Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
_Gândurile şi emoţiile noastre pot influenţa realitatea fizică, pe distanţe mari_ - Mica enciclopedie AS - Numarul 1059 - Anul 2013 - Arhiva - Formula AS

_Gândurile şi emoţiile noastre pot influenţa realitatea fizică, pe distanţe mari_ - Mica enciclopedie AS - Numarul 1059 - Anul 2013 - Arhiva - Formula AS

Ratings: (0)|Views: 111|Likes:
Published by Gabriela Szafta
............................
............................

More info:

Published by: Gabriela Szafta on May 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

 
Formula ASArhivaAnul 2013 Numarul 1059Mica enciclopedie AS› "Gândurile şi emoţiile noastre pot influenţa realitatea fizică, pe distanţe mari" Mica enciclopedie AS
 
Cum trebuie să ne rugăm?
La ce fel de rugăciuni răspunde Dumnezeu. Cum să primim răspuns.everystudent.ro
 
5/5/13"Gândurile şi emoţiile noastre pot influenţa realitatea fizică, pe distanţe mari" - Mica enciclopedie AS - Numarul 1059 - Anul 2013 - Arhiva - Formula ASwww.formula-as.ro/2013/1059/mica-enciclopedie-as-27/gandurile-si-emotiile-noastre-pot-influenta-realitatea-fizica-pe-distante-mari-161492/16
"Gândurile şi emoţiile noastre potinfluenţa realitatea fizică, pe distanţemari"
 
- de vorbă cu profesorul clujean ADRIAN PĂTRUŢ, despre Proiectul ConştiinţeiGlobale -
 
Ipoteza Gaia
- D-le profesor, un grup de cercetători clujeni, con
dus de dvs., participă de câţiva ani lacel mai important proiect internaţional de cercetare necon
ven
 ţională, unul care sfidează şti
inţa actuală. Proiectul a în
ceput la Universitatea din Prince
ton şi românii sunt singurii din ţările din Est care participă la el, probabil şi ca un semn derecunoaştere a valorii şi experinţei dvs. legate de manifestările paranormale din pădurea Hoia-Baciu. Acest proiect internaţional, tul 
burător şi straniu, se numeşte"Proiectul Con
 ştiinţei Globale". Despre ce este vorba?
- Proiectul Conştiinţei Globale este cel mai impor 
tant proiect internaţional de cercetare aunor posibile acţiuni neconvenţionale ale minţii umane. Originea sa se găseşte înnumeroase discuţii purtate în anii 1970 - 1980, în cadrul unor grupuri de avangardă,formate din oameni de ştiinţă cu vederi largi şi reprezentanţi ai unor curente spirituale, preocupaţi toţi de ideea tulburătoare, potrivit căreia mintea umană ar putea influenţanemij
locit realitatea fizică. Afirmaţiile ce consideră gândul uman o forţă redutabilă, care poate schimba rea
litatea, au o tradiţie milenară şi au jucat un rol esenţial în ma
 joritateacurentelor esoterice şi doctrinelor spirituale care s-au succedat de-a lungul istoriei.Această idee tradiţională a fost şi este însă infirmată vehement de către comunitateaştiinţifică, deoarece pare să contra
zică setul de legi cunoscute ale fizicii. Proiectul Con-ştiinţei Globale consideră că, de fapt, contradicţia este doar una temporară şi aparentă şiîncearcă să o rezolve prin metode de investigaţie moderne, strict ştiinţifice.
- La ce idei şi curente mai vechi fac apel cer 
ce
tătorii implicaţi în proiect?
 
5/5/13"Gândurile şi emoţiile noastre pot influenţa realitatea fizică, pe distanţe mari" - Mica enciclopedie AS - Numarul 1059 - Anul 2013 - Arhiva - Formula ASwww.formula-as.ro/2013/1059/mica-enciclopedie-as-27/gandurile-si-emotiile-noastre-pot-influenta-realitatea-fizica-pe-distante-mari-161493/16
- Cercetătorii folosesc relativ frecvent anumiţi ter 
meni cu conotaţie mai degrabă esotericăşi/sau spiri
tuală, de exemplu: conştiinţă globală, conştiinţă plane
tară, noosferă sau Gaia. Noţiunea de noosferă îi apar 
ţine lui Pierre Teillhard de Chardin (1881-1955), cel care afost deopotrivă preot iezuit, paleontolog, antro
 po
log şi filosof. Ideea lui a fost că în procesul de evoluţie al Terrei s-ar forma treptat, distinct de geosferă (lumea minerală) şide biosferă (lumea vie) - o noo
sferă care umanizează Pământul. Noosfera ar fi gene
rată deminţile, gândurile şi cultura umană şiGaia ar avea un fel de existenţă autonomă. Foarte interesantă este şi aşa numita ipoteză Gaia,care a fost lansată în anul 1965, de către James Lovelock, cunoscut medic şi filo
sof. Prinipoteza Gaia, Lovelock a voit să desemneze planeta noastră ca organism viu. Gaia estenumele Pământului în mitologia greacă (numele corect este, de fapt, Geea). Ipoteza Gaiaconsideră că Pamântul nu este doar o simplă sferă de piatră (litosfera), acoperită înmajoritate cu apă (hidrosfera) şi pe care s-a dezvoltat viaţa (biosfera), ci ar fi el însuşi unorganism uriaş şi sensibil. De aceea, pentru Lovelock este prioritară exis
tenţa şi sănatatea planetei ca întreg, mult mai impor 
tantă decât supravieţuirea diferitelor specii indi
vidualede vieţuitoare. Ipoteza sa este apreciată şi sus
ţinută de numeroase grupuri şi mişcăriecologice. Într-o asociere a ipotezei Gaia cu conceptul de noosferă, noosfera ar fi mintea planetei Gaia.
- Cum se leagă toate acestea în proiectul de la Princeton, la care participaţi?

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
cori50 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->