Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
�bn Sina . �bn Tufeyl - Hay bin Yakzan.pdf

�bn Sina . �bn Tufeyl - Hay bin Yakzan.pdf

Ratings: (0)|Views: 14 |Likes:
Published by paracletos571

More info:

Published by: paracletos571 on May 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
HAY BİN YAKZAN
 
 HAY BİN YAKZANİBN SİNA / İBN TUFEYLArapçadan çevirenler:M. Şerefeddin Yaltkaya - Babanzâde ReşidHazırlayan: N. Ahmet ÖzalpAnlatıYapı Kredi YayınlarıHay bin Yakzan / İbn SinaHay bin Yakzan (Esrarü’l-Hikmeti’l-Meşrikiye) / İbn TufeylHazırlayan: N. Ahmet ÖzalpÇevirenler: M. Şerefeddin Yaltkaya - Babanzâde ReşidKitap editörü: Filiz ÖzdemKapak tasarımı: Nahide Dikel© Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş., 2010Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.Yapı Kredi Kültür Merkeziİstiklal Caddesi No. 161 Beyoğlu 34433 İstanbulTelefon: (0 212) 252 47 00 (pbx) Faks: (0 212) 293 07 23http://www.ykykultur.com.tr e-posta: ykykultur@ykykultur.com.t
 
İbn Sina, (tam adıyla Ebu Ali el-Hüseyin bin Abdullah bin Sina, Batılıların verdiği adla Avicenna),980’de Buhara’da doğdu, 1037’de Hemedan’da öldü. En büyük İslâm bilginleri arasında sayılan filozof ve hekim İbn Sina, İslâm düşüncesinde Farabî’yle başlayan Aristotelesçi (Meşşaî) geleneğin en önemliadıdır. İbn Sina’nın en önemli iki yapıtı, geniş kapsamlı bir felsefe ve bilim ansiklopedisi olanKitabü’ş-Şifa ile birkaç yüzyıl boyunca gerek Doğu’da gerekse Batı’da tıp konusunda tek başvurukaynağı kabul edilen el-Kanun fi’t-Tıb adlı kitabıdır. Geri kalan önemli yapıtları arasında Kitabfi’s-Siyaset, Risale fi’l-Aşk, Hay bin Yakzan, el-Hidaye yer alır.İbn Tufeyl, 1106’da Gırnata yakınlarında Vadiü’l-Aş’ta doğdu, 1186’da Merakeş’te öldü. İşrakîfelsefesinin Endülüs’teki en önemli temsilcilerinden biridir. Uğraştığı ve önemli eserler verdiği başlıcakonular tıp, felsefe ve gökbilimdi. Günümüze ulaşan ve bütün dünyada tanınmasını sağlayan eseri iseHay bin Yakzan ya da diğer adıyla Esrarü’l-Hikmeti’l-Meşrikiye’dir. Dünyada felsefî romanın ilk örneği olan Hay bin Yakzan, 14. yüzyıldan başlayarak dünyanın bütün belli başlı dillerine çevrilmiş, başta Robinson Crusoe’nun yazarı Daniel Defoe olmak üzere birçok Batılı sanatçı ve düşünürüetkilemiştir.Mehmed Şerefeddin Yaltkaya, 1879’da İstanbul’da doğdu. Darülmuallimîn’i bitirdikten sonraçeşitli orta öğretim kurumlarında öğretmenlik (1910-1924), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndekelam profesörlüğü (1924-1933) yaptı. İlahiyat Fakültesi’nin kapatılması üzerine İslâm TetkikleriEnstitüsü müdürlüğüne atandı. Bu görevi sırasında (1937-1941) Edebiyat Fakültesi’nin çeşitli birimlerinde dersler verdi. Rıfat Börekçi’nin ölümü üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı’na getirildi(1942) ve bu görevini ölümüne (1947) değin sürdürdü.İslâm bilimleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Yaltkaya’nın başlıca yapıtları: İbn Esirler veMeşâhir-i Ulema (1906), Tarih-i Kur’an-ı Kerim (1915), Kelam Tarihi (1924), Simavna KadısıoğluŞeyh Bedreddin (1924), Dini Makalelerim (1944).Babanzâde Reşid, 1871’de Süleymaniye/Musul’da doğdu. Birçok bilim, sanat ve devlet adamıyetiştiren ünlü Babanzâdeler ailesinden Abdulfettah Beyin oğludur. İlk öğrenimini Süleymaniye’detamamlayarak İstanbul’a geldi. Çeşitli medreselerde okuyarak ders verme icazeti aldı (1896). Bir yandan çeşitli orta öğretim kurumlarında dersler verirken bir yandan da öğrenimini sürdürdü.Dersiamlık (1915) ve müderrislik (1920) payesi kazandı. 1920 yılında atandığı İbtidai Hariç İstanbulMüderrisliğini medreselerin kapatılmasına (1924) değin sürdürdü. Açıkta kalan Reşid Bey’in sonrakiyaşamına ilişkin bilgi ve yayımlanmış yapıtı saptanamamıştır. N. Ahmet Özalp, 1953’te Elbistan/Kahramanmaraş’ta doğdu. Öğretmen okulu ve eğitimenstitüsünü bitirdikten (1974) sonra iki yıl Türkçe öğretmenliği yaptı. Görevinden ayrılarak yayındünyasına girdi. Çeşitli yayınevleri, dergi ve gazetelerde çalıştı, Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı, danışmanlık yaptı. Yeniden öğretmenliğe döndü (1992). Şimdi bir yandan bir ilköğretim okulunda Türkçe öğretmenliği yaparken bir yandan da çalışmalarınısürdürmektedir.Osmanlı eserleri üzerinde çalışan N. Ahmet Özalp, çok sayıda yapıtı kültür dünyamıza yenidenkazandırdı. Bunların başlıcaları: Toplumsal Çözülme (Sait Halim Paşa, 1983), İslâm İnancının Temelİlkeleri (Filibeli Ahmed Hilmi, 1987), Bir Muhalifin Hatıraları (Şerif Paşa, 1991), İslâmda FelsefeAkımları (İzmirli İsmail Hakkı, 1995), Külliyat-ı Letaif (Faik Reşad, 1995), Gülşen-i Tevhid (TevhidŞiirleri Güldestesi, 1995), Seyahatlerim (Ali Suad, 1996), Beşir Fuad (Ahmed Midhat Efendi, 1996),Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat (Şemseddin Sami, 1996), Çin-Türkistan Hâtıraları (Habibzâde AhmedKemâl, 1996), Bir Kadının Hayatı (Mehmed Celal, 2001), Bin Bir Gece Masalları (Resimli Ay çevirisi,2007), Bir Denizcinin Avrupa Günlüğü (Mehmed Enisî, 2008).

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->