Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
STRATEGIJSKI MENADŽMENT-SKRIPTA

STRATEGIJSKI MENADŽMENT-SKRIPTA

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 26,378 |Likes:
Published by uros1979

More info:

Published by: uros1979 on Apr 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
STRATEGIJSKI MENADŽMENT
Zašto su neke organizacije uspešnije od drugih?
Relativno nov koncept upravljanja
Pojavljuje se 50-tih godina XX veka
Posmatra se kao koncept i kao procesStrategijski menadžment se sastoji od analiza, odluka i akcija koje nekaorganizacija preduzima kako bi stvorila i zadržala konkurentske prednosti. Tri procesa koji se nalaze u centru strategijskog menadžmenta su:
ANALIZA ~
Strategijska analiza
DONOŠENJE ODLUKA ~
Formulisanje strategije
 
DELOVANJE ~
Implementacija strategijeOperativna efikasnost
podrazumeva da slične radnje obavljate bolje odsvojih rivala.
KLJUČNI ATRIBUTI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA
Usmerava organizaciju ka sveukupnim ciljevima- vizija misija,strategijski ciljevi„organizacijska naspram individualne racionalnosti“
U procesu odlučivanja uzima u obzir interese velikog broja
STEJKHOLDERA
Uključuje kratkoročnu i dugoročnu perspektivu
Prepoznaje kompromis između
EFEKTIVNOSTI
i
EFIKASNOSTI.
STRATEGIJA
Strategija je:
~ odgovor preduzeća na sile konkurencije~ konkurentska strategija je kombinacija rezultata (cilja) kome se teži isredstva (poslovne politike) kojima se ona ostvaruje.Smisao strategijskog upravljanja je da na bazi analize šansi i opasnosti izokruženja, kao i sagledavanja internih slabosti i snaga, preduzeće identifikujekritične faktore poslovnog uspeha – SWOT analizaMichaelPorter
 
STRATEGIJSKI MENADŽMENT
FORME STRATEGIJA
Iz raznih razloga nameravana (planirana) strategija firme retko preživljava usvom originalnom obliku. Nepredviđeni događaji u okruženju, neočekivanaograničenja sredstava ili promena u zahtevima menadžmenta mogu dadovedu do toga da neki delovi nameravane (planirane) strategije ostanuneostvareni.
STRATEGIJSKA ANALIZA
o
Analiza opštih i posebnih ciljeva
o
Analiza eksternog okruženja
o
Analiza internog okruženja
o
Procena intelektualne imovine (aktive)
FORMULISANJE STRATEGIJE
Formulisanje strategije na nivou korporacije
-
U kojoj oblasti se nadmetati?
-
Na koji način voditi poslove da bi se ostvarila sinergija?
Formulisanje strategije na nivou poslovne jedinice
-
Kako se nadmetati u datom poslovnom okruženju?
-
Strategija opšteg vođstva u troškovima
-
Strategija diferencijacije
-
Fokus
CEO ISPIT
CILJNA STRATEGIJAPLANIRANA(NAMERAVANA)STRATEGIJAREALIZOVANASTRATEGIJANEREALIZOVANASTRATEGIJANEPLANIRANASTRATEGIJA
2
 
STRATEGIJSKI MENADŽMENT
Formulisanje međunarodne strategije
Strategija digitalnog poslovanja.
IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE
Strategijska kontrola i korporativno upravljanje
Kreiranje efektivnog organizacionog dizajna
Stvaranje organizacije koja uči i etičke organizacije
Negovanje korporativnog preduzetništva
Stvaranje novih poduhvata
COCA-COLA (primer)
ULOGA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IMENADŽMENTSTEJKHOLDERA
Korporativno upravljanje je veza između različitih učesnika koji utvrđujupravac i učinak korporacije.Primarni učesnici su:
o
Akcionari
o
Menadžment (na čelu sa generalnim direktorom)
o
Upravni odbor.
MEHANIZMI USPEŠNOG KORPORATIVNOGUPRAVLJANJA
Mehanizmi
interne kontrole
kojima se obezbeđuje uspešnokorporativno upravljanje su:
o
Uspešan i angažovan Upravni odbor,
o
Aktivni akcionari (aktivnost akcionara)
o
Motivisani i odgovorni menadžeri (odgovarajuće nagrade i motivacijaza menadžere)Mehanizmi
eksterne kontrole
:
CEO ISPIT
3

Activity (266)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Prokic Nebojsa liked this
Prokic Nebojsa liked this
deksi22 liked this
Marko Perovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->