khiếu nại đòi lại khu nhà đấts43 (số cũ 19) Hồ XuânHương, Tp. Huế.Công văn số 2628/UBND-NC ngày 21/5/2008 yêucầu Sở Xây dựng kiểm tra, xác minh nội dung đơnnói trên, đề xuất hướng giải quyết; báo cáo UBNDtỉnh kết quả thực hiện trước ngày 21/6/2008.- o o số 1103/BC-SXD ngày08/9/2008 của SXD.- Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày07/10/2008 của UBND tỉnh TT.Huế.
06
- Ông
Nguyễn Hồng Quân
Đ/c: 22 An ơng ơng,Tp.Huế.- Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hồng Quân- ng n số 2056/UBND-XD ngày22/5/2007 v/v yêu cầu kiểm tra, trả lời cácvấn đề nêu tại đơn kiến nghị của ông NguyễnHồng Quân.- o o số 299/SXD/TTr ngày20/4/2007 của SXD.- o o số 497/BC-SXD ngày25/6/2007.- Bản vẽ hiện trạng.- Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày31/12/2007 của UBND tỉnh.- Báo cáo bổ sung số 1127/BC-SXDngày 22/9/2008 của SXD gửi UBNDtỉnh.- Quyết định giải quyết cuối cùng số1303/QĐ-BXD ngày 29/10/2008 củaBộ Xây dựng.
07
Ông
Lê Quang Kiệu
Đinh Thị Kim Trà
Đ/c: 53 tổ 47 phươờng QuanHoa, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội-Khiếu nại đòi lại nhà đât số6/4 đường Huyền Trần CôngChúa (cũ), nay là số 85 đưòngBùi Thị Xuân, Huế.- ng n s3516/UBND-KN ny07/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xácminh trường hợp khiếu nại của ông Lê QuangLiệu- Báo cáo s13/ BC-SXD ngày03/01/2007.- UBND tỉnh đã có Quyêt định số 1189/QĐ-UB ngày 23/5/07.
08
Ông
Nguyễn Cộng Hoà
(Việtkiều)- Khiếu nại xin lại nhà số 122đường Bạch Đằng, thành phố- BC s1230/BC-SXD ngày
 
Đc: Thành phHCMHuế.28/12/2007- QĐ số 2110/QĐ –UBND ngày 17/9/2008
Đặng Thị Tích
Đc: Thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam. Cam Ranh, Khánh Hòa- Khiếu nại đòi lại nhà đất số28 Bà Triệu, phường Phú Hội,Thành phố Huế.- ng n s3477/UBND-KN ny02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xácminh; báo cáo các trường hợp khiếu nại đòi lạinhà đất.- Sở Xây dựng đã có Công vănngày 12/2/2003 trả lời đương sự và báo cáo UBND tỉnh.- Báo cáo số 1231/SXD –TTr ngày26/10/2006.- Quyết định giải quyết khiếu nại số518/QĐ-UBND tỉnh ngày 13/2/07
09
Ông
Vũ Ngọc Toàn
Đc: phường Xuân An, thị xãLong Khánh, tỉnh Đồng Nai- Khiếu nại đòi lại nhà, đất số17 Phạm n Lạc, phườngThuận Lộc, thành phố Huế.- ng n số 4183/UBND-KN ngày28/12/2005 của UBND tỉnh giao Sở Xây dựngkiểm tra, xác minh, báo cáo đề xuất UBNDtỉnh giải quyết.- Báo cáo số 669/BC-SXD (16/8/2007)- Quyết định số 2321/QĐ-UBND(12/10/2007)
10
Ông
Ngô Duyệt
Ông
Ngô Đôn
Đc: Số 5B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí MinhKhiếu nại đòi lại nhà đất- số 24, 26 Phan Bội Châu,thành phố Huế- số 30 và 30A Phan ChuTrinh, thành phố Huế- ng n s3477/UBND-KN ny02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xácminh; báo cáo các trường hợp khiếu nại đòi lạinhà đất.- Báo cáo số 679/BC-SXD (16/8/2007)- QĐ số 1947/QĐ-UBND ngày29/8/2008
11
Ông
Tôn Vỹ Nhân
Đc: Số 343/83 Nguyễn TrọngTuyển, phường 1, quận nBình, thành phố Hồ Chí Minh- Khiếu nại đòi lại nhà đất số15 Lý Thường Kiệt, thành phốHuế.- ng n s3477/UBND-KN ny02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xácminh; báo cáo các trường hợp khiếu nại đòi lạinhà đất.- BC số 874/BC-SXD ngày 28/7/2008-QĐ s1945/QĐ-UBND ngày29/8/2008
12
Huyền n Nữ HồngPhượng
Đc: 01D/4 Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.- Đơn xin trả lại nhà số 20 LýThường Kiệt, phường nh Ninh, thành phố Huế.- ng n s3477/UBND-KN ny02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xácminh; báo cáo các trường hợp khiếu nại đòi lạinhà đất.- Báo cáo số 675/BC-SXD (16/8/2007)- Quyết định 2289/QĐ-UBND ngày05/10/2007
13
họ
Nguyễn Nhơn
Đc: Số 171G đường Cô Bắc, quận2, thành phố Hồ Chí Minh- Khiếu nại đòi lại nhà thờ hương hỏa tại số 53 (33 số cũ)Chi Lăng, phường Phú Cát,thành phố Huế- ng n s3477/UBND-KN ny02/11/2005 yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, xácminh; báo cáo các trường hợp khiếu nại đòi lạinhà đất.- Báo cáo số 1114/BC-SXD (04/12/2007)-QĐ s1946/QĐ-UBND ngày

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->