Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Upravljanje investicijama

Upravljanje investicijama

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:
Published by Dudaš Ivan
Upravljanje investicijama seminarski rad
Upravljanje investicijama seminarski rad

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dudaš Ivan on May 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

 
Predmet: Upravljanje investicijama
TRŽIŠTE KAPITALA
-
seminarski rad -
Prefesor: Aleksandra Tešić Student: Ivan DudašAsistent: Tatjana Vučurević Br.indeksa:110/09
 
 Novi Sad, 2012. godina
S A D R Ž A J
Uvod...................................................................................................................................3.1. Pojam tržišta kapitala......................................................................................................3.2. Ciljevi tržišta kapitala.....................................................................................................4.3. Funkcije tržišta kapitala..................................................................................................4.4. Vrste tržišta kapitala.......................................................................................................5.5. Učesnici na tržištu kapitala.............................................................................................6.6. Funkcionisanje tržišta kapitala.......................................................................................7.7. Instrumenti tržišta kapitala.............................................................................................8.7.1 Akcije......................................................................................................................8.7.1.1. Pojam akcija...................................................................................................8.7.1.2.Vrste akcija......................................................................................................9.7.1.3. Emitovanje akcija..........................................................................................11.7.1.4. Cene akcija...................................................................................................13.7.2. Dugoročne obveznice...........................................................................................17.7.2.1 Pojam dugoročnih obveznica........................................................................17.7.2.2. Vrste dugoročnih obveznica.........................................................................18.7.2.3. Vrednost obveznica......................................................................................19.7.2.4. Rejting obveznica.........................................................................................22.Zaključak..........................................................................................................................24.Literatura..........................................................................................................................25.2
 
UVOD
Krajem 2006. godine, na poslovnoj večeri u hotelu Hilton u Parizu razgovarali smo sanašim domaćinom, predstavnikom firme Haribec iz Kvebeka u Kanadi, gospodinomErikom de Franciosi-em o uvozu kontigenta kanadskog pasulja. Bio je drugi dan pregovora o uslovima koji su uključivali količinu, kvalitet, cenu, uslove akreditiva,dinamiku isporuke kao i dinamiku plaćanja. Kontigent je podrazumevao veću količinurobe koja bi se isporučivala sukcesivno tokom cele godine - u Srbiju je svakog mesecatrebalo je da stigne po dva kontejnera najkvalitetnijeg šarenog pasulja iz Kanade. Bio jeto prilično veliki posao za nas, malo veletrgovinsko preduzeće iz Šapca. Trgovali smo savelikim igračima koji su opsluživali pola globusa.Na samom kraju pregovora, kada su svi bitni elementi već zaključeni i kada smo postigli zadovoljavajuće uslove za obe strane, naš partner, gospodin de Franciosi, upitao je u kojoj valuti želimo da plaćamo: želimo li da brojimo eure ili US dolare? U tomtrenutku, svi pogledi članova mog tima bili su uprti u mene. Odluka o valuti plaćanja jedefinitivno bila moj deo posla. Pre nego što sam izgovorio svoju konačnu odluku, pitaosam gospodina Erika šta bi njima odgovaralo i kakvo je njegovo mišljenje u pogleduforex tržišta u narednih nekoliko meseci. Odgovorio je da im je svejedno kada je reč ozbivanju na tržištu valuta, oni su tih dana uglavnom zainteresovani za stanje nahipotekarnom tržištu u SAD. Bio sam zbunjen, ali nisam dozvolio da se to primeti.Odgovorio sam da, kada je već tako, želimo da nam se obračunava u US dolarima. To jevaluta kojom ćemo plaćati.Šest meseci kasnije ispostavilo se da sam bio u pravu. Robu smo kupili obračunavši jeu US dolarima koji je tih meseci slabio u odnosu na euro, dok smo je svakog meseca prodavali u dinarima vezujući cenu za euro. Za tih nekoliko meseci zaradili smo nekolikohiljada eura na kursnoj razlici. Ipak, tih dana sam povremeno razmišljao o nastojanjugospodina Erika da pomno prati hipotekarno tržište u Americi. Kakve veze imaju kuće idruge nekretnine u SAD sa izvozom pasulja iz Kanade?Krajem 2008. mi je postalo jasno....
1. Pojam tržišta kapitala
Tržište kapitala je institucijalno organizovan prostor u kom se po precizno utvrđenim pravilima i u tačno određenom vremenu susreću ponuda i tražnja odgovarajućeg tržišnogmaterijala. Materijal kojim se trguje na ovom tržištu karakteriše ročnost, odnosno nanjemu se traži i nudi kapital na dugoročnoj osnovi, što čini primarno tržište kapitala. Naovom tržištu se, takođe, može trgovati već emitovanim dugoročnim hartijama odvrednosti, pri čemu govorimo o sekundarnom tržištu kapitala.Suštinski, predmet trgovanja na ovom tržištu je kapital, tj. novčana sredstvadugoročnog karaktera. Pod pojmom kapitala smatra se ukupan novčani iznos odložene potrošnje, pod uslovom da je minimalni rok odlaganja bar jedna godina.Subjekti koji traže kapital su preduzetnici koji pribavljena sredstva ulažu u svoje poslovanje radi ostvarivanja poslovnih ciljeva koji se mogu ogledati u maksimiziranju3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->