Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
20130413 Groene.nl - State of the Market: The Rijksmuseum Revisited

20130413 Groene.nl - State of the Market: The Rijksmuseum Revisited

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Joost Ramaer
The credit crisis has taught us the hard way that markets are neither free nor perfect. Still, Dutch governments of various political hues cling stubbornly to the illusion that markets are always better than the state. After the succesful reopening of the Rijksmuseum in Amsterdam the museum's management adapted admirably to the present austere times by greatly slashing costs and at the same time expaning its public funding. But iits Scrooge-like owner, the Dutch state, punishes the museum for this accomplishment by reducing its yearly subsidy and doubling the rent the museum has to pay. Government should have rewarded it instead by scrapping the rent altogether: it amounts to a needless pumping around of public money. Its dealings with the museum shows the confused thinking about public and private money that still dominates Dutch politics, in spite of the credit crisis. Second instalment of a series on state and markets.
The credit crisis has taught us the hard way that markets are neither free nor perfect. Still, Dutch governments of various political hues cling stubbornly to the illusion that markets are always better than the state. After the succesful reopening of the Rijksmuseum in Amsterdam the museum's management adapted admirably to the present austere times by greatly slashing costs and at the same time expaning its public funding. But iits Scrooge-like owner, the Dutch state, punishes the museum for this accomplishment by reducing its yearly subsidy and doubling the rent the museum has to pay. Government should have rewarded it instead by scrapping the rent altogether: it amounts to a needless pumping around of public money. Its dealings with the museum shows the confused thinking about public and private money that still dominates Dutch politics, in spite of the credit crisis. Second instalment of a series on state and markets.

More info:

Published by: Joost Ramaer on May 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

 
04-05-13 15:22De Groene Amsterdammer - Staat van de markt: Vestzak-broekzak rond het RijksmuseumPagina 1 van 3http://www.groene.nl/commentaar/2013-04-13/staat-van-de-markt-vestzak-broekzak-rond-het-rijksmuseum
abonneerklaversnieuwsbriefservice & bezorgingcolofoncontactdownload
 De Groene
13-04-2013
!"##"$%#&$'($)#*+",$-(."/#+01*2(+/#+$*2&'$3("456+.)7.(7)
CULTUUR 
Publiekeinvesteringen laten zich nietzomaar 'vermarkten', zo bleek vorige week in de eerste afleveringvan dezeserie. Het Rijksmuseum in Amsterdamkwam er pas toen de overheid eensubstantieel eerste bouwbudget op tafellegde. Een eerste poging in 1864mislukte jammerlijk omdat het rijk hoopte op private geldschieters. Dielietenhet afweten: Nederland zuchtte toen onder hoge schulden en economischestagnatie, net als nu.
JOOST RAMAER 
Tweeten
5
0
Ruim een eeuw later, in een periode van groei en voorspoed, trok het kabinet-Kok opnieuw deportemonnee voor een ingrijpende verbouwing, die uiteindelijk twee keer zo lang zou duren en veelmeer kostte dan gepland: 375 miljoen euro. Net als de oorspronkelijke nieuwbouw tussen 1876 en1885, overigens.Gelukkig maar: nu het Rijks eindelijk weer open is, blijkt het mooier en uitnodigender dan ooittevoren. Maar het kost ook geld om ons en miljoenen buitenlandse toeristen van deze kunsttempel telaten genieten. Die exploitatiekosten gaan vrijwel zeker fors omhoog. De lat voor beveiliging,klimatisering en de ontvangst van het publiek ligt veel hoger dan vroeger. En wat doet de overheid, zo
 jramaer@gmail.comloguit
Like20
 
04-05-13 15:22De Groene Amsterdammer - Staat van de markt: Vestzak-broekzak rond het RijksmuseumPagina 2 van 3http://www.groene.nl/commentaar/2013-04-13/staat-van-de-markt-vestzak-broekzak-rond-het-rijksmuseum
 blijkt uit eeninteressant artikel(pay-wall) in
 NRC Handelsblad 
van zaterdag 6 april. Het rijk verlaagtde jaarlijkse subsidie voor de exploitatie van het museum van 44,1 naar 38,2 miljoen euro, en vraagttegelijkertijd ruim twee keer zo veel huur: 20,6 miljoen per jaar. Een eenvoudige rekensom leert dathet museum daardoor niet meer, maar slechts half zo veel overhoudt voor de exploitatie: 18 in plaats van 34 miljoen euro.De huurverhoging verraadt de gevolgen van de privatiseringsgolf die de afgelopen twintig jaar over depublieke sector is gespoeld. Tientallen rijksinstellingen en onderdelen van bestuurlijke organisatieszijn verzelfstandigd, van de loodsdienst voor zeeschepen via de woningcorporaties tot aan de Autoriteit Financiële Markten. Al die entiteiten blijven publieke taken vervullen waarvoor meestal ook  bijdragen nodig blijven uit de publieke middelen - onze belastingcenten. Maar de verzelfstandigingenhebben ook een soort schaduwmarkt geschapen, waarin de overheid zich rijk rekent door de verzelfstandigde dochters voor van alles en nog wat 'marktconforme' tarieven in rekening te brengen.Het zou mij niet verbazen wanneer de huurverhoging voor het Rijksmuseum gebaseerd is op eenhogere WOZ-waarde van het pand: door de renovatie is die aanzienlijk opgevijzeld, waardoor ook dehuur omhoog kan. Wat ook de rechtvaardiging voor de hogere huur moge zijn, dit soort illusiepolitiek leidt tot eennieuwe vorm van rondpompen van publiek geld, die hoge en volstrekt nutteloze extra kosten met zichmeebrengt. Door de subsidiekorting annex huurverhoging, zo leert een eenvoudige rekensom, krijgthet Rijksmuseum per saldo nog maar 18 in plaats van 34 miljoen euro per jaar van ons allemaal. Alshet rijk geheel zou afzien van het heffen van huur en de subsidie gelijk zou houden, dan hield hetmuseum juist 4 miljoen méér over dan voorheen. Het is onzinnig om daar tegenin te brengen dat deoverheid dan 20,6 miljoen aan 'inkomsten' zou mislopen. Al dat geld vloeit immers in en uit dezelfde belastingpot. En aan het innen en beheren van die 'inkomsten' zijn ook weer kosten verbonden, die inhet verre van 'marktconforme' rondpomprijk gemakshalve verborgen plegen te blijven. Voor het Rijksmuseum maakt
 NRC Handelsblad 
die kosten nu wel zichtbaar, door een overzicht bijhet artikel van de inkomsten en uitgaven van het Rijksmuseum vóór en na de verbouwing. De jaarlijkse uitgaven stijgen van 66 naar 74,4 miljoen euro. Veruit de belangrijkste oorzaak is dehuurverdubbeling. Zelf levert het museum een indrukwekkende prestatie. De personeelskosten stijgennauwelijks - van 31 naar 32 procent van het totaal. De kosten van het gebouw verdubbelen - van 3 naar6 procent - maar daar staat tegenover dat de post 'overige lasten' juist drastisch daalt: van 46 naar 29procent. Veruit de voornaamste oorzaak van de hogere uitgaven is die huurverdubbeling. Zo neemt hetaankoopbudget van het museum wel toe, maar blijft dat procentueel zeer bescheiden.Met nieuwe aankopen helpen private geldschieters graag, zo leert de internationale museumpraktijk -hetzij met geldelijke bijdragen, hetzij door werken te schenken of in bruikleen te geven. Maar de

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->