Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
2009-03 King David Kingdom of Mann Anglican Church Recognition

2009-03 King David Kingdom of Mann Anglican Church Recognition

Ratings: (0)|Views: 208 |Likes:
King David of the Independent Kingdom of Mann officially received ecclesiastical recognition as the true and lawful King of Mann, from the Archbishop of a Diocese of the Anglican Church. Cooperation with the Anglican Church is a traditional part of the UK constitutional monarchy system. Although the Kingdom of Mann is an older institution not limited by the bounds of British law, the connection to the British monarchy makes the Anglican Church an important part of the medieval history of the Kingdom of Mann, and strengthens relations between the Royal House of Mann and British Crown.
King David of the Independent Kingdom of Mann officially received ecclesiastical recognition as the true and lawful King of Mann, from the Archbishop of a Diocese of the Anglican Church. Cooperation with the Anglican Church is a traditional part of the UK constitutional monarchy system. Although the Kingdom of Mann is an older institution not limited by the bounds of British law, the connection to the British monarchy makes the Anglican Church an important part of the medieval history of the Kingdom of Mann, and strengthens relations between the Royal House of Mann and British Crown.

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

 
Iddfgfn` Jgg`jsfnstfgn` _jgiebftfib id Hfbe Anvfa id KnbbSrjss _j`jnsj=Knrgl ?336
HfbeAnvfa Liwjid tljFbajpjbajbt Hfbeaik id Knbblns rjgjfvja iddfgfn` jgg`jsfnstfgn` rjgiebftfibns tlj truj nba `nwdu` Hfbe id Knbb, drik tlj Nrglofslip id n Afigjsj id tljNbe`fgnb Glurgl"Wugl prig`nkntfib, wftl ‐du`` o`jssfbe nba suppirt‛, wns fssuja oy Lfs Erngj Nrglofslip Giubgf`Bjaa FF id Wljsnpjnhj, fb Unslfbetib AG, ib 73 Knrgl ?336"Qlj prig`nkntfib ib Hfbe Anvfa ajg`nrja tlnt/ib tliriuel rjvfjw nba hbiw`jaej idlfs nbgjstry, nswj`` ns n rjvfjw id tlj lfstirfgn``y nkofeuius bnturj id tlj Hfbeaik id tlj Fs`j id Knb, nbanghbiw`jaejkjbt tljrjid oy tlj eivjrbkjbt id LK ^ujjb J`fznojtl FF id Erjnt Orftnfb, ft fs tljipfbfib id tlfs Ofslip tlnt, ojyiba nby rjnsibno`jaiuot, Anvfa Liwj fs oitl n `jeftfkntjajsgjbanbt nba `jen` ljfr ti wlnt wns hbiwb ns tlj Wtnb`jy Hfbeaik id tlj Fs`j id Knb nba ailjrjoy rjgiebfzj lfs jxjrgfsja fbgirpirjn` prfbgj`y nutlirfty nba rfelts"‛Qlj kjbtfib id ‐prfbgj`y nutlirfty‛ fs n rjdjrjbgj ti tlj trnaftfibn` dngt ubajr lfstirfgn` gibvjbtfibs id riyn`ty nba biof`fty, tlnt n Hfbe lns n aun` bnturj ns n ‐Srfbgj‛, sugl tlnt ns ljfr nppnrjbt ojdirjsuggjjafbe ti tlj tlribj lj fs n Srfbgj, nba fd stjppfbe aiwb ti n``iw n suggjssir ti tnhj ivjrtljtlribj lj rjknfbs n Srfbgj" Ns sugl, tjglbfgn``y Anvfa Liwj lna ‐jxjrgfsja lfs prfbgj`y rfelts‛wljb nggjptfbe tlj tlribj id Hfbe id tljFbajpjbajbt Hfbeaik id Knbb"Giipjrntfib wftl tlj Nbe`fgnb Glurgl fs gibsfajrja nb fkpirtnbt trnaftfibn` pnrt idipjrntfbe n_iyn`Liusjubajr tlj Zbftja Hfbeaik gibstftutfibn` kibnrgly systjk id `nw" Qlj Orftfsl Griwb fsrjqufrja ti knfbtnfb strfgt nba jxg`usfvj nddf`fntfib wftl tlj Sritjstnbtdnftl nba tlj Nbe`fgnb Glurgl" N`tliuel tljFbajpjbajbtHfbeaik id Knbb fs nb i`ajr fbstftutfib bit `fkftja oy tlj oiubas id Orftfsl`nw, tljnbgfjbt Gj`tfg tjrrftiry id fts ljrftnejfs trnaftfibn``y Sritjstnbt Glrfstfnb, nba fts gibbjgtfib titlj Orftfsl kibnrglyid tlj kiajrb+any Zbftja Hfbeaikknhjs tlj Nbe`fgnb Glurgl nb fkpirtnbtsiurgj nba pnrt idkjafjvn`lfstiryid tlj Hfbeaik id Knbb"Qlfs iddfgfn` rjgiebftfib nba jbairsjkjbt oy tlj Nbe`fgnb Glurgl n`si strjbetljbs rj`ntfibs ojtwjjbtlj_iyn` Liusj id tljHfbeaikid Knbbnba tlj Orftfsl Griwbid tlj Zbftja Hfbeaik"Qlj Nbe`fgnb Glurgl fs n`si nb fkpirtnbt suppirt bjtwirh dir tlj prfknry ein` nba kfssfib id glnrftno`j nba bib+pridft plf`nbtlripy jspiusja oy tlj _iyn` Liusj id Hfbe Anvfa id Knbb"

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->